Tag: company

Маркетинг у мережі інтернет як сучасний канал просування компанії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Маркетинг у мережі інтернет як сучасний канал просування компанії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/12/marketing-v-seti-internet-kak-sovremennyj-kanal-prodvizheniya-kompanii/

Анотація: Досліджено теоретичні питання сучасного маркетингу. Описано прикладні аспекти використання інформаційного маркетингу у діяльності підприємства з метою свого просування. Описано особливості застосування інструментів інформаційного маркетингу для залучення нових споживачів за рахунок сайту. Проаналізовано інструменти інформаційного маркетингу які дозволять отримати додатковий прибуток від діяльності сайту. Описано причини, чому неможна нехтувати сучасними інструментами маркетингу при просуванні компанії.

Внутрішній маркетинг як чинник успішної діяльності підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Внутрішній маркетинг як чинник успішної діяльності підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/2/vnutrishnij-marketing-yak-chinnik-uspishnoyi-diyalnosti-pidpriyemstva/

Анотація: У даній роботі проведено узагальнення підходів щодо визначення сутності поняття «внутрішній маркетинг» та визначення його місця в системі маркетингу підприємства. Розглядається концепція внутрішнього маркетингу. Проводиться порівняння за аналогією з традиційним маркетингом і моделлю маркетингової концепції МкКартні «4Р». Розглядається переваги які несе в собі внутрішній маркетинг для підприємства та його концепція, яка формується і постійно розвивається відповідно до економічних теорій.

Управління ліквідністю підприємства в сучасних умовах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління ліквідністю підприємства в сучасних умовах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/11/upravlenie-likvidnostyu-predpriyatiya-v-sovremennyh-usloviyah/

Анотація: В статті проведений аналіз ліквідності підприємства і визначені основні напрями забезпечення абсолютної ліквідності підприємства шляхом управління грошовими коштами та їх еквівалентами.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат