Tag: European Union

Компаративний аналіз регулювання корпоративного договору: досвід країн Європейського Союзу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Компаративний аналіз регулювання корпоративного договору: досвід країн Європейського Союзу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/komparativnyj-analiz-regulirovaniya-korporativnogo-dogovora-opyt-stran-evropejskogo-soyuza/

Анотація: Корпоративний договір, будучи новим інструментом корпоративного регулювання в українських реаліях, набув значного поширення у країнах Європейського Союзу ще в середині XX століття. Гнучкість корпоративного договору у порівнянні з установчими документами суб’єкта господарювання дозволяє вносити корективи до діяльності компанії без потреби їх погодження з регулюючими органами та без додаткових витрат, чого не можна уникнути у випадку вимоги нотаріального посвідчення змін до статуту. Окрім того, конфіденційний характер цього договору уможливлює збереження комерційних планів компанії, факт наявності узгоджених дій сторін договору у таємниці. Зручність використання корпоративного договору полягає також у можливості встановити план дій акціонерів компаній на майбутнє, передбачаючи різноманітні шляхи виходу з тупикових ситуацій, та розмір і вид відповідальності у разі недотримання взятих на себе стороною зобов’язань. У цій статті автор аналізує вимоги до форми та змісту корпоративного договору, джерела його нормативного регулювання та співвідношення договору та статуту на прикладі регулювання корпоративного договору у законодавстві Італії, Іспанії, Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Бельгії та Франції, з метою ознайомлення аудиторії з найкращими практиками використання цього інструменту та ефективного впровадження іноземного досвіду в українських реаліях.

Молдова, Україна та ЄС: інтеграція в умовах невирішених конфліктів

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Молдова, Україна та ЄС: інтеграція в умовах невирішених конфліктів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/moldova-ukraina-i-es-integratsiya-v-usloviyah-nerazreshennyh-konfliktov/

Анотація: У цій роботі розглядається процес становлення відносин країн, які мають невирішені територіальні та політичні конфлікти на своїх територіях, із Європейським Союзом, аналізуються основні етапи політико-економічної інтеграції цих держав до Європейського Союзу. У статті порівнюються досягнення України та Молдови на шляху до євроінтеграції та прогнозуються перспективи подальшого співробітництва цих держав із ЄС. В статті досліджуються проблемні питання вступу України та Молдови до ЄС в умовах невирішених конфліктів. Як Молдова, так і Україна можуть стати з’єднувальною ланкою між багатьма державами та економічними партнерами регіону. Ефективне використання даної можливості та вирішення конфліктів зможе сприяти європейській інтеграції країн і трансформуватися з обмежувального у сприятливий чинник української та молдавської державності. Вирішальним кроком у відносинах Молдови, України та Європейського Союзу стало підписання Угод про асоціацію. Це дає змогу продовжити реалізацію євроінтеграційного вектора зовнішньої політики Молдови та України, незважаючи на деструктивну позицію Росії в цьому питанні.

Правова система Європейського Союзу

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Правова система Європейського Союзу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/pravova-sistema-yevropejskogo-soyuzu/

Анотація: У статті розглядаються та аналізуються деякі напрями розвитку правової системи Європейського Союзу, а саме: щодо визначення системності; формування загальної європейської системи права; формування норм права.

Теоретико-практичний аналіз створення єдиної європейської армії

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Теоретико-практичний аналіз створення єдиної європейської армії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/teoretiko-praktichnij-analiz-stvorennya-yedinoyi-yevropejskoyi-armiyi/

Анотація: Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних теоретико-практичних проблем, що виникла в рамках функціонування Європейського Союзу, як формування самостійних військ Євросоюзу; розгляду єдиної європейської армії як засобу та необхідного елементу забезпечення існування суверенної Європи; аналізу на основі вітчизняного та міжнародного досвіду можливих позитивних та негативних аспектів створення власних автономних збройних формувань в межах Євросоюзу та доцільності реалізації цієї ідеї в цілому.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат