Tag: предприятие

Ліквідність підприємства як один з основних показників фінансової безпеки підприємства роздрібної торгівлі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Ліквідність підприємства як один з основних показників фінансової безпеки підприємства роздрібної торгівлі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/likvidnost-predpriyatiya-kak-odin-iz-osnovnyh-pokazatelej-finansovoj-bezopasnosti-predpriyatiya-roznichnoj-torgovli/

Анотація: В статті викладено основні поняття ліквідності підприємства як одного з основних показників фінансової безпеки торгового підприємства. На основі проведеного дослідження визначено основні етапи розрахунку платоспроможності підприємства та розкрито його зміст, враховуючи специфіку фінансової безпеки підприємства.

Політика управління заборгованістю на підприємстві

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Політика управління заборгованістю на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/politika-upravlinnya-zaborgovanistyu-na-pidpriyemstvi/

Анотація: У статті визначена теоретична сутність поняття політики управління заборгованістю на підприємстві. Надана стисла характеристика окремих стадій процесу управління заборгованістю на підприємстві. Досліджені особливості процесу управління заборгованістю підприємства з урахуванням ринкових умов господарювання в Україні.

Становлення та розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Становлення та розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/stanovlennya-ta-rozvitok-ekologichnogo-menedzhmentu-na-pidpriyemstvi-v-ukrayini/

Анотація: У статті з’ясовано сутність поняття «екологічний менеджмент» та проаналізовано правове регулювання екологічного менеджменту на підприємстві на міжнародному та національному рівнях. Особливу увагу автором приділено дослідженню впровадження та розвитку екологічного менеджменту на підприємствах України, в результаті чого зроблено висновок, що зазначена система управління є важливим інструментом ефективного впливу як на стан навколишнього природного середовища, так і на розвиток підприємств, зокрема, на виконання ними своїх економічних завдань.

Теоретико-методичні основи стійкого розвитку підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Теоретико-методичні основи стійкого розвитку підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/teoretiko-metodicheskie-osnovy-ustojchivogo-razvitiya-predpriyatiya/

Анотація: Стаття є дослідженням різних аспектів теоретико-методичних основ стійкого розвитку підприємства. З’ясовано, що термін «стійкий розвиток» вперше застосували на Конференції ООН по навколишньому середовищу і розвитку в 1992 р. в Ріо-де-Жанейро. Простежено, що у більшості робіт спостерігаються відмінності в трактуванні терміна «Sustainable development». З’ясовано, що різні автори пропонують свої варіанти, намагаючись підібрати найбільш ємне поняття, яке було б зручним для використання на практиці. Встановлено, що стійкий розвиток характеризується складним набором взаємопов’язаних факторів. Вказано, що багато характеристик стійкого розвитку за своїм змістом є суб’єктивними оцінками, які залежать від поглядів конкретної людини, характеру розв’язуваної проблеми і місця (країни), де ця проблема вирішується. З’ясовано, що на рівні виробничого підприємства властивість його стійкості інтерпретується різними способами. Але, як правило, багато фахівців стійкість підприємства безпосередньо пов’язують тільки з фінансовим станом. Проте встановлено, що до поняття стійкості підприємства, як виробничої системи, виправданий більш зважений, комплексний підхід, що враховує не тільки фінансову, але і інші сторони його соціально-економічного стану, що змінюються в процесі тривалої еволюції господарських відносин. Проведений аналіз теоретичних підходів до оцінки стійкості підприємства показав доцільність їх класифікації в 7 груп. За кожною групою було встановлено обмеження, що складаються в критерії (цільової функції) управління, недоліки обліку та перспектив розвитку. Встановлено, що сутність стійкості діяльності підприємства полягає в його здатності адаптуватися до змін зовнішніх і внутрішніх умов господарювання і протистояти цим змінам таким чином, щоб підтримувалася стійко-рівноважна динаміка функціонування підприємства відповідно до поставлених перед ним поточних і перспективних цілей і завдань.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат