Зміст журналу No9 (вересень) 2020 y.

Рішення Конституційного суду України як акти тлумачення трудового законодавства України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Рішення Конституційного суду України як акти тлумачення трудового законодавства України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/9/rishennya-konstitutsijnogo-sudu-ukrayini-yak-akti-tlumachennya-trudovogo-zakonodavstva-ukrayini/

Анотація: У статті проаналізовано вплив рішень Конституційного Суду України на трудове законодавство. Розглянуто випадки трудових спорів та способи їх вирішення Конституційним Судом України.

Механізм боротьби з корупційними проявами та запровадження поняття доброчесності в системі Служби безпеки України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Механізм боротьби з корупційними проявами та запровадження поняття доброчесності в системі Служби безпеки України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/9/mehanizm-borotbi-z-koruptsijnimi-proyavami-ta-zaprovadzhennya-ponyattya-dobrochesnosti-v-sistemi-sluzhbi-bezpeki-ukrayini/

Анотація: В даній статті досліджено основні питання закріплення поняття «доброчесності» в системі СБУ. Також висвітлюються проблемні аспекти корупційних проявів у відносинах між посадовими особами безпекового органу. Крім того, зроблено аналіз причинно-наслідкового зв‘язку між корупційними проявами та запровадженими поняттями.

Інститут понятих у кримінальному проваджені

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інститут понятих у кримінальному проваджені//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/9/institut-ponyatih-u-kriminalnomu-provadzheni/

Анотація: В даній статті досліджено основні питання законодавчого закріплення інституту «понятого» в кримінальному процесі. Розкривається сутність та надається аналіз інституту понятого у кримінальному судочинстві України. Висвітлюються проблемні аспекти його правової регламентації та доцільність його існування.

Повідомлення про підозру: дискусійні питання

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Повідомлення про підозру: дискусійні питання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/9/uvedomlenie-o-podozrenii-diskussionnye-voprosy/

Анотація: На основі дослідження правового регулювання такого інституту як «повідомлення про підозру» виокремити окремі питання, що вимагають розгляду. Запропонувати шляхи вдосконалення норм, які закріплено у Кримінальному процесуальному кодексі України (КПК України)

Міжнародно комерційний арбітраж/медіація та ризики корупції в даній установі (причини, методи уникнення)

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Міжнародно комерційний арбітраж/медіація та ризики корупції в даній установі (причини, методи уникнення)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/9/mizhnarodno-komertsijnij-arbitrazh-mediatsiya-ta-riziki-koruptsiyi-v-danij-ustanovi-prichini-metodi-uniknennya/

Анотація: Статтю присвячено проблемам вирішення спорів із кримінальними елементами у міжнародному комерційному арбітражі, розпочинаючи з можливості такого розгляду, його межами та результатами арбітражного провадження. Проаналізовані відомі справи міжнародних арбітражних трибуналів, що зачіпають питання кримінальних правопорушень. Зроблено висновок щодо неможливості розгляду арбітражем по суті справи з кримінально-правовими елементами та неможливості зобов'язати виконати контракт, який в основі має протиправні дії. Але ця інституція може встановити сам факт вчинення злочинної дії, що кваліфікується як кримінальний злочин, а також присудити компенсацію/відшкодування збитків.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат