Tag: прибыль

Аналіз основних показників діяльності страхової компанії як фактор забезпечення стійкого фінансового стану

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз основних показників діяльності страхової компанії як фактор забезпечення стійкого фінансового стану//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/analiz-osnovnyh-pokazatelej-deyatelnosti-strahovoj-kompanii-kak-faktor-obespecheniya-ustojchivogo-finansovogo-sostoyaniya/

Анотація: В статті розглянуто аналіз основних показників діяльності страхової компанії на прикладі ПАТ «Страхова Група «ТАС» як чинник забезпечення стійкого фінансового стану. Внаслідок чого визначено складові елементи політики ведення економічної діяльності та їх вплив на фінансовий стан компанії. Дістало подальшого розвитку поняття «техніко-економічна характеристика» як аналіз основних показників діяльності, сукупність засобів (інструментів), методів (технік) для аналізу фінансового стану підприємства, управління та реалізації захищеності діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього та внутрішнього середовищ та спроможності швидкого усунення загроз, що позначаються чи можуть негативно позначитися на його діяльності.

Вплив податкового навантаження на економіку країн Європи

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Вплив податкового навантаження на економіку країн Європи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/vpliv-podatkovogo-navantazhennya-na-ekonomiku-krayin-yevropi/

Анотація: Податки є основним джерелом надходжень до державного бюджету, а ефективне податкове регулювання економіки вимагає впровадження прийнятного рівня податкового навантаження на економічних суб’єктів. Визначення оптимального рівня фіскального навантаження є важливим завданням податкової політики держави, який дає змогу підтримувати достатній рівень наповнення державного бюджету та стимулювати економічну активність. В даній статті побудовано економетричну модель, яка досліджує вплив податкового навантаження на ріст валового національного продукту країн Європи.

Напрями вдосконалення процесу управління прибутком підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Напрями вдосконалення процесу управління прибутком підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/napravleniya-sovershenstvovaniya-protsessa-upravleniya-pribyli-predpriyatij/

Анотація: В статті визначено, що прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази. Вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання прибутку або принаймні стабілізувати його на певному рівні. Процес накопичення прибутку відбувається під впливом чинників внутрішнього та зовнішнього характеру. В статті розглянуто роль прибутку у розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах. Визначено послідовність дій при управлінні розподілом та використанням прибутку підприємства. Запропоновано заходи для покращення цільової структури використання прибутку підприємства, що дозволить поліпшити фінансовий стан підприємства і збільшити ефективність його діяльності.

Особливості інвестиційної діяльності підприємства та джерела її фінансування

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості інвестиційної діяльності підприємства та джерела її фінансування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/10/osobennosti-investitsionnoj-deyatelnosti-predpriyatiya-i-istochniki-ee-finansirovaniya/

Анотація: Визначено поняття та зміст інвестиційної діяльності підприємства. Здійснена характеристика принципів та напрямів інвестиційної діяльності. Проаналізовані основні показники, що характеризують ефективність інвестиційної діяльності. Охарактеризовані окремі джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства з урахуванням особливостей впливу сучасних умов господарювання в Україні.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат