Tag: intellectual property

Захист права на свободу вираження в мережі інтернет у практиці Європейського суду з прав людини

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Захист права на свободу вираження в мережі інтернет у практиці Європейського суду з прав людини//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/4/11-5/

Анотація: Інтернет в сучасному суспільстві відіграє істотну та постійно зростаючу роль. Це, серед іншого, пов’язано із зростанням кількості справ, у яких учасники звертаються до Європейського суду з прав людини ( далі – Суд ) з метою захисту свого права на свободу вираження в мережі Інтернет. Разом із тим, право на свободу вираження в мережі Інтернет не є абсолютним, тобто держава може застосовувати обмеження щодо його реалізації. Але подібні обмеження мають бути встановлені законом та переслідувати легітимну мету. У статті розглядається практика Суду, ми вважаємо, що основна маса справ ініційована скаргами на порушення двох статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. ( далі – Конвенція ): ст. 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) і ст. 10 ( право на свободу вираження поглядів). Суд у своїх рішеннях визначив кордон приватного життя, зазначивши, що він включає в себе такі аспекти, як зображення людини, його персональні дані, в тому числі біометричну інформацію, зразки ДНК, тощо. В роботі з’ясовано, що Суд виходить з того, що поширення інформації в мережі Інтернет підпадає під захист ст. 10 Конвенції. Водночас він визнав, що рівень захисту інформації, розміщеної в мережі Інтернет, відрізняється від того, який надається інформації, поширюваної в засобах масової інформації. Окрім того істотний інтерес представляють правові позиції, вироблені Судом щодо блокування Інтернет-сайтів, відповідальності Інтернет-провайдерів за поширювану інформацію та коментарі, співвідношення свободи поширення інформації та авторських прав тощо.

Реєстрація торгових марок в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правовий аналіз

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Реєстрація торгових марок в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правовий аналіз//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/11/registratsiya-torgovyh-marok-v-ukraine-i-stranah-es-sravnitelno-pravovoj-analiz/

Анотація: Стаття присвячена вивченню та порівнянню процедури реєстрації торговельної марки в Україні та країнах-учасницях Європейського Союзу. Торговельна марка розглядається як унікальний об’єкт персоніфікації бізнес-діяльності та як вагомий інструмент, на національному та міжнародному рівні, що дозволяє компанії зайняти монопольне становище на ринку за рахунок правильно обраної стратегії охорони та захисту виключних прав на такий об’єкт інтелектуальної власності. Розглянуто механізм набуття охорони на торговельні марки у таких країнах Європейського Союзу, як: Великобританія, Італія, Іспанія, Німеччина та Франція. Виділено особливі аспекти процедури реєстрації торговельної марки у кожній із зазначених вище країн. Підкреслено необхідність адаптації діючих норм українського законодавства до європейських стандартів у зв’язку із ратифікацією Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Договір про передачу ноу-хау як особливий вид цивільно-правових договорів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Договір про передачу ноу-хау як особливий вид цивільно-правових договорів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2017/12/dogovor-o-peredache-nou-hau-kak-osobyj-vid-grazhdansko-pravovyh-dogovorov/

Анотація: У статті досліджується місце договору про передачу ноу-хау у системі цивільно-правових договорів в Україні. Здійснюється розмежування договору про передачу ноу-хау та інших, схожих за своєю суттю, договорів. Наводиться правова характеристика договору про передачу ноу-хау.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат