Содержание журнала №5 (май) 2020 г.

Українці зеленого клину

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Українці зеленого клину//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/istoriya/2020/5/ukrayintsi-zelenogo-klinu/

Аннотация: (Українська) У цієї роботі пояснюється що таке українське суспільство Далекого Сходу, звідки воно там з’явилося, наскільки зберегло культуру і мову, а також його національні змагання після революції 1917 року.

Кіберзлочини, їх поняття та правова природа

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Кіберзлочини, їх поняття та правова природа//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/5/kiberzlochini-yih-ponyattya-ta-pravova-priroda/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається актуальність кіберзлочинів як нової загрози у багатьох сферах суспільного життя. Було проаналізовано основні ознаки, що властиві злочинам у даній сфері, на основі яких надано визначення поняття кіберзлочину, яке пропонується закріпити законодавчо.

Стан системи електронних закупівель в Україні (на прикладі МКП «Калинівський ринок»)

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Стан системи електронних закупівель в Україні (на прикладі МКП «Калинівський ринок»)//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/5/stan-sistemi-elektronnih-zakupivel-v-ukrayini-na-prikladi-mkp-kalinivskij-rinok/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається поточна ситуація, що склалась у сфері системи електронних закупівель в Україні на прикладі Чернівецького МКП «Калинівський ринок», розглянуто основні характеристики закупівель, проведених даним підприємство та розраховано суму економії коштів за допомогою системи протягом досліджуваного періоду.

Характеристика особливостей вживання та перекладу фразеологізмів на основі сучасних англомовних фільмів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Характеристика особливостей вживання та перекладу фразеологізмів на основі сучасних англомовних фільмів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/5/harakteristika-osoblivostej-vzhivannya-ta-perekladu-frazeologizmiv-na-osnovi-suchasnih-anglomovnih-filmiv/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається специфіка вживання та перекладу окремих фразеологічних одиниць на прикладі сучасних англомовних фільмів (на прикладі: «The Bing Bang Theory»).

До питання про зміни законодавства України щодо географічних зазначень

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. До питання про зміни законодавства України щодо географічних зазначень//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/5/do-pitannya-pro-zmini-zakonodavstva-ukrayini-shhodo-geografichnih-zaznachen/

Аннотация: (Українська) У статті вивчено зміни законодавства України про географічні позначення, спричинені прийняттям 20.09.2019 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень». Проаналізовано відповідність даних змін праву Європейського Союзу, названо позитивні новели та акцентовано увагу на проблемних аспектах, що потребують вдосконалення.

Окремі аспекти реалізації трудового арбітражу в Україні

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Окремі аспекти реалізації трудового арбітражу в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/5/okremi-aspekti-realizatsiyi-trudovogo-arbitrazhu-v-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Дана стаття присвячена аналізу окремих аспектів реалізації трудового арбітражу в Україні. Окрема увага приділяється світовим тенденціям вирішення трудових спорів шляхом трудових арбітражів, діяльності Національної служби посередництва і примирення, та розгляду трудового арбітражу як способу вирішення трудових спорів саме в Україні.

Гендерна маркованість лексики англійської мови

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Гендерна маркованість лексики англійської мови//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/5/genderna-markovanist-leksiki-anglijskoyi-movi/

Аннотация: (Українська) У статті розглядаються лінгвістичні маркери гендеру в сучасній англійській мові, з’ясовується значення терміну «гендер» в лінгвістичному контексті, аналізуються гендерні розбіжності в мові та їх характер, встановлюються лінгвістичні засоби вираження гендеру в англійській мові та зміни, які в них відбуваються під впливом тенденції до толерантності.

Прогнозування попиту на асортимент товарів супермаркету

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Прогнозування попиту на асортимент товарів супермаркету//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/5/prognozuvannya-popitu-na-asortiment-tovariv-supermarketu/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто моделювання прогнозування попиту на асортимент товарів супермаркету, яке складається з чотирьох етапів: визначення факторів, що впливають на попит, вибір математичної залежності між попитом і факторами, перевірка адекватності і точності моделі та прогнозування попиту. Досліджено класифікацію методів прогнозування попиту. Описано фактори формування попиту. Зроблено прогноз попиту на асортимент товарів супермаркету.

Труднощі під час розвитку навичок аудіювання студентів немовних спеціальностей

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Труднощі під час розвитку навичок аудіювання студентів немовних спеціальностей//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2020/5/trudnoshhi-pid-chas-rozvitku-navichok-audiyuvannya-studentiv-nemovnih-spetsialnostej/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається аудіювання як один з найважливіших компонентів вивчення іноземної мові, труднощі під час аудіювання та шляхи їх подолання.

Стилістичні засоби передачі гумору та іронії у романі Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Стилістичні засоби передачі гумору та іронії у романі Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/5/stilistichni-zasobi-peredachi-gumoru-ta-ironiyi-u-romani-oskara-uajlda-portret-doriana-greya/

Аннотация: (Українська) У статті представлено аналіз основних стилістичних засобів для вираження гумору та іронії в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Досліджується гумор та іронія головних героїв роману.

Особливості функціонування іменників із просторовою семантикою у романі Б. Вербера «Імперія янголів»

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особливості функціонування іменників із просторовою семантикою у романі Б. Вербера «Імперія янголів»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/5/osoblivosti-funktsionuvannya-imennikiv-iz-prostorovoyu-semantikoyu-u-romani-b-verbera-imperiya-yangoliv/

Аннотация: (Українська) У статті проаналізовано особливості вираження простору художнього тексту іменниками. Здійснено класифікацію відповідних лексичних одиниць згідно їх властивостей передачі просторових відношень. Виокремлено основні групи іменників із просторовою семантикою, які позначають відповідно загальні просторові поняття, природні простори, людські поселення та будівлі. Матеріалом для дослідження слугував роман Б. Вербера «Імперія янголів».

Управління персоналом як основа конкурентоспроможності підприємства

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Управління персоналом як основа конкурентоспроможності підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/5/upravlinnya-personalom-yak-osnova-konkurentospromozhnosti-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) У статі розглядається управління персоналом як основа конкурентоспроможності підприємства.

Почергове проживання дитини з кожним із батьків в Європі та США: досвід для України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Почергове проживання дитини з кожним із батьків в Європі та США: досвід для України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/5/pochergove-prozhivannya-ditini-z-kozhnim-iz-batkiv-v-yevropi-ta-ssha-dosvid-dlya-ukrayini/

Аннотация: (Українська) У статті здійснено дослідження законодавчої бази та практики застосування почергового проживання дитини з кожним із батьків у Європі та США, сформульовано переваги та недоліки такої форми спільної опіки та запропоновано порядок імплементації практики почергового проживання дитини з кожним із батьків в Україні.

Показники ефективності у роботі адвоката

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Показники ефективності у роботі адвоката//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/5/pokazniki-efektivnosti-u-roboti-advokata/

Аннотация: (Українська) У статті розкривається поняття ефективності роботи адвоката. Визначено критерії ефективності роботи адвоката у механізмі відправлення правосуддя. Також зазначено, що найпопулярнішим критерієм ефективності адвоката став «критерій результату».

Пришвидшена генеративно змагальна мережа для відділення голосу від шуму на звукозаписі

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Пришвидшена генеративно змагальна мережа для відділення голосу від шуму на звукозаписі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/5/prishvidshena-generativno-zmagalna-merezha-dlya-viddilennya-golosu-vid-shumu-na-zvukozapisi/

Аннотация: (Українська) У статті розглянута модифікація генеративно змагальної мережі для покращення звукозапису, зроблені висновки про якість роботи мережі та проведено порівняння з оригінальною мережею та іншими методами вирішення задачі очищення звукозапису від шуму.

Дослідження ефективності методів і моделей резервного копіювання та післяаварійного відновлення даних у SAP Hybris Commerce

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Дослідження ефективності методів і моделей резервного копіювання та післяаварійного відновлення даних у SAP Hybris Commerce//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/5/doslidzhennya-efektivnosti-metodiv-i-modelej-rezervnogo-kopiyuvannya-ta-pislyaavarijnogo-vidnovlennya-danih-u-sap-hybris-commerce/

Аннотация: (Українська) У роботі розглянуті сучасні методи створення бекапів із подальшим післяаварійним відновленням у популярній платформі Hybris. Особлива увага дослідження приділена проблемі пошуку оптимального балансу між необхідною частотою створення резервних копій даних та продуктивністю сервера в контексті електронної комерції.

Сучасні тенденції розвитку ринку праці в світі

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в світі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/5/suchasni-tendentsiyi-rozvitku-rinku-pratsi-v-sviti/

Аннотация: (English) The article analyzes the modern development of the world labor market in the context of globalization. The characteristics of economic activity of the population and the labor market in Ukraine and in the world are given. The influence of globalization processes on the transformation of labor markets of countries is determined. These processes prompt the countries of the world to intensify efforts to coordinate policies in the social and labor sphere, which lead to the activation of state regulation of the sphere of labor use. It is substantiated that the globalization of the economy is a consequence of the deepening of the international division of labor, which causes differentiation of economic activity, expansion of various forms of cooperation and exchange of results of activity between countries, which is an objective condition for the development of the world market.

Проблеми залучення психолога у процесі допиту малолітніх та неповнолітніх осіб

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Проблеми залучення психолога у процесі допиту малолітніх та неповнолітніх осіб//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/5/problemi-zaluchennya-psihologa-u-protsesi-dopitu-malolitnih-ta-nepovnolitnih-osib/

Аннотация: (Українська) Допит є важливою і найчастіше практикованою слідчою дією, що виступає однією з форм отримання доказової інформації, процесуальним засобом формування і перевірки доказів. В сучасному світі не існує градації за віком у сфері вчинення злочинів, тому існують випадки, коли свідком чи навіть потерпілим у кримінальному правопорушенні є малолітня або неповнолітня особа. Криміналісти наголошують, що однією з основних особливостей при підготовці і проведенні допиту таких осіб є отримання консультативною допомоги або залучення до такої процесуальної дії спеціаліста, а саме психолога.

Оптимизация свойств и структур крановых колес с целью повышению их долговечности

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оптимизация свойств и структур крановых колес с целью повышению их долговечности//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/5/optimizatsiya-svojstv-i-struktur-kranovyh-koles-s-tselyu-povysheniyu-ih-dolgovechnosti/

Аннотация: Дано понятие о крановых колес, и их виды и технология изготовления крановых колес из стали 65Г. Показана механическая обработка крановых колес на токарном станке. Проведено термическая обработка крановых колес для повышения механических свойств, т.е. твердости. С помощью эффективной термической обработки получить необходимые свойства и структур крановых колес, чтобы привести к увеличению срока службы при эксплуатации крановых колес.

Верховенство права, як одна із засад кримінального провадження

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Верховенство права, як одна із засад кримінального провадження//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/5/verhovenstvo-prava-yak-odna-iz-zasad-kriminalnogo-provadzhennya/

Аннотация: (Українська) У статті розкривається одна із засад кримінального провадження, така як верховенство права. Визначено, що у науці існує дві групи концепцій визначення верховенства права. Також зазначено, як застосовується даний принцип у кримінальному провадженні.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала