Tag: економічна безпека

Фінансова безпека як умова забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Фінансова безпека як умова забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/11/finansova-bezpeka-yak-umova-zabezpechennya-stalogo-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-krayini/

Анотація: У статті розглядаються основні аспекти необхідності забезпечення належного рівня фінансової безпеки, її роль в забезпеченні сталого розвитку країни в умовах фінансово-економічної нестабільності.

Національна безпека України: виклики та загроза сучасності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Національна безпека України: виклики та загроза сучасності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2020/2/natsionalna-bezpeka-ukrayini-vikliki-ta-zagroza-suchasnosti/

Анотація: В вищезазначеній статті досліджуються національна безпека України, зокрема, розглянуті ключові фактори, які безпосередньо стримують розвиток нашої держави у різних галузях, та шляхи вирішення даних проблем. Також охарактеризовано правове регулювання національної безпеки нашої держави.

Здійснення первинного фінансового моніторингу в банках України в системі управління фінансовою безпекою

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Здійснення первинного фінансового моніторингу в банках України в системі управління фінансовою безпекою//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/1/zdijsnennya-pervinnogo-finansovogo-monitoringu-v-bankah-ukrayini-v-sistemi-upravlinnya-finansovoyu-bezpekoyu/

Анотація: Проведено аналіз основних елементів фінансового моніторингу, що здійснюється банками.

Вплив ризиків та загроз на стан фінансово-економічної безпеки підприємства

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Вплив ризиків та загроз на стан фінансово-економічної безпеки підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/vliyanie-riskov-i-ugroz-na-sostoyanie-finansovo-ekonomicheskoj-bezopasnosti-predpriyatiya/

Анотація: У статті викладено результати досліджень у сфері фінансово-економічної безпеки підприємств, визначено поняття небезпеки, загрози, ризику. Систематизовано зовнішні та внутрішні загрози фінансово-економічній безпеці вітчизняних підприємств.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат