Tag: персонал

Корпоративна культура компанії Макдональдз

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Корпоративна культура компанії Макдональдз//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/1/korporativna-kultura-kompaniyi-makdonaldz/

Анотація: Описано сучасний стан системи управління персоналом з позицій формування корпоративної культури.

Методика оцінки ефективності системи управління персоналом в організації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методика оцінки ефективності системи управління персоналом в організації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/metodika-otsenki-effektivnosti-sistemy-upravleniya-personalom-v-organizatsii/

Анотація: У статті охарактеризовано сутність управління персоналом як сукупність принципів, методів і засобів цілеспрямованого впливу на персонал, що забезпечують максимальне використання його інтелектуальних і фізичних здібностей при виконанні трудових функцій для досягнення цілей організації, розкрито мету оцінки ефективності управління персоналом підприємства. Сучасна організація в структурі товарного ринку є складним соціально-економічним суб'єктом. В системі управління цим суб'єктом особливе місце займає управління персоналом. Без персоналу немає організації, а успіхи її фінансово-господарської діяльності - це заслуга і надбання персоналу. Тривалий період розвитку економіки провідних індустріально розвинених країн з ринковою економікою переконливо свідчить, що домогтися успіху можна лише в тому випадку, коли в основі управління організацією знаходиться людина як найвища цінність фірми. Для того, щоб забезпечити ефективне функціонування підприємства, на ньому повинна бути сформована сильна команда, здатна підтримувати свій високий професійний авторитет. Успіх функціонування організації залежить від вибору варіантів побудови системи управління персоналом компанії, вивчення способу її функціонування, вибору найбільш підходящих механізмів і прийомів взаємодії з людьми. Виділено групи критеріїв оцінки персоналу, які використовуються в будь-якій організації з деякими корективами. Розглянуто особливості сучасних методів оцінки ефективності управління персоналом підприємства: метод рейтингової шкали, метод бенчмаркінгу, метод «360 градусів», метод KPI, метод експертних оцінок, методика «Азимут», методика Джека Філіпса та методика Дейва Ульріха.

Зарубіжний досвід запровадження систем онлайн-навчання на підприємствах

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Зарубіжний досвід запровадження систем онлайн-навчання на підприємствах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/zarubizhnij-dosvid-zaprovadzhennya-sistem-onlajn-navchannya-na-pidpriyemstvah/

Анотація: Досліджена сутність дистанційного навчання, його стан на сучасному етапі як в Україні, так і за кордоном.

Удосконалення системи управління персоналу підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Удосконалення системи управління персоналу підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/11/sovershenstvovaniya-sistemy-upravleniya-personalom-predpriyatiya/

Анотація: У статті підкреслюється важливість даної теми, а також враховується факт різносторонніх поглядів авторів на дані наукові категорії. Для більш ґрунтовного дослідження розглянуті різні підходи до визначення таких понять, як «управління персоналом» та «розвиток персоналу». Розкрито сутність поняття «система управління». Охарактеризовано систему управління розвитком персоналу організації. Обґрунтовано особливості різних видів навчання персоналу підприємства.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат