Tag: optimization

Поширення блокчейн технології в різних галузях

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поширення блокчейн технології в різних галузях//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/poshirennya-blokchejn-tehnologiyi-v-riznih-galuzyah/

Анотація: У статті визначається та аналізується поширення блокчейн технологій в різних галузях бізнесу. Використовуються загальнонаукові методи: аналіз і синтез; індукція і дедукція; аналогія і моделювання; абстрагування і конкретизація; системний аналіз. В результаті проведеного дослідження визначено вплив блокчейну на ефективність бізнесу і подальший вплив на пересічних громадян. Автор визначив нові критерії для систематизації та удосконалення бізнесу за допомогою блокчейн технологій в сучасних реаліях. Проведені дослідження та аналізи допомагають правильно оцінити та зрозуміти сутність основних принципів та систему введення блокчейн систем в проекти.

Оптимізація алгоритму Чжу-Такаоки для задач біоінформатики

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оптимізація алгоритму Чжу-Такаоки для задач біоінформатики//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/5/optimizatsiya-algoritma-chzhu-takaoki-dlya-zadach-bioinformatiki/

Анотація: В роботі розглянуті алгоритми пошуку підрядка в рядку та їх використання для задач біоінформатики. Виконаний аналіз ефективності алгоритмів для задач точного пошуку фрагментів біологічних послідовностей. Розглянуті алгоритм Бойера-Мура, алгоритм Райта, алгоритм Чжу-Такаокі та його оптимізація.

Методи оптимізації портфеля фінансових інвестицій

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методи оптимізації портфеля фінансових інвестицій//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/metodi-optimizatsiyi-portfelya-finansovih-investitsij/

Анотація: У статті автором проаналізовано фінансові інвестиції та їх форми; наведено визначення портфеля фінансових інвестицій. Розглянуто еволюцію формування портфельної теорії та наведено основні підходи до формування інвестиційного портфелю. Запропоновано авторське бачення підходу до оптимізації портфелю фінансових інвестицій підприємства.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат