Tag: инвестиции

Сучасні форми фінансування інвестиційних проектів в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сучасні форми фінансування інвестиційних проектів в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/7/sovremennye-formy-finansirovaniya-investitsionnyh-proektov-v-ukraine/

Анотація: У статті визначено поняття інвестиційного проекту та його значення у діяльності підприємства. Визначені основні джерела фінансування інвестиційних проектів та основні етапи формування інвестиційних ресурсів. Досліджена сутність та особливості використання нетрадиційних форм фінансування інвестиційних проектов в Україні.

Структуризація сучасного людства: “золотий мільярд” – “група забезпечення” – “третій світ” (політологічний аналіз)

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Структуризація сучасного людства: “золотий мільярд” – “група забезпечення” – “третій світ” (політологічний аналіз)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/politologiya/2018/12/strukturizatsiya-sovremennogo-chelovechestva-zolotoj-milliard-gruppa-obespecheniya-tretij-mir-politologicheskij-analiz/

Анотація: У роботі розглянуто способи та критерії класифікації країн. Виділено суть та історичні передумови сучасної структуризації світу. Розглянуто особливості та проблеми сучасної структуризації людства на основі різних підходів науковців. Описано систему відносин між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, в тому числі вплив ТНК на слаборозвинені країни. Визначено місце України в сучасній структуризації людства.

Інституційні перетворення країн Африки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інституційні перетворення країн Африки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/1/institutsionalnye-preobrazovaniya-stran-afriki/

Анотація: Дана стаття створена на основі комплексного дослідження розвитку економіки країн Африки на сучасному етапі. В результаті дослідження інвестиційних та торгівельних відносин держав даного континенту з Україною та країнами Європейського Союзу визначено ступінь їх інтеграції до світової економіки. Розкриті потенціали сировинних ресурсів Африки та їх значення в сучасній структурі світового господарства. Вивчене питання низької конкурентоспроможності країн Африки та відставання глобальних тенденцій економічного розвитку.

Роль інвестицій у розвитку стартапу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Роль інвестицій у розвитку стартапу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/11/rol-investitsij-v-razvitii-startapa/

Анотація: У даній роботі проведено дослідження проблеми інвестування у стартапи на теоретичній та практичній основах. Викладений матеріал проаналізовано з точки зору члена команди стартапу. Дослідженно поняття «інвестиції» та «стартап», а саме, як трактують ці поняття різні вчені. Визначена роль інвестицій для стартапу, та навпаки, роль стартапу для інвестицій;визначений взаємозв’язок цих двох понять. Було визначено ключові способи інвестування, які здійснюють на ринку стартапів у світі, та в Україні. Визначено ключові проблеми та ризики, пов’язані із різними видами інвестування. Показано на прикладах, як вплинуло обрання того чи іншого виду інвестування на майбутнє окремого інвестиційного проекту та показані наслідки обрання різних видів інвестування. Надані практичні рекомендації стосовно варіанту, коли команда хоче побудувати успішний бізнес із простого проекту не залучуючи коштів зі сторони.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат