Тег: інноваційна економіка

Державно керовані інноваційні процеси В АСЕАН

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Державно керовані інноваційні процеси В АСЕАН//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/10/derzhavno-kerovani-innovatsijni-protsesi-v-asean/

Аннотация: (Українська) У сучасному середовищі світових економічних процесів інноваційний аспект займає ключову роль у питаннях конкурентоспроможності країн. Національна інноваційна система і акцент на розвиток нової інноваційної економіки країн регіону є факторами економічного успіху країн в міжнародних інтеграційних об’єднаннях.

Інноваційна економіка крізь призму зарубіжного досвіду

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Інноваційна економіка крізь призму зарубіжного досвіду//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/8/innovatsijna-ekonomika-kriz-prizmu-zarubizhnogo-dosvidu/

Аннотация: (Українська) У статті досліджуються провідні напрямки формування інноваційної економіки, включаючи поряд з техніко-технологічними інноваціями, також організаційні, інституційні та соціальні нововведення. Уточнюються уявлення про те, наскільки радикальними повинен бути перехід до інноваційного розвитку в сфері економіки на досвіді зарубіжних країн.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала