Tag: crime

Проблемні аспекти впровадження інституту кримінальних проступків в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Проблемні аспекти впровадження інституту кримінальних проступків в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/problemnye-aspekty-vvedeniya-instituta-ugolovnyh-prostupkov-v-ukraine/

Анотація: У статті автори досліджують один з аспектів сучасного реформування кримінальної юстиції, а саме запровадження інституту кримінального проступку. Дискусія, щодо даного питання в Україні, розгортається вже досить довго, ще в 1999 році Рада Європи рекомендувала провести декриміналізацію певних злочинів або перевести їх до категорії інших правопорушень, щоб за їх вчинення не могло бути застосовано позбавлення волі. На той час при розробці нового кримінального кодексу дану рекомендацію вирішили не впроваджувати в закон, але деякі науковці почали говорити про потребу створення інституту кримінальних проступків. На сьогодні, дане питання залишається досі дискусійним й серед науковців немає єдиної консолідованої думки. Але не зважаючи на те, чи потрібні такі зміни системі України, слід окреслити, які наслідки це може мати, аби можна було уникнути негативних аспектів. В статті автори звернули увагу на проблемні теоретичні та практичні питання, котрі можуть виникнути при впровадженні кримінальних проступків в Україні. Аналіз основних проблем був проведений на основі доктринальних досліджень видатних авторів та Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень”. На нашу думку, на сьогодні, розгляд даної теми є неабияк актуальним з огляду на те, що закон, котрий вносить зміни в деякі нормативно правові акти, для запровадження кримінальних проступків, в нашу систему кримінальної юстиції, має набрати чинності до 1 липня 2020 року. Тому доцільним є розглянути всі ризики та недоліки даного процесу, на основі існуючої нормативно-правової бази. В статті приділено увагу таким проблемам як: розмежування правопорушень на адміністративні, злочини та кримінальні проступки; дотримання прав і свобод людини в межах розслідування кримінальних проступків; доцільність проведення такої реформи та ін.

Шляхи подолання транснаціональної організованої злочинності

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Шляхи подолання транснаціональної організованої злочинності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/5/shlyahi-podolannya-transnatsionalnoyi-organizovanoyi-zlochinnosti/

Анотація: Стаття присвячена розгляду змісту поняття транснаціональної організованої злочинності та виділення основних шляхів протидії даному глобальному явищу, які полягають у міжнародному співробітництві, удосконаленні й узгодженні національного законодавства, спираючись на міжнародно-правові акти у даній сфері, а також зарубіжний досвід.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат