Тег: МСФЗ (IFRS) 9

Вплив пандемії на оцінку очікуваного кредитного збитку від торгової дебіторської заборгованості

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Вплив пандемії на оцінку очікуваного кредитного збитку від торгової дебіторської заборгованості//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/2/vpliv-pandemiyi-na-otsinku-ochikuvanogo-kreditnogo-zbitku-vid-torgovoyi-debitorskoyi-zaborgovanosti/

Аннотация: (Українська) У статті здійснено аналіз впливу пандемії COVID-19 на практичне застосування моделі оцінки збитків від кредитних операцій, розроблено приклад розрахунку очікуваних кредитних збитків від торгової дебіторської заборгованості в карантинних умовах.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала