Тег: фразеологічні одиниці

Мовні засоби вираження одиничності у прислів’ях та приказках

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Мовні засоби вираження одиничності у прислів’ях та приказках//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/7/movni-zasobi-virazhennya-odinichnosti-u-prisliv-yah-ta-prikazkah/

Аннотация: (Українська) Прислів'я та приказки займають значне місце в словниковому складі англійської мови. Нами були проаналізовані мовні засоби вираження одиничності у прислів'ях та приказках з квантитативним компонентом і їх переклад на українську мови.

Функціональні характеристики фразеологічних одиниць у текстах газетних повідомлень

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Функціональні характеристики фразеологічних одиниць у текстах газетних повідомлень//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2018/11/funktsionalni-harakteristiki-frazeologichnih-odinits-u-tekstah-gazetnih-povidomlen/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається функціональні особливості фразеологічних одиниць у текстах газетних повідомлень. А саме розшифровується поняття «текст», «газетний текст». Увага приділяється функціональним характеристикам фразеологічних одиниць. На початку статті, окрім пояснень понять «текст», «газетний текст», розкривається поняття «фразеологія», «фразеологічні одиниці».

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала