Tag: предприятие

Організація системи економічної безпеки суб’єктів господарювання

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Організація системи економічної безпеки суб’єктів господарювання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/organizatsiya-sistemy-ekonomicheskoj-bezopasnosti-biznesa/

Анотація: У статті розкривається сутність поняття «економічна безпека підприємства» та пропонується власне визначення даного поняття.

Ліквідність підприємства як один з основних показників фінансової безпеки підприємства роздрібної торгівлі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Ліквідність підприємства як один з основних показників фінансової безпеки підприємства роздрібної торгівлі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/likvidnost-predpriyatiya-kak-odin-iz-osnovnyh-pokazatelej-finansovoj-bezopasnosti-predpriyatiya-roznichnoj-torgovli/

Анотація: В статті викладено основні поняття ліквідності підприємства як одного з основних показників фінансової безпеки торгового підприємства. На основі проведеного дослідження визначено основні етапи розрахунку платоспроможності підприємства та розкрито його зміст, враховуючи специфіку фінансової безпеки підприємства.

Політика управління заборгованістю на підприємстві

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Політика управління заборгованістю на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/politika-upravlinnya-zaborgovanistyu-na-pidpriyemstvi/

Анотація: У статті визначена теоретична сутність поняття політики управління заборгованістю на підприємстві. Надана стисла характеристика окремих стадій процесу управління заборгованістю на підприємстві. Досліджені особливості процесу управління заборгованістю підприємства з урахуванням ринкових умов господарювання в Україні.

Становлення та розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Становлення та розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/stanovlennya-ta-rozvitok-ekologichnogo-menedzhmentu-na-pidpriyemstvi-v-ukrayini/

Анотація: У статті з’ясовано сутність поняття «екологічний менеджмент» та проаналізовано правове регулювання екологічного менеджменту на підприємстві на міжнародному та національному рівнях. Особливу увагу автором приділено дослідженню впровадження та розвитку екологічного менеджменту на підприємствах України, в результаті чого зроблено висновок, що зазначена система управління є важливим інструментом ефективного впливу як на стан навколишнього природного середовища, так і на розвиток підприємств, зокрема, на виконання ними своїх економічних завдань.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат