Зміст журналу No5 (травень) 2020 y.

Українці зеленого клину

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Українці зеленого клину//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/istoriya/2020/5/ukrayintsi-zelenogo-klinu/

Анотація: У цієї роботі пояснюється що таке українське суспільство Далекого Сходу, звідки воно там з’явилося, наскільки зберегло культуру і мову, а також його національні змагання після революції 1917 року.

Кіберзлочини, їх поняття та правова природа

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Кіберзлочини, їх поняття та правова природа//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/5/kiberzlochini-yih-ponyattya-ta-pravova-priroda/

Анотація: У статті розглядається актуальність кіберзлочинів як нової загрози у багатьох сферах суспільного життя. Було проаналізовано основні ознаки, що властиві злочинам у даній сфері, на основі яких надано визначення поняття кіберзлочину, яке пропонується закріпити законодавчо.

Стан системи електронних закупівель в Україні (на прикладі МКП «Калинівський ринок»)

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Стан системи електронних закупівель в Україні (на прикладі МКП «Калинівський ринок»)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/5/stan-sistemi-elektronnih-zakupivel-v-ukrayini-na-prikladi-mkp-kalinivskij-rinok/

Анотація: У статті розглядається поточна ситуація, що склалась у сфері системи електронних закупівель в Україні на прикладі Чернівецького МКП «Калинівський ринок», розглянуто основні характеристики закупівель, проведених даним підприємство та розраховано суму економії коштів за допомогою системи протягом досліджуваного періоду.

Характеристика особливостей вживання та перекладу фразеологізмів на основі сучасних англомовних фільмів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Характеристика особливостей вживання та перекладу фразеологізмів на основі сучасних англомовних фільмів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2020/5/harakteristika-osoblivostej-vzhivannya-ta-perekladu-frazeologizmiv-na-osnovi-suchasnih-anglomovnih-filmiv/

Анотація: У статті розглядається специфіка вживання та перекладу окремих фразеологічних одиниць на прикладі сучасних англомовних фільмів (на прикладі: «The Bing Bang Theory»).

До питання про зміни законодавства України щодо географічних зазначень

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . До питання про зміни законодавства України щодо географічних зазначень//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/5/do-pitannya-pro-zmini-zakonodavstva-ukrayini-shhodo-geografichnih-zaznachen/

Анотація: У статті вивчено зміни законодавства України про географічні позначення, спричинені прийняттям 20.09.2019 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень». Проаналізовано відповідність даних змін праву Європейського Союзу, названо позитивні новели та акцентовано увагу на проблемних аспектах, що потребують вдосконалення.

Окремі аспекти реалізації трудового арбітражу в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Окремі аспекти реалізації трудового арбітражу в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/5/okremi-aspekti-realizatsiyi-trudovogo-arbitrazhu-v-ukrayini/

Анотація: Дана стаття присвячена аналізу окремих аспектів реалізації трудового арбітражу в Україні. Окрема увага приділяється світовим тенденціям вирішення трудових спорів шляхом трудових арбітражів, діяльності Національної служби посередництва і примирення, та розгляду трудового арбітражу як способу вирішення трудових спорів саме в Україні.

Гендерна маркованість лексики англійської мови

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Гендерна маркованість лексики англійської мови//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2020/5/genderna-markovanist-leksiki-anglijskoyi-movi/

Анотація: У статті розглядаються лінгвістичні маркери гендеру в сучасній англійській мові, з’ясовується значення терміну «гендер» в лінгвістичному контексті, аналізуються гендерні розбіжності в мові та їх характер, встановлюються лінгвістичні засоби вираження гендеру в англійській мові та зміни, які в них відбуваються під впливом тенденції до толерантності.

Прогнозування попиту на асортимент товарів супермаркету

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Прогнозування попиту на асортимент товарів супермаркету//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/5/prognozuvannya-popitu-na-asortiment-tovariv-supermarketu/

Анотація: У статті розглянуто моделювання прогнозування попиту на асортимент товарів супермаркету, яке складається з чотирьох етапів: визначення факторів, що впливають на попит, вибір математичної залежності між попитом і факторами, перевірка адекватності і точності моделі та прогнозування попиту. Досліджено класифікацію методів прогнозування попиту. Описано фактори формування попиту. Зроблено прогноз попиту на асортимент товарів супермаркету.

Труднощі під час розвитку навичок аудіювання студентів немовних спеціальностей

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Труднощі під час розвитку навичок аудіювання студентів немовних спеціальностей//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2020/5/trudnoshhi-pid-chas-rozvitku-navichok-audiyuvannya-studentiv-nemovnih-spetsialnostej/

Анотація: У статті розглядається аудіювання як один з найважливіших компонентів вивчення іноземної мові, труднощі під час аудіювання та шляхи їх подолання.

Стилістичні засоби передачі гумору та іронії у романі Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Стилістичні засоби передачі гумору та іронії у романі Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2020/5/stilistichni-zasobi-peredachi-gumoru-ta-ironiyi-u-romani-oskara-uajlda-portret-doriana-greya/

Анотація: У статті представлено аналіз основних стилістичних засобів для вираження гумору та іронії в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Досліджується гумор та іронія головних героїв роману.

Особливості функціонування іменників із просторовою семантикою у романі Б. Вербера «Імперія янголів»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості функціонування іменників із просторовою семантикою у романі Б. Вербера «Імперія янголів»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2020/5/osoblivosti-funktsionuvannya-imennikiv-iz-prostorovoyu-semantikoyu-u-romani-b-verbera-imperiya-yangoliv/

Анотація: У статті проаналізовано особливості вираження простору художнього тексту іменниками. Здійснено класифікацію відповідних лексичних одиниць згідно їх властивостей передачі просторових відношень. Виокремлено основні групи іменників із просторовою семантикою, які позначають відповідно загальні просторові поняття, природні простори, людські поселення та будівлі. Матеріалом для дослідження слугував роман Б. Вербера «Імперія янголів».

Управління персоналом як основа конкурентоспроможності підприємства

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Управління персоналом як основа конкурентоспроможності підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/5/upravlinnya-personalom-yak-osnova-konkurentospromozhnosti-pidpriyemstva/

Анотація: У статі розглядається управління персоналом як основа конкурентоспроможності підприємства.

Почергове проживання дитини з кожним із батьків в Європі та США: досвід для України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Почергове проживання дитини з кожним із батьків в Європі та США: досвід для України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/5/pochergove-prozhivannya-ditini-z-kozhnim-iz-batkiv-v-yevropi-ta-ssha-dosvid-dlya-ukrayini/

Анотація: У статті здійснено дослідження законодавчої бази та практики застосування почергового проживання дитини з кожним із батьків у Європі та США, сформульовано переваги та недоліки такої форми спільної опіки та запропоновано порядок імплементації практики почергового проживання дитини з кожним із батьків в Україні.

Показники ефективності у роботі адвоката

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Показники ефективності у роботі адвоката//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/5/pokazniki-efektivnosti-u-roboti-advokata/

Анотація: У статті розкривається поняття ефективності роботи адвоката. Визначено критерії ефективності роботи адвоката у механізмі відправлення правосуддя. Також зазначено, що найпопулярнішим критерієм ефективності адвоката став «критерій результату».

Пришвидшена генеративно змагальна мережа для відділення голосу від шуму на звукозаписі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Пришвидшена генеративно змагальна мережа для відділення голосу від шуму на звукозаписі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/5/prishvidshena-generativno-zmagalna-merezha-dlya-viddilennya-golosu-vid-shumu-na-zvukozapisi/

Анотація: У статті розглянута модифікація генеративно змагальної мережі для покращення звукозапису, зроблені висновки про якість роботи мережі та проведено порівняння з оригінальною мережею та іншими методами вирішення задачі очищення звукозапису від шуму.

Дослідження ефективності методів і моделей резервного копіювання та післяаварійного відновлення даних у SAP Hybris Commerce

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Дослідження ефективності методів і моделей резервного копіювання та післяаварійного відновлення даних у SAP Hybris Commerce//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/5/doslidzhennya-efektivnosti-metodiv-i-modelej-rezervnogo-kopiyuvannya-ta-pislyaavarijnogo-vidnovlennya-danih-u-sap-hybris-commerce/

Анотація: У роботі розглянуті сучасні методи створення бекапів із подальшим післяаварійним відновленням у популярній платформі Hybris. Особлива увага дослідження приділена проблемі пошуку оптимального балансу між необхідною частотою створення резервних копій даних та продуктивністю сервера в контексті електронної комерції.

Сучасні тенденції розвитку ринку праці в світі

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сучасні тенденції розвитку ринку праці в світі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/5/suchasni-tendentsiyi-rozvitku-rinku-pratsi-v-sviti/

Анотація: В статті проаналізовано сучасний розвиток світового ринку праці в умовах глобалізації. Надано характеристику економічної активності населення та ринку праці в Україні та світі. Визначено вплив глобалізаційних процесів на трансформацію ринків праці країн. Саме ці процеси спонукають країни світу активізувати зусилля у напрямку координації політики у соціально-трудовій сфері, зумовлюють активізацію державного регулювання сфери використання праці. Обґрунтовано, що глобалізація економіки є наслідком поглиблення міжнародного поділу праці, який спричиняє диференціацію економічної діяльності, розширення різних форм співробітництва й обміну результатами діяльності між країнами, виступає об’єктивною умовою розвитку світового ринку.

Проблеми залучення психолога у процесі допиту малолітніх та неповнолітніх осіб

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Проблеми залучення психолога у процесі допиту малолітніх та неповнолітніх осіб//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/5/problemi-zaluchennya-psihologa-u-protsesi-dopitu-malolitnih-ta-nepovnolitnih-osib/

Анотація: Допит є важливою і найчастіше практикованою слідчою дією, що виступає однією з форм отримання доказової інформації, процесуальним засобом формування і перевірки доказів. В сучасному світі не існує градації за віком у сфері вчинення злочинів, тому існують випадки, коли свідком чи навіть потерпілим у кримінальному правопорушенні є малолітня або неповнолітня особа. Криміналісти наголошують, що однією з основних особливостей при підготовці і проведенні допиту таких осіб є отримання консультативною допомоги або залучення до такої процесуальної дії спеціаліста, а саме психолога.

Оптимизация свойств и структур крановых колес с целью повышению их долговечности

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оптимизация свойств и структур крановых колес с целью повышению их долговечности//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/5/optimizatsiya-svojstv-i-struktur-kranovyh-koles-s-tselyu-povysheniyu-ih-dolgovechnosti/

Анотація: (Русский) Дано понятие о крановых колес, и их виды и технология изготовления крановых колес из стали 65Г. Показана механическая обработка крановых колес на токарном станке. Проведено термическая обработка крановых колес для повышения механических свойств, т.е. твердости. С помощью эффективной термической обработки получить необходимые свойства и структур крановых колес, чтобы привести к увеличению срока службы при эксплуатации крановых колес.

Верховенство права, як одна із засад кримінального провадження

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Верховенство права, як одна із засад кримінального провадження//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/5/verhovenstvo-prava-yak-odna-iz-zasad-kriminalnogo-provadzhennya/

Анотація: У статті розкривається одна із засад кримінального провадження, така як верховенство права. Визначено, що у науці існує дві групи концепцій визначення верховенства права. Також зазначено, як застосовується даний принцип у кримінальному провадженні.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат