Тег: фільтрація шуму

Пришвидшена генеративно змагальна мережа для відділення голосу від шуму на звукозаписі

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Пришвидшена генеративно змагальна мережа для відділення голосу від шуму на звукозаписі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/5/prishvidshena-generativno-zmagalna-merezha-dlya-viddilennya-golosu-vid-shumu-na-zvukozapisi/

Аннотация: (Українська) У статті розглянута модифікація генеративно змагальної мережі для покращення звукозапису, зроблені висновки про якість роботи мережі та проведено порівняння з оригінальною мережею та іншими методами вирішення задачі очищення звукозапису від шуму.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала