Tag: конкурентоспроможність

Дослідження показників конкурентоспроможності на підприємстві та способи їх підвищення

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Дослідження показників конкурентоспроможності на підприємстві та способи їх підвищення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/doslidzhennya-pokaznikiv-konkurentospromozhnosti-na-pidpriyemstvi-ta-sposobi-yih-pidvishhennya/

Анотація: Питаннями підвищення власної конкурентоспроможності задається кожне підприємство. Висока конкурентоспроможність обумовлюється задоволеністю та готовністю споживачів купити продукцію вдруге, відсутністю поганих відгуків про підприємство зі сторони людей, партнерів, акціонерів та престижністю роботи в даній компанії. Конкурентоспроможність компанії є багатостороннім поняття, яке включає в себе багато показників. Найважливішу роль сьогодні приймає маркетингова складова конкурентоспроможності підприємства. Забезпечення конкурентоспроможності - це важлива проблема, вирішення якої пов'язане з вдосконаленням розробки, виготовлення, продажу і технічного обслуговування продукції, тобто із здійсненням цілеспрямованої діяльності по встановленню, формуванню і підтримці необхідного рівня конкурентоспроможності на всіх етапах життєвого циклу продукції. Конкурентоспроможність підприємства відноситься до суб'єкта конкурентоспроможності більш високого рівня і як наслідок є більш ємним поняттям, тобто включає більшу кількість аналізованих параметрів. На ринку кондитерських виробів в Україні кожного року з’являються нові гравці. Теоретичною й методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців у сфері управління конкурентоспроможністю та дані ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». В роботі проаналізовано рівень конкурентоспроможності ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», обрані та обґрунтовані напрями щодо підвищення рівня конкурентоспроможності. Розроблені рекомендації будуть впроваджені в роботу підприємства. Сьогодні прийнято вважати, що забезпечення стійкості підвищення конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі можливо лише в тому випадку, якщо поступальному і безперервного вдосконалення будуть піддані все детермінанти конкурентоспроможності.

Застосування сучасних технік продажів для підвищення обсягів реалізації продукції

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Застосування сучасних технік продажів для підвищення обсягів реалізації продукції//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/5/primenenie-sovremennyh-tehnik-prodazh-dlya-povysheniya-obemov-realizatsii-produktsii/

Анотація: У статті розібрані актуальні питання вигідної реалізації продукції. Буде розглянуто, які саме техніки продажів впливають на підвищення обсягів збуту продукції, які технікі є більш виграшними і призводять до динамічного розвитку підприємства. Також будуть розібрані категорії технік продажів, їх переваги і недоліки. Проаналізовано як саме впливають техніки продажів на конкурентоспроможність. Описано за допомогою чого можна звернути увагу на свою продукцію і залучити клієнтів. Запропоновано ефективні техніки продажів, які підвищать динаміку підприємства і будуть сприяти ефективному зросту.

Сучасний стан машинобудівної галузі України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сучасний стан машинобудівної галузі України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/12/suchasnij-stan-mashinobudivnoyi-galuzi-ukrayini/

Анотація: Досліджено стан та тенденції розвитку підприємств машинобудівного комплексу країни у 2015-2017 роках. Проведено аналіз обсягу реалізованої продукції, експорту, фінансових результатів діяльності підприємств машинобудування. Визначено місце та роль машинобудування серед інших галузей економіки; виявлено основні проблеми та визначено перспективи розвитку галузі.

Соціальна відповідальність готельного бізнесу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Соціальна відповідальність готельного бізнесу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/11/sotsialnaya-otvetstvennost-gostinichnogo-biznesa/

Анотація: Статтю присвячено дослідженню сутності соціальної відповідальності готельного бізнесу, аналізу стану та проблем її поширення і на цій основі - науковому обґрунтуванню пріоритетних напрямів її розвитку в Україні. Наведені складові соціальної відповідальності готельного бізнесу. Приділено увагу корпоративній відповідальності готельного бізнесу. Питання соціальної відповідальності готельного бізнесу в Україні дискусійне, тому дослідження використання зарубіжного досвіду досить актуальне.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат