Содержание журнала №7 (июль) 2019 г.

Современные формы финансирования инвестиционных проектов в Украине

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Современные формы финансирования инвестиционных проектов в Украине//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/7/sovremennye-formy-finansirovaniya-investitsionnyh-proektov-v-ukraine/

Аннотация: В статье определено понятие инвестиционного проекта и его значение в деятельности предприятия. Определены основные источники финансирования инвестиционных проектов и основные этапы формирования инвестиционных ресурсов. Изучена сущность и особенности использования нетрадиционных инструментов и форм финансирования инвестиционных проектов в Украине.

Аналіз методів селекції в генетичному алгоритмі знаходження оптимальної стратегії лікування

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Аналіз методів селекції в генетичному алгоритмі знаходження оптимальної стратегії лікування//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/7/analiz-metodiv-selektsiyi-v-genetichnomu-algoritmi-znahodzhennya-optimalnoyi-strategiyi-likuvannya/

Аннотация: (Українська) Дана стаття розглядає аналіз різних методів селекції генетичного алгоритму для покращення комплексного алгоритму знаходження оптимального методу хірургічного лікування вроджених вад серця з єдиним шлуночком. Порівнявши ці методи можна досягти якомога швидшого знаходження необхідного рішення, що забезпечить ефективну роботу програмного забезпечення. Таким чином лікарям, які будуть користуватися даним додатком, не прийдеться довго чекати на результат.

Опыт организации федеральных парламентских выборов в Германии для улучшения организации выборов в парламент Украины

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Опыт организации федеральных парламентских выборов в Германии для улучшения организации выборов в парламент Украины//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/7/opyt-organizatsii-federalnyh-parlamentskih-vyborov-v-germanii-dlya-uluchsheniya-organizatsii-vyborov-v-parlament-ukrainy/

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей организации парламентских выборов в Украине и Германии. Изучается проведения и правовая природа организации выборов. Анализируется соотношение общих и отличительных черт между ними с целью выявления и выделения предпосылок для улучшения организации выборов в парламент Украины.

Сучасний підхід до вирішення основних задач керування проектами

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Сучасний підхід до вирішення основних задач керування проектами//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/matematika/2019/7/suchasnij-pidhid-do-virishennya-osnovnih-zadach-keruvannya-proektami/

Аннотация: (Українська) В сучасному світі поширеним є проектний підхід до керування підприємствами. Тому кожен день виникає необхідність вирішувати задачі керування проектами. Метою існування кожного підприємства є отримання прибутку, отже основною задачею керування проектами є забезпечення конкурентоспроможності на ринку товарів та послуг. Оскільки ринок товарів та послуг переповнений пропозиціями, а спектр доступних можливостей вражає, тому забезпечення ринку якісним продуктом, вимагає послідовного розв’язання наступних задач: відбір з множини доступних проектів найперспективніших, для кожного такого проекту сформувати команду та відібрати надійних постачальників, що забезпечать стабільне виконання плану проекту. У вирішенні задач прийняття рішень для керування проектами саме гібридні методи групи MCDM є найбільш ефективними. Однією з найпоширеніших є комбінація методів ANP та DEMATEL. Як правило особа, що приймає рішення працює в умовах невизначеності та впливу людського фактору, тому доцільно користуватися fuzzy DEMATEL у комбінації з ANP. Таким чином доцільне створення системи критеріїв оцінки проектів, постачальників та членів команди і розробити модель їх вибору на основі комбінації методів fuzzy DEMATEL та ANP.

Система підтримки прийняття рішень для прогнозування банкрутства підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Система підтримки прийняття рішень для прогнозування банкрутства підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/matematika/2019/7/sistema-pidtrimki-prijnyattya-rishen-dlya-prognozuvannya-bankrutstva-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) Банкрутство є невід'ємною частиною функціонування підприємств в умовах ринкової економіки. З одного боку, це нормально, оскільки конкуренція змушує ліквідувати збиткові одиниці і створювати простір для тих, хто ефективніше використовує дефіцитні ресурси. З іншого боку, кожне банкрутство негативно впливає на багатьох зацікавлених сторін, включаючи кредиторів, працівників, постачальників, споживачів та місцеву громаду. Зокрема, кредитори та постачальники піддаються ризику збитків, коли боржники збанкрутують. «Невиконання клієнтом боргових зобов'язань може перешкодити платоспроможності постачальника (кредиторів), які можуть стати не в змозі сплатити власним постачальникам, розташованим на верхньому рівні, що може призвести до ланцюга подібних невдач (ефект доміно)» (Battiston et al.2007). Тому важливо проводити дослідження щодо прогнозування ризику банкрутства. Раннє виявлення ознак погіршення фінансової ситуації може дозволити прийняття коригувальних дій. Це також може запобігти втраті поточних або потенційних постачальників капіталу. Актуальність даної проблеми привела до того, що існує безліч всіляких методів і методик, що дозволяють прогнозувати настання банкрутства підприємства з тим або іншим ступенем ймовірності. Однак, в цій області багато проблем. Саме, методик, які могли б з високим ступенем вірогідності прогнозувати несприятливий результат, практично немає. Більшість таких методик виявилися неспроможними в період світової фінансової кризи. Отже, створення систем, що дозволяють подолати недоліки існуючих моделей, а також врахувати специфіку нашої країни, є актуальною проблемою. Можливим вирішенням цієї проблеми є використання нейромережевих технологій, які є високоефективним інструментом. Вони мають широке практичне застосування і використовуються для вирішення багатьох завдань. Нейронні мережі використовувалися для прогнозу фінансової кризи такими відомими фірмами, як General Electric, American Airlines, Coca Cola, Procter & Gamble та іншими.

Некоторые аспекты монетизации добавленной стоимости

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Некоторые аспекты монетизации добавленной стоимости//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/7/nekotorye-aspekty-monetizatsii-dobavlennoj-stoimosti/

Аннотация: В статье проведено фрагментарное обобщение известных научных взглядов на добавленную стоимость с акцентами на наиболее весомые, как по мнению автора, стороны и составляющие данного понятия, даны однозначные ответы, которые можно считать очевидными, на некоторые вопросы, показано отсутствие законодательных и других ограничений регулятора по созданию самой добавленной стоимости, сделан акцент на влияние добавленной стоимости на макроэкономические показатели государства и впервые теоретически поставлен вопрос монетизации добавленной стоимости, приведены примеры существующей монетизации. Дано определение простых и гибридных активов.

Великий шелковый путь – проводник распространения международных инноваций и развития искусства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Великий шелковый путь – проводник распространения международных инноваций и развития искусства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/iskusstvovedenie/2019/7/velikij-shelkovyj-put-provodnik-rasprostraneniya-mezhdunarodnyh-innovatsij-i-razvitiya-iskusstva/

Аннотация: Рассматриваются пути интеграции искусства гравюры, культурного обмена и синтеза искусства посредством Великого шелкового пути. Взаимное влияние на развитие искусства Европы и Китая.

Формирование и использование смет бюджетных учреждений

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Формирование и использование смет бюджетных учреждений//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/7/formirovanie-i-ispolzovanie-smet-byudzhetnyh-uchrezhdenij/

Аннотация: Исследован вопрос роли сметы, её состав и задачи в процессе деятельности бюджетного учреждения.

Оценка стоимости предприятия и обоснование мероприятий по ее роста

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оценка стоимости предприятия и обоснование мероприятий по ее роста//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/7/otsenka-stoimosti-predpriyatiya-i-obosnovanie-meropriyatij-po-ee-rosta/

Аннотация: Оценку стоимости предприятия проводят на всех этапах развития, это не обязательно, если предприятие не планируется продаваться, или если не планируют получать инвестиции. Но для полного анализа желательно считать. Оценку стоимости предприятия часто путают или смешивают с анализом финансово-хозяйственной деятельности предприятия, используя разное исследования изменения коэффициентов на основе бухгалтерского баланса. Если дать лаконичное определение оценки предприятия, то это будет ответ на вопрос «Сколько стоит предприятие?» В данной работе мы разберем подробно цели и причины, для чего проводят оценку стоимости предприятия и почему она нужна, рассмотрим методы оценки, и обоснуем метод лучше для исследуемого предприятия и почему. Также главный вопрос является выявить ключевые факторы создания, наращивания, разрушения стоимости предприятия, а также определение мер по росту стоимости предприятия.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала