Зміст журналу No6 (червень) 2019 y.

Механізм наручних механічних годинників: етапи розвитку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Механізм наручних механічних годинників: етапи розвитку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/6/mehanizm-naruchnyh-mehanicheskih-chasov-etapy-razvitiya/

Анотація: Механізм наручних механічних годинників включає такі елементи: пружина, баланс, спусковий механізм, ремонтуар, система шестерень. Всі вони були винайдені задовго до того, як годинник почали носити на зап'ясті.

Електроні медичні записи та децентралізація

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Електроні медичні записи та децентралізація//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/6/elektroni-medichni-zapisi-ta-detsentralizatsiya/

Анотація: В статті розглянуті розповсюдженні медичні стандарти збереження, передачі, управління медичної інформації та даних, що пов’язані з охороною здоров’я у програмному забезпеченні, їх переваги та недоліки над паперовими документами, а також перспективи розвитку.

Участь України в ініціативі ЄС «Східне партнерство»: енергетична стратегія та захист довкілля

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Участь України в ініціативі ЄС «Східне партнерство»: енергетична стратегія та захист довкілля//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/uchastie-ukrainy-v-initsiative-es-vostochnoe-partnerstvo-energeticheskaya-strategiya-i-zashhita-okruzhayushhej-sredy/

Анотація: У статті розглядаються питання партнерства України з Європейським Союзом у рамках сприяння фінансовій підтримці та посиленню енергетичної безпеки країни, стимулювання економічного і соціального розвитку, як проводяться секторальні реформи, як привертається увага суспільства до захисту навколишнього середовища, і які заохочення сприяють міжкультурному діалогу. Проводиться аналіз проблеми, а саме: чи забезпечує Україна, на даному етапі свого розвитку, ухвалення базових законів, а також нормативно-правових актів вторинного законодавства, спрямованих на імплементацію норм європейського права в українську правову систему у сфері паливно-енергетичного комплексу.

Распространенность миопии у студентов

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Распространенность миопии у студентов//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/meditsina/2019/6/rasprostranennost-miopii-u-studentov/

Анотація: (Русский) Миопия – это одно из наиболее распространенных офтальмологических заболеваний среди людей молодого возраста. Выявлено, что у студентов наиболее часто встречается близорукость (миопия) легкой степени тяжести. Отмечено, что все студенты с близорукостью активно используют различные электронные гаджеты в среднем до 7 часов в день.

Четверте покоління прав людини в контексті взаємозв’язку правових та моральних норм

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Четверте покоління прав людини в контексті взаємозв’язку правових та моральних норм//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/chetverte-pokolinnya-prav-lyudini-v-konteksti-vzayemozv-yazku-pravovih-ta-moralnih-norm/

Анотація: Зміни в суспільних відносинах, що відбулися в XXI ст., спричинили значну трансформацію законодавства в галузі прав людини та появу правових норм, що регулюють принципово нові аспекти життєдіяльності особи. Вчені-юристи все частіше розмірковують над тим, чи можна визнати ці новели за четверте покоління прав людини. Водночас права, що становлять зміст так званого четвертого покоління, залишаються предметом палких дискусій як серед науковців, так і серед законодавців через їхню неоднозначну оцінку з точки зору моралі. Актуальність обраної теми зумовлена також великою кількістю змін у сучасному законодавстві, що закріплюють та регулюють нові права та свободи індивіда, а також необхідністю їхньої оцінки як із правової, так і з моральної точки зору. Зараз перед людиною постало багато можливостей, яких до цього часу не існувало, зокрема, клонування людини, трансплантація органів, використання «віртуальної реальності», штучне запліднення, зміна статі, «генна інженерія». Право як система правових норм повинне давати адекватну відповідь на ці зміни у вигляді відповідного нормативного регулювання. Внаслідок всіх цих можливостей у людини виникають нові права, яких до цього часу не існувало. Такі права називають «четвертим поколінням» прав людини. Щодо деяких вищезазначених прав належне правове регулювання ще недостаньо розроблене, також в Україні не проводилося ґрунтовних наукових досліджень щодо «четвертого покоління» прав людини, тому їх дослідження є актуальним та своєчасним.

Система органів місцевого самоврядування Японії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Система органів місцевого самоврядування Японії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/sistema-organov-mestnogo-samoupravleniya-yaponii/

Анотація: На теперішній день Японія являє собою одну з найрозвинутіших країн світу. Перетерпівши складний шлях внутрішньої реформації та пройшовши через докорінну зміну інститутів управління, наразі ця країна стала символом прогресу у багатьох сферах, починаючи з провідних технологій та економічної потужності, закінчуючи побудовою реального демократичного суспільства, яке водночас робить японські мегаполіси найбезпечнішими в світі. Відповідних змін в тому числі зазнало місцеве самоврядування. Стаття присвячена аналізу муніципального законодавства та устрою органів місцевого самоврядування Японії. Одним із основних завдань є дослідження основ розподілу влади, функцій та повноважень на місцях з метою кращого розуміння японської моделі управління, з’ясування її позитивних сторін та особливостей, а також перейняття досвіду даної країни для побудови більш ефективної системи органів місцевого самоврядування в Україні. Аналіз нормативно-правових актів Японії, які регулюють вищезгадане питання надає вичерпні відповіді на питання щодо формування, устрою та функціонування системи місцевих органів, організацію системи стримувань і противаг на даному рівні та їх законодавче закріплення. Крім того у статті надана оцінка ступеня централізації влади та особливості делегування повноважень та функцій центральними органамивиконавчої влади та державними органами влади на місцях місцевому самоврядуванню, та рівень автономії даних органів при вирішенні питань місцевого рівня. Був проведений аналіз робіт науковців, які займалися вивченням особливостей системи та принципів організації органів місцевого самоврядування зарубіжних країн, зокрема органів місцевого самоврядування Японії, та їх розробок і пропозицій щодо внесення певних вдосконалень в законодавство України з метою покращення роботи цих органів.

Ефективність використання нейромережевих моделей для прогнозування руху цін, акцій компаній на ринку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Ефективність використання нейромережевих моделей для прогнозування руху цін, акцій компаній на ринку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/6/efektivnist-vikoristannya-nejromerezhevih-modelej-dlya-prognozuvannya-ruhu-tsin-aktsij-kompanij-na-rinku/

Анотація: У роботі були розглянуті моделі прогнозування фінансових часових рядів. Проаналізовано методи стандартного інтелектуального аналізу даних та його взаємодія з методами обчислювального інтелекту для вирішення задач прогнозування.

Дослідження макаронних виробів та розробка технології виробництва з підвищеною харчовою цінністю, а саме з додаванням борошна амаранта

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Дослідження макаронних виробів та розробка технології виробництва з підвищеною харчовою цінністю, а саме з додаванням борошна амаранта//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/6/issledovanie-makaronnyh-izdelij-i-razrabotka-tehnologii-proizvodstva-s-povyshennoj-pishhevoj-tsennostyu-a-imenno-s-dobavleniem-muki-amaranta/

Анотація: У роботі представлена тема доцільності збагачення макаронних виробів за допомогою збагачуючих добавок та підвищення харчової цінності. Наведені приклади дії добавки на організм людини. Також в роботі приведені розрахунки рецептури макаронних виробів за умови введення збагачуючої добавки, а саме амаранту. Зроблені аналіз та розрахунки показників якості отриманих макаронних виробів при внесенні збагачуючої добавки з різним відсотковим додавання до рецептури.

Проблеми та перспектива розвитку прав ЛГБТ (сексуальних меншин) співтовариства в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Проблеми та перспектива розвитку прав ЛГБТ (сексуальних меншин) співтовариства в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/problemi-ta-perspektiva-rozvitku-prav-lgbt-seksualnih-menshin-spivtovaristva-v-ukrayini/

Анотація: У статті досліджено проблеми розвитку та реалізації прав ЛГБТ в Україні. Проаналізовано наукові джерела, законодавча база, міжнародна практика, актуальна ситуація забезпечення та гарантування прав ЛГБТ в Україні, що дало можливість виокремити актуальні проблеми та запропонувати їх вирішення.

Використання хмарних середовищ в освітній сфері

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання хмарних середовищ в освітній сфері//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/6/vikoristannya-hmarnih-seredovishh-v-osvitnij-sferi/

Анотація: У статті проаналізовано досвід іноземних освітніх структур у впровадженні хмарних систем та переваги отримані внаслідок нововведень.

Конституційно-правові засади регулювання засобів масової інформації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Конституційно-правові засади регулювання засобів масової інформації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/konstitutsijno-pravovi-zasadi-regulyuvannya-zasobiv-masovoyi-informatsiyi/

Анотація: У статті проаналізовані акти законодавства України, окремі міжнародні акти, норми Конституції України щодо регулювання відносин, що складаються у процесі діяльності ЗМІ. Розкрито загальні засади конституційно-правового регулювання ЗМІ.

Конституційний контроль в США

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Конституційний контроль в США//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/konstitutsionnyj-kontrol-v-ssha/

Анотація: Конституційний контроль сприяє забезпеченню верховенства й прямої дії Конституції на всій території держави, захищає основні права й свободи людини та громадянина, запобігає появі неконституційних актів. У статті детально проаналізовано визначення поняття «конституційний контроль». Автором також звернена увага на зародження та формування інституту конституційного контролю в Сполучених Штатах Америки. У роботі автором наведені та досліджені три передумови формування судового конституційного контролю. Для підкріплення аргументів використано думки авторитетних вчених, науковців та позицію Верховного суду США. Крім цього, автором зазначено сім основних ознак, які характеризують американську модель конституційного контролю. Досліджено централізовану та децентралізовану американські моделі, зазначено їхні особливості та наведено приклади країн. Автором проведено порівняльний аналіз між двома моделями конституційного контролю: європейською та американською. Для проведення ґрунтовного порівняння зіставлені особливості, характерні риси та завдання кожної моделі. Більш того, у роботі показано еволюцію інституту конституційного контролю, його зміну у Сполучених Штатах Америки. Значну увагу у роботі приділено Верховному суду США та аналізу відомих прецедентів у державі. З’ясовано повноваження Суду у вирішенні справ та проаналізовано його місце у федеральній судовій ієрархії. Автором також зазначено про політичні повноваження, якими наділений Верховний суд Сполучених Штатів Америки. Наприкінці роботи автором зазначено про роль Конституції та судового прецеденту у визначенні повноважень Верховного суду США щодо здійснення конституційного контролю.

Інформаційна система моніторингу температурного режиму під час транспортування вакцин

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інформаційна система моніторингу температурного режиму під час транспортування вакцин//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/6/informatsijna-sistema-monitoringu-temperaturnogo-rezhimu-pid-chas-transportuvannya-vaktsin/

Анотація: У роботі розглянуто реалізація інформаційної системи моніторингу температурного режиму під час транспортування вакцин за допомогою мов програмування PHP, JavaScript та засобів HTML, CSS та проведено моделювання процесу передачі температурних показників.

Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємства

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/6/shlyahi-pidvishhennya-efektivnosti-zbutovoyi-diyalnosti-pidpriyemstva/

Анотація: Дана стаття присвячена методології підвищення ефективності збутової діяльності підприємства, вивчення специфіки її організації із застосуванням різних способів, методів і підходів до її формалізації. У статті розглянуто теоретичні та концептуальні засади управління збутовою діяльністю, проведено структурний аналіз моделей збутового процесу. В умовах посилення конкуренції, а особливо її нецінових чинників, виробникам доводиться вирішувати багатоаспектні завдання. Недостатньо забезпечити високу якість товару, встановити привабливу ціну і зробити його доступним для цільового ринку. Важливо, супроводжувати продажу оригінальними, інформативними, і привабливими зверненнями, які переконували б покупців в тому, що ці товари повністю відповідають їхнім потребам.

Підстави відшкодування шкоди завданої правоохоронними органами

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Підстави відшкодування шкоди завданої правоохоронними органами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/pidstavi-vidshkoduvannya-shkodi-zavdanoyi-pravoohoronnimi-organami/

Анотація: У статті досліджено перелік підстав відшкодування шкоди завданої громадянинові незаконними діями органів, які здійснюють оперативно розшукову діяльність,досудового розслідування, прокуратури та суду відповідно до чинного законодавства. Акцентовано увагу на правових позиції Верховного Суду, аналізі судової практики.

Програмний додаток для візуалізації медичних показників за ресурсом PhysioNet

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Програмний додаток для візуалізації медичних показників за ресурсом PhysioNet//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/6/programnij-dodatok-dlya-vizualizatsiyi-medichnih-pokaznikiv-za-resursom-physionet/

Анотація: Розглядається проектування, розробка та результати роботи над програмним додатком, який працює з банком даних PhysioNet. За його допомогою здійснюється зв'язок з ресурсом та є можливість візуалізації, зміни та аналізу даних в режимі онлайн/оффлайн.

Англійські запозичення у сучасних вітчизняних мас-медіа

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Англійські запозичення у сучасних вітчизняних мас-медіа//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2019/6/anglijski-zapozichennya-u-suchasnih-vitchiznyanih-mas-media/

Анотація: У статті проаналізовано використання англійських запозичень у сучасних вітчизняних мас-медіа. Розкрито морфологічні особливості англомовних запозичень.

What lies underneath a political speech?: linguistic discourse features in inauguration speech of Donald Trump

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. What lies underneath a political speech?: linguistic discourse features in inauguration speech of Donald Trump//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2019/6/what-lies-underneath-a-political-speech-linguistic-discourse-features-in-inauguration-speech-of-donald-trump/

Анотація: Стаття присвячена аналізу політичних промов та їх лінгвістичних особливостей. У статті розглянуто теоретичні основи політичних промов, а також здійснено лінгвістичний аналіз інавгураційної промови американського президента Дональда Трампа.

Комунікація та спілкування, їхнє визначення та різниця між ними

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Комунікація та спілкування, їхнє визначення та різниця між ними//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2019/6/kommunikatsiya-i-obshhenie-ih-opredelenie-i-raznitsa-mezhdu-nimi/

Анотація: Статтю присвячено явищу міжкультурної комунікації. Робота порівнює поняття «комунікація» та «спілкування», враховуючи їхні відмінні параметри, що були виявлені за допомогою двох підходів (ототожнення та поділу). Проведення такого дослідження передбачає аналіз двох понять, детальне ознайомлення з підходами їх вирізнення задля подальшого продовження та проведення нових унікальних досліджень.

Особливості оповідної манери оповідань Бориса Грінченка

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості оповідної манери оповідань Бориса Грінченка//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2019/6/osoblivosti-opovidnoyi-maneri-opovidan-borisa-grinchenka/

Анотація: У статті розглядаються особливості оповідної манери оповідань Бориса Грінченка.

Порівняльний аналіз перспективних цифрових підписів на основі алгебраїчних решіток

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Порівняльний аналіз перспективних цифрових підписів на основі алгебраїчних решіток//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/6/porivnyalnij-analiz-perspektivnih-tsifrovih-pidpisiv-na-osnovi-algebrayichnih-reshitok/

Анотація: Проведено порівняльний аналіз семи цифрових підписів на основі алгебраїчних решіток на основі конкурсу NIST.

Розвиток республіканської форми правління: історико-правовий аспект

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Розвиток республіканської форми правління: історико-правовий аспект//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/rozvitok-respublikanskoyi-formi-pravlinnya-istoriko-pravovij-aspekt/

Анотація: Досліджено історію становлення сучасної республіканської форми правління. Розглянуті різні види існування сучасної республіки. Проаналізовано функції та повноваження різних представників державної влади у республіці.

Фальсифікація кави: види та методи виявлення

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Фальсифікація кави: види та методи виявлення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/6/falsifikatsiya-kavi-vidi-ta-metodi-viyavlennya/

Анотація: В статті розглядається феномен кави, її вплив на організм людини та поширення кавового зерна світом. Для розуміння актуальності проблеми фальсифікації кави описуються масштаби популяризації кави, наведені характеристики вживаних сортів, проведено порівняння сортів, виділяючи особливості, що їх різнять. На прикладі українського ринку кави розглянуто тенденції та проблеми ринку, специфіку та звички споживача. У роботі детально розглянуто проблему фальсифікації кавового зерна, меленої та розчинної кави та причини її зростання. Описано методи фальсифікації кави, способи їх виявлення та можливий вплив на організм споживача фальсифікату. Розглянуто і наведено способи боротьби та шляхи запобігання фальсифікації кави відповідно до структури українського ринку.

Взаємодія національної поліції та національної гвардії України у забезпеченні охорони громадського порядку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Взаємодія національної поліції та національної гвардії України у забезпеченні охорони громадського порядку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/vzaimodejstvie-natsionalnoj-politsii-i-natsionalnoj-gvardii-ukrainy-v-obespechenii-ohrany-obshhestvennogo-poryadka/

Анотація: Стаття присвячена доцільності взаємодії Національної поліції та Національної гвардії України у сфері охорони громадського порядку і безпеки. Досліджено наукову думку щодо визначення понять “громадський порядок” та “громадська безпека” та їх співвідношення. Авторами було порушено питання боротьби із правопорушеннями як основною функцією органів Національної поліції та Національної гвардіїї України. У статті проаналізовано практику застосування нормативно-правової бази, присвяченої взаємодії органів МВС у забезпеченні громадського порядку під час проведення масових заходів.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат