Tag: управление

Технологія вдосконалення управління навчальним процесом ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Технологія вдосконалення управління навчальним процесом ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2018/5/tehnologiya-vdoskonalennya-upravlinnya-navchalnim-protsesom-vnz-i-ii-rivniv-akreditatsiyi/

Анотація: У статті окреслено основні тенденції інформатизації управління навчальним процесом в сучасних умовах. Обґрунтовано основні переваги застосування інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ І-ІІ р. а. Доведено доцільність використання автоматизованої системи управління навчальним процесом.

Управління фінансовими результатами діяльності підприємства та прийняття рішень щодо їх покращення

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства та прийняття рішень щодо їх покращення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/upravlinnya-finansovimi-rezultatami-diyalnosti-pidpriyemstva-ta-prijnyattya-rishen-shhodo-yih-pokrashhennya/

Анотація: В статті розглянуто економічну сутність поняття «фінансові результати» та розглянуто правомірність та доцільність розгляду фінансових результаті як об’єкта управління, обґрунтовано інструментарій управління фінансовими результатами.

Стратегія розвитку металургійного підприємства в умовах невизначеності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Стратегія розвитку металургійного підприємства в умовах невизначеності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/strategiya-razvitiya-metallurgicheskogo-predpriyatiya-v-usloviyah-neopredelennosti/

Анотація: Розвиток металургійного підприємства в період коливання рівня інфляції ставить перед підприємцем питання можливість збільшувати виробництво. Металургійне виробництво знаходиться у стадії розвитку через вигідну географічну територіальну зону, але це ще не дає можливості постійно збільшувати виробництво, тож у роботі досліджено стратегії отримання прибутків з мінімальними ризиками. Досліджено економічний розвиток промисловості, основні методи управління адаптацією підприємства до умов навколишнього середовища, а саме інфляцію. При цьому урахування виготовлення кількості товарів на наступний квартал, опираючись на попит. Металургійне виробництво має збільшувати свій капітал, а отже, за рахунок інвестиції підприємство може це зробити.

Еколого-економічна модель управління металургійним виробництвом в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Еколого-економічна модель управління металургійним виробництвом в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/ekologo-ekonomicheskaya-model-upravleniya-metallurgicheskim-proizvodstvom-v-ukraine/

Анотація: В роботі досліджується еколого-математична модель управління металургійним виробництвом в Україні з урахуванням екологічних проблем, які виникають при розширенні цього виробництва. Основна увага приділена аналізу впливу зростання капіталу ,робочої сили на випуск продукції (споживання) та пов’язаному з цим шкідливих викидів (забруднення).

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат