Зміст журналу No7 (липень) 2020 y.

Вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності школярів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності школярів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2020/7/vpravi-dlya-formuvannya-inshomovnoyi-komunikativnoyi-kompetentnosti-shkolyariv/

Анотація: У статті розглядаються типи вправ для ефективного формування іншомовної комунікативної компетентності школярів. Також охарактеризовано етапи проведення аудіювання.

Соціальна відповідальність в підприємницькій діяльності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Соціальна відповідальність в підприємницькій діяльності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/7/sotsialnaya-otvetstvennost-v-predprinimatelskoj-deyatelnosti/

Анотація: Стаття присвячена актуальним питанням визначення ролі соціальної відповідальності в підприємницькій діяльності. У статті розглянуто основні ознаки соціальної відповідальності та її значення у сучасному бізнес-просторі та її вплив на економічний розвиток держави. Визначено сутність та особливості соціальної відповідальності, обґрунтована її важливість для підприємства. Досліджено термін «соціальна відповідальність», що означає відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішення, за тих, на кого безпосередньо чи опосередковано ці рішення впливають. Соціальна відповідальність – це концепція, що заохочує компанії враховувати інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив діяльності компанії на споживачів, працівників, громади та довкілля в усіх аспектах своєї діяльності. Розглянуто внутрішню і зовнішню соціальну відповідальність, зроблено її порівняння з юридичною відповідальністю. Приведені аргументи на користь та проти соціальної відповідальності. Ключовими моментами у сфері регулювання соціальної відповідальності є створення міжнародного стандарта ISO 26000, а також прийняття Кабінетом міністрів України (КМУ) концепції реалізації державної політики, яке сприяє розвитку соціально відповідального бізнесу в країні.

Профілювання коду Golang-проекту та вирішення проблем з виділенням пам’яті

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Профілювання коду Golang-проекту та вирішення проблем з виділенням пам’яті//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/7/profilyuvannya-kodu-golang-proektu-ta-virishennya-problem-z-vidilennyam-pam-yati/

Анотація: У даній статті розглядаються програмі засоби та методики пошуку проблем у програмних застосунках, написаних мовою програмування Golang. Зокрема розглядається методика пошуку проблем з неефективним виділенням пам’яті. Також описується спосіб вирішення та попередження виникнення проблем з виділенням пам’яті у застосунках.

Мовні засоби вираження одиничності у прислів’ях та приказках

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Мовні засоби вираження одиничності у прислів’ях та приказках//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2020/7/movni-zasobi-virazhennya-odinichnosti-u-prisliv-yah-ta-prikazkah/

Анотація: Прислів'я та приказки займають значне місце в словниковому складі англійської мови. Нами були проаналізовані мовні засоби вираження одиничності у прислів'ях та приказках з квантитативним компонентом і їх переклад на українську мови.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат