Tag: мотивация

Корпоративна культура компанії Макдональдз

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Корпоративна культура компанії Макдональдз//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/1/korporativna-kultura-kompaniyi-makdonaldz/

Анотація: Описано сучасний стан системи управління персоналом з позицій формування корпоративної культури.

Роль автоматизованих систем керування службою технічної підтримки у розвитку стартап-проектів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Роль автоматизованих систем керування службою технічної підтримки у розвитку стартап-проектів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/rol-avtomatizovanih-sistem-keruvannya-sluzhboyu-tehnichnoyi-pidtrimki-u-rozvitku-startap-proektiv/

Анотація: Досліджено роль служб сервісної або технічної підтримки у розвитку стартап-проектів, їх автоматизація за рахунок систем керування.

Іноземний досвід застосування ефективних систем оплати праці та мотивації працівників

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Іноземний досвід застосування ефективних систем оплати праці та мотивації працівників//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/inozemnij-dosvid-zastosuvannya-efektivnih-sistem-oplati-pratsi-ta-motivatsiyi-pratsivnikiv/

Анотація: Питання, пов’язані з заробітною платою (її величиною, формою нарахування, порядком виплати) є одними з найбільш актуальних як для працівників, так і для роботодавців. Підприємства, які прагнуть до підвищення продуктивності праці, намагаються розробити стимулюючі заходи зростання заробітної плати, які дозволяють, з одного боку, збільшувати обсяги виробництва продукції, а з іншого боку - мати зацікавленому працівникові дохід, що дозволяє вести гідний спосіб життя. Формування політики в сфері оплати праці покладено безпосередньо на підприємства, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання її результатів. У даній статті представлені особливості мотивації і стимулювання праці персоналу на підприємствах різних країн світу. Об’єктом вивчення є закордонний досвід трудової мотивації працівників. В результаті дослідження зроблено висновок, що необхідно активно розвивати системи нематеріального стимулювання працівників. Ефективність функціонування такої системи буде визначатися не тільки впливом на співробітників організацій, але і її актуальністю і життєздатністю на довгострокову перспективу.

Роль мотивації персоналу в збільшенні ефективності продажів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Роль мотивації персоналу в збільшенні ефективності продажів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/5/rol-motivatsiyi-personalu-v-zbilshenni-efektivnosti-prodazhiv/

Анотація: У статті розглядається важливість в управлінні продажем мотиваційних засобів у сфері продаж, підвищення ефективності та зростання продажів. Розглянуто план мотивації торгового персоналу, комерційних та торгових агентів. Описано закордонні системи мотивації персоналу.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат