Tag: інноваційна економіка

Інноваційна економіка крізь призму зарубіжного досвіду

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інноваційна економіка крізь призму зарубіжного досвіду//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/innovatsijna-ekonomika-kriz-prizmu-zarubizhnogo-dosvidu/

Анотація: У статті досліджуються провідні напрямки формування інноваційної економіки, включаючи поряд з техніко-технологічними інноваціями, також організаційні, інституційні та соціальні нововведення. Уточнюються уявлення про те, наскільки радикальними повинен бути перехід до інноваційного розвитку в сфері економіки на досвіді зарубіжних країн.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат