Содержание журнала №6 (июнь) 2020 г.

Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/6/osoblivosti-strahuvannya-profesijnoyi-vidpovidalnosti-auditoriv-v-ukrayini-ta-v-zarubizhnih-krayinah/

Аннотация: (Українська) У статті розкриваються особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах.

Маркетинговые инструменты управления нестабильными системами

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Маркетинговые инструменты управления нестабильными системами//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/6/marketingovye-instrumenty-upravleniya-nestabilnymi-sistemami/

Аннотация: В статье проведено исследование теоретических предпосылок формирования маркетинговых инструментов управления нестабильными системами. Определены задачи маркетинга в зависимости от состояния спроса и систематизированы подходы к определению списка принципов маркетинга. Предложены принципы маркетинга для различных состояний организации. Систематизированы Стратегии маркетинга по Р. Бестом и предложены цепочку маркетинговых показателей, влияющих на финансовый результат в управлении нестабильными системами, в котором представлены три взаимосвязанных блока маркетинговых и финансовых показателей эффективности.

Діагностика сучасних загроз та кібер-ризиків підприємств

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Діагностика сучасних загроз та кібер-ризиків підприємств//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/6/diagnostika-suchasnih-zagroz-ta-kiber-rizikiv-pidpriyemstv/

Аннотация: (Українська) У статті досліджено особливості трактування кібербезпеки. Праведно аналіз сучасних загроз та кібер-ризиків, виявлено динаміку росту кібер-злочинів та збитків від них. Розроблено модель управління кібер-ризиками на підприємстві.

Антикорупційний комплаєнс в юридичних особах приватного права в Україні: до постановки проблеми

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Антикорупційний комплаєнс в юридичних особах приватного права в Україні: до постановки проблеми//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/6/antikoruptsijnij-komplayens-v-yuridichnih-osobah-privatnogo-prava-v-ukrayini-do-postanovki-problemi/

Аннотация: (Українська) В українському суспільстві досі побутує думка, що державна служба – це єдина сфера, у якій поширена корупція, однак неправомірна вигода, фаворитизм, непотизм успішно розповсюдились і у корпоративному секторі. Чи не вперше про корупцію у юридичних особах приватного права заговорили у США: через низку корупційних скандалів, учасниками яких були американські політики, топ-менеджери національних та іноземних компаній, американський уряд почав цікавитись діяльністю американських приватних компаній як на вітчизняному рівні, так і закордоном та аналізувати її через призму корупційних практик. Законодавець оперативно зреагував на результати цього аналізу та прийняв низку антикорупційних законів з метою запобігання, виявлення та боротьби з корупцією у юридичних особах приватного права. Разом із прийняттям цих законів до внутрішнього корпоративного управління юридичних осіб висунули більшу кількість та жорсткіші вимоги, зокрема, щодо запобігання та боротьби з корупцією – власне, це зумовило зародження антикорупційного комплаєнсу. Україна для себе тільки відкриває цей феномен. Поштовх до таких розвідок обумовлений тим, що іноземні партнери, які є носіями культу антикорупційного комплаєнсу, все більше інвестують в українську економіку, розширюють сферу діяльності своїх компаній в Україні. У запропонованій статті розкрито поняття антикорупційного комплаєнсу, його структуру та значення для запобігання та боротьби з корупцією в юридичних особах приватного права, що зареєстровані відповідно до законодавства України.

Використання сучасних методів менеджменту як напрям вдосконалення управління бізнес-процесами підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Використання сучасних методів менеджменту як напрям вдосконалення управління бізнес-процесами підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/6/vikoristannya-suchasnih-metodiv-menedzhmentu-yak-napryam-vdoskonalennya-upravlinnya-biznes-protsesami-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) Застосування процесного підходу до управління організацією є ефективним інструментом адаптації до зовнішнього середовища. У статті розглядаються методи вдосконалення бізнес-процесів, що змінюють їх для кращого задоволення споживачів.

Особенности применения принципа верховенства права в хозяйственном процессе судопроизводства

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Особенности применения принципа верховенства права в хозяйственном процессе судопроизводства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/6/osobennosti-primeneniya-printsipa-verhovenstva-prava-v-hozyajstvennom-protsesse-sudoproizvodstva/

Аннотация: В научной статье проведен комплексный анализ условий соблюдения принципа верховенства права как определяющего принципа в хозяйственном судопроизводстве; охарактеризованы соотношение принципов законности и верховенства права. В научной статье рассмотрены подходы к пониманию сущности принципа верховенства права, позволяющие представить разнообразие интерпретаций данного понятия, особенность субъективного понимания не только лицом, исследует этот вопрос, но и отдельным человеком, имеющим свои специфические направления правопонимания. Также в научной статье рассмотрены особенности применения принципов законности верховенства права в решениях Европейского Суда по правам человека.

Державна аудиторська служба України як суб’єкт запобігання корупції в сфері публічних закупівель

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Державна аудиторська служба України як суб’єкт запобігання корупції в сфері публічних закупівель//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/6/derzhavna-auditorska-sluzhba-ukrayini-yak-sub-yekt-zapobigannya-koruptsiyi-v-sferi-publichnih-zakupivel/

Аннотация: (Українська) Розглянуто види фінансового контролю, які здійснюються в сфері публічних закупівель Державною аудиторською службою України. Проаналізовано функціонування фінансових перевірок закупівель за 2019 рік. Досліджено вплив реформування публічних закупівель в Україні для ДАСУ як стійкого механізму запобігання корупції. Обґрунтовано необхідність реформування ДАСУ як більш ефективного органу у сфері фінансового контролю та моніторингу публічних закупівель.

Requirements applicable to the adoptive candidates according to the legislation of Ukraine and the Republic of Turkey

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Requirements applicable to the adoptive candidates according to the legislation of Ukraine and the Republic of Turkey//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/6/requirements-applicable-to-the-adoptive-candidates-according-to-the-legislation-of-ukraine-and-the-republic-of-turkey/

Аннотация: (English) The objective of the article is to analyze the requirements, that were put forward to the adoptive candidates according to the legislation of Ukraine and the Republic of Turkey. Particularly, were analyzed the norms of the Family Code of Ukraine and the Civil Code of the Republic of Turkey, points of view of Ukrainian and Turkish scientists regarding the requirements for adopting candidates.

Стадії приватизаційного процесу

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Стадії приватизаційного процесу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/6/stadiyi-privatizatsijnogo-protsesu/

Аннотация: (English) The article highlights in detail several definitions of privatization, as the transformation of any form of ownership into private, the process of transition to private ownership of objects based on state, collective or mixed ownership. It is in the legislation that the concept of privatization is enshrined in Article 1 of the Law of Ukraine "On Privatization of State and Municipal Property". The goals of privatization, as well as the procedure for privatization of state and municipal property are highlighted. Implementation of privatization and privatization in different ways, ie there are different ways of transferring property rights from the hands of the state to the hands of individuals. Separation of criteria that led to the emergence of such basic methods of privatization as: corporatization, sale of enterprises and property through a commercial or investment tender, redemption of leased property and crash.

Криптовалюта (цифрова валюта) як механізм маскування корупційних коштів та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Криптовалюта (цифрова валюта) як механізм маскування корупційних коштів та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/6/kriptovalyuta-tsifrova-valyuta-yak-mehanizm-maskuvannya-koruptsijnih-koshtiv-ta-legalizatsiyi-vidmivannya-dohodiv-oderzhanih-zlochinnim-shlyahom/

Аннотация: (Українська) У статті досліджується феномен криптовалюти у контексті використання особами, які беруть участь у «хабарництві» нових сфер та можливостей для легалізації (відмивання) корупційних доходів для подальшого ухилення від перевірки правоохоронних органів та інших державних органів.

Участь приватних військових компаній в збройних конфліктах

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Участь приватних військових компаній в збройних конфліктах//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/6/uchast-privatnih-vijskovih-kompanij-v-zbrojnih-konfliktah/

Аннотация: (English) The article deals with the theoretical study of the activity of private military companies in the context of modern armed conflicts, based on the analysis of international practice of engaging them in armed clashes. Particular attention is paid to the situation of private military companies in international relations and the probable problems that occur when they participate in hostilities.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала