Зміст журналу No4 (квітень) 2020 y.

Природно-сільськогосподарське районування та зонування земель: правові аспекти

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Природно-сільськогосподарське районування та зонування земель: правові аспекти//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/prirodno-selskohozyajstvennoe-rajonirovanie-i-zonirovanie-zemel-pravovye-aspekty/

Анотація: Відповідно до Конституції України, земля виступає основним національним багатством. Землі сільськогосподарського призначення характеризуються особливою значимістю, на відміну від інших категорій, які передбачені чинним українським законодавством. Україна визнається аграрною державою, наші чорноземи є найбільш родючими у всьому світі. Без сумніву, важливість земель сільськогосподарського призначення потребує встановлення спеціального режиму щодо їх використання. Тому, природно-сільськогосподарське районування та зонування земель займає важливе місце серед форм планування та використання земель. Існує багато підходів до вивчення даного питання. Районування та зонування земель є недостатньо дослідженим та вивченим в нашій країні, але водночас є досить важливим.

Законодавчі гарантії процедури «habeas corpus act»: зарубіжний та український досвід

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Законодавчі гарантії процедури «habeas corpus act»: зарубіжний та український досвід//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/zakonodavchi-garantiyi-protseduri-habeas-corpus-act-zarubizhnij-ta-ukrayinskij-dosvid/

Анотація: Стаття присвячена вивченню зарубіжного досвіду правового регулювання процедури «habeas corpus act» та її функціонування. Особлива увага зосереджується щодо висвітлення даної процедури в українському законодавстві. Аналізуються положення закону «Habeas Corpus Act», інституту amparo de libertad, практика Європейського Суду з прав людини та нормативно-правові акти вітчизняного законодавства.

Дослідження методів оптимізації, які використовуються у компіляторах коду

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Дослідження методів оптимізації, які використовуються у компіляторах коду//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/4/doslidzhennya-metodiv-optimizatsiyi-yaki-vikoristovuyutsya-u-kompilyatorah-kodu/

Анотація: У роботі було досліджено методи оптимізації, які використовуються при компіляції програмного коду, були досліджені методи вибору оптимальних параметрів компіляції, було виявлено їх переваги, недоліки та шляхи оптимізації.

Масштабні проблеми, які сколихнули Німеччину у 2014–2020 рр.

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Масштабні проблеми, які сколихнули Німеччину у 2014–2020 рр.//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsiologiya/2020/4/masshtabni-problemi-yaki-skolihnuli-nimechchinu-u-2014-2020-rr/

Анотація: У статті розкриваються особливості європейської кризи біженства та її вплив на міграційну політику Німеччини. Наводяться також різні точки зору щодо позиції Ангели Меркель у міграційному питанні. Розглядається активна антимігрантська діяльність партії «Альтернатива для Німеччини» та руху «Pegida». Іншим викликом, з яким довелося зустрітися майже всім країнам світу, зокрема й Німеччині, є коронавірус. Саме тому, у статті наводяться стримувальні заходи, проведені ФРН, та результати цих дій.

Порівняльний аналіз основних функція прокуратури в деяких країнах СНД та Європейського Союзу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Порівняльний аналіз основних функція прокуратури в деяких країнах СНД та Європейського Союзу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/sravnitelnyj-analiz-osnovnyh-funktsij-prokuratury-v-nekotoryh-stranah-sng-i-evropejskogo-soyuza/

Анотація: Дана стаття присвячена порівняльному аналізу основних функцій, які покладаються на органи прокуратури в деяких країнах СНД та Європейського Союзу. Увага приділяється і певним проблемним питанням, пов’язаним із недосконалістю закріплення функцій прокуратури в законодавстві України. У висновках наведені пропозиції щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань, пов’язаних із недосконалим формулюванням функцій прокуратури з чинному законодавстві.

Компаративний аналіз регулювання корпоративного договору: досвід країн Європейського Союзу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Компаративний аналіз регулювання корпоративного договору: досвід країн Європейського Союзу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/komparativnyj-analiz-regulirovaniya-korporativnogo-dogovora-opyt-stran-evropejskogo-soyuza/

Анотація: Корпоративний договір, будучи новим інструментом корпоративного регулювання в українських реаліях, набув значного поширення у країнах Європейського Союзу ще в середині XX століття. Гнучкість корпоративного договору у порівнянні з установчими документами суб’єкта господарювання дозволяє вносити корективи до діяльності компанії без потреби їх погодження з регулюючими органами та без додаткових витрат, чого не можна уникнути у випадку вимоги нотаріального посвідчення змін до статуту. Окрім того, конфіденційний характер цього договору уможливлює збереження комерційних планів компанії, факт наявності узгоджених дій сторін договору у таємниці. Зручність використання корпоративного договору полягає також у можливості встановити план дій акціонерів компаній на майбутнє, передбачаючи різноманітні шляхи виходу з тупикових ситуацій, та розмір і вид відповідальності у разі недотримання взятих на себе стороною зобов’язань. У цій статті автор аналізує вимоги до форми та змісту корпоративного договору, джерела його нормативного регулювання та співвідношення договору та статуту на прикладі регулювання корпоративного договору у законодавстві Італії, Іспанії, Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Бельгії та Франції, з метою ознайомлення аудиторії з найкращими практиками використання цього інструменту та ефективного впровадження іноземного досвіду в українських реаліях.

Tesla’s Wardenclyffe tower history

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Tesla’s Wardenclyffe tower history//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/istoriya/2020/4/tesla-s-wardenclyffe-tower-history/

Анотація: (English) The paper studies the scientific research by Nikola Tesla in Wardenclyffe in 1900-1917. The author considers the scientist’s patented inventions, discloses the principles of the Wardenclyffe Tower, and the role of N. Tesla in the study of electricity.

Особливості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Особливості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/osoblivosti-zastosuvannya-zapobizhnogo-zahodu-u-viglyadi-trimannya-pid-vartoyu/

Анотація:

Разработка технологии производства высокопрочных рабочих колес пульповых насосов

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Разработка технологии производства высокопрочных рабочих колес пульповых насосов//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/4/razrabotka-tehnologii-proizvodstva-vysokoprochnyh-rabochih-koles-pulpovyh-nasosov/

Анотація: (Русский) Представлено детальное описание получения стабильных характеристик структуры, механических и специальных свойств хромоникелевых чугунов, используемых в настоящее время для изготовления деталей насосов, за счет усовершенствования их химического состава и разработка нового состава прочного чугуна с высокими служебными свойствами. Для получения поставленной цели решались следующие вопросы: - установление взаимозависимости химического состава, структуры, механических свойств и износостойкости хромоникелевых чугунов и улучшение на основе этого их состава для получения стабильных показателей свойств и структуры отливок; - изучение структурообразования и свойств сплавов систем Fе-V и Fе-C-Vв зависимости от типа литейной формы и выбор базового легирующего комплекса для оптимального состава износостойкого чугуна; - установление взаимосвязи химического состава, структуры, механических свойств и прочности комплексно-легированных ванадиевых чугунов для выбора нового состава с требуемыми свойствами; - исследование взаимосвязи типа литейной формы на структуру и свойства ванадиевых чугунов; - промышленное опробование и внедрение в производство отливок из улучшенного и нового составов чугуна.

Православні спільноти України між рішенням про створення єдиної помісної церкви і наданням автокефалії (2018 р.)

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Православні спільноти України між рішенням про створення єдиної помісної церкви і наданням автокефалії (2018 р.)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/istoriya/2020/4/pravoslavni-spilnoti-ukrayini-mizh-rishennyam-pro-stvorennya-yedinoyi-pomisnoyi-tserkvi-i-nadannyam-avtokefaliyi-2018-r/

Анотація: В даній статті описується бачення православними конфесіями шляхів розбудови Єдиної Помісної Церкви, реакція українських Церков на процес отримання автокефалії, співставлення позицій церков в цьому питанні.

Історико-правовий аналіз розвитку системи охорони здоров’я в Україні. Реформування системи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Історико-правовий аналіз розвитку системи охорони здоров’я в Україні. Реформування системи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/istoriko-pravovoj-analiz-razvitiya-sistemy-zdravoohraneniya-v-ukraine-reformirovanie-sistemy/

Анотація: У статті на основі аналізу нормативно-правових актів та наукових досліджень у сфері охорони громадського здоров’я розглянуто історію розвитку та реформування системи охорони здоров’я за часи Української Радянскької Соціалістичної Республіки, а також історію становлення системи охорони здоров’я за часи незалежної України. Досліджено переваги та недоліки моделі фінансування охорони здодров’я «системи Семашка». Проаналізовано зміни, що відбулись в результаті трансформації системи фінансування охорони здоров’я нормативно-правове регулювання нової моделі фінансування, що отримало назву «система Беверіджа». В результаті дослідження зроблено висновки щодо здобутків реформування системи охорони здоров’я в Україні, а також зазначено ряд недоліків.

Сінгапурська Конвенція про медіацію: особливості правового регулювання та перспективи запровадження в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сінгапурська Конвенція про медіацію: особливості правового регулювання та перспективи запровадження в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/singapurska-konventsiya-pro-mediatsiyu-osoblivosti-pravovogo-regulyuvannya-ta-perspektivi-zaprovadzhennya-v-ukrayini/

Анотація: В межах даної статті здійснено теоретико – правовий аналіз положень Конвенції ООН про міжнародні мирові угоди, що були укладені в результаті медіації. Сформульовано пропозиції по вдосконаленню вітчизняного законодавства, з метою приведення його у відповідність до положень Конвенції.

Проблеми прокурорського нагляду та шляхи їх вирішення

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Проблеми прокурорського нагляду та шляхи їх вирішення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/problemi-prokurorskogo-naglyadu-ta-shlyahi-yih-virishennya/

Анотація: Стаття присвячена проблемам прокурорського нагляду у сучасний період розвитку України. Розкриваються основні проблеми прокурорського нагляду та причини прокурорського нагляду, які сьогодні заважають прокурорам реально впливати на якість розслідування, а також шляхи вирішення проблем прокурорського нагляду. Визначено що конституційною функцією прокурора і основою судочинства є підтримка прокурором публічного обвинувачення в суді.

Проблема обмеженої осудності серійних вбивць

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблема обмеженої осудності серійних вбивць//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/problema-obmezhenoyi-osudnosti-serijnih-vbivts/

Анотація: Розглянуто відносно новий вид злочину, такий як серійні вбивства. Адже зростання їх жорстокості ставить завжди питання про осудність злочинців, які їх скоюють. Описано застосування інституту обмеженої осудності в таких випадках.

Право на свободу та особисту недоторканність: сучасні реалії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Право на свободу та особисту недоторканність: сучасні реалії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/pravo-na-svobodu-ta-osobistu-nedotorkannist-suchasni-realiyi/

Анотація: У цій статті аналізуються основні, тобто базові права людини - на свободу та особисту недоторканість.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат