Зміст журналу No12 (грудень) 2020 y.

Загальні питання розвідувальної діяльності Державної прикордонної служби України

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Загальні питання розвідувальної діяльності Державної прикордонної служби України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2020/12/3982-2/

Анотація: У статті розглянуто загальні установчі питання здійснення розвідувальної діяльності Держприкордонслужби України. Проаналізовано відповідні приписи чинного законодавства щодо цього специфічного виду діяльності. Здійснено дослідницький огляд літератури та інших відкритих наукових і довідково-інформаційних джерел.

Наскільки загальною є загальна декларація прав людини?

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Наскільки загальною є загальна декларація прав людини?//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/12/naskolko-obshhaya-vseobshhaya-deklaratsiya-prav-cheloveka/

Анотація: У статті проаналізовано правову природу Загальної декларації прав людини. Розглянуто повноваження Генеральної Асамблеї ООН щодо нормотворчої діяльності. Проведено порівняльний аналіз юридичної сили звичаєвих норм з нормами, що містяться в актах «мʼякого» права та резолюціях. Досліджено світовий досвід зі сприйняття та дотримання Загальної декларації прав людини.

Ідентифікація тенденцій розвитку корпоративного управління

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Ідентифікація тенденцій розвитку корпоративного управління//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/identifikatsiya-tendentsij-rozvitku-korporativnogo-upravlinnya/

Анотація: Останні роки характеризуються значними змінами як в суспільстві, так і в бізнесі. З огляду, на активний розвиток світової економіки та постійні інновації, важливим є відстеження тенденцій, якими йде світ. Великий бізнес постійно шукає можливості для підвищення своє конкурентоспроможності, та виходу на нові ринку збуту, саме для цього відстежуються тенденції розвитку корпоративного управління. Кожна з таких тенденцій має велике значення як в короткостроковому так і в довгостроковому періоді для розвитку підприємства та його подальшої долі.

Проблематика застосування фінансових санкцій до вітчизняних суб’єктів господарювання за порушення строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблематика застосування фінансових санкцій до вітчизняних суб’єктів господарювання за порушення строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/12/problematika-zastosuvannya-finansovih-sanktsij-do-vitchiznyanih-sub-yektiv-gospodaryuvannya-za-porushennya-strokiv-rozrahunkiv-za-zovnishnoekonomichnimi-operatsiyami/

Анотація: У статті досліджено особливості застосування фінансових санкцій до вітчизняних суб’єктів господарювання за порушення ними строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями. Також запропоновано власний варіант застосування фінансових санкцій до суб’єктів господарювання.

Роль автоматизованих систем керування службою технічної підтримки у розвитку стартап-проектів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Роль автоматизованих систем керування службою технічної підтримки у розвитку стартап-проектів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/rol-avtomatizovanih-sistem-keruvannya-sluzhboyu-tehnichnoyi-pidtrimki-u-rozvitku-startap-proektiv/

Анотація: Досліджено роль служб сервісної або технічної підтримки у розвитку стартап-проектів, їх автоматизація за рахунок систем керування.

Співвідношення понять збут, маркетинг, розподіл, реалізація в діяльності організації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Співвідношення понять збут, маркетинг, розподіл, реалізація в діяльності організації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/spivvidnoshennya-ponyat-zbut-marketing-rozpodil-realizatsiya-v-diyalnosti-organizatsiyi/

Анотація: Досліджено підходи до визначення поняття «збут», наведено його розмежування та співвідношення з поняттями «маркетинг», «розподіл», «реалізація».

Аналіз зміни ринку комп’ютерів та їх комплектуючих в умовах пандемії

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Аналіз зміни ринку комп’ютерів та їх комплектуючих в умовах пандемії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/analiz-zmini-rinku-komp-yuteriv-ta-yih-komplektuyuchih-v-umovah-pandemiyi/

Анотація: Досліджено економічний вплив пандемії на ринок ноутбуків та комп’ютерних комплектуючих та проаналізовані причини.

Реалізація та використання багатоядерних процесів з використанням мови програмування GO

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Реалізація та використання багатоядерних процесів з використанням мови програмування GO//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/12/realizatsiya-i-ispolzovanie-mnogoyadernyh-protsessorov-s-ispolzovaniem-yazyka-programmirovaniya-go/

Анотація: Досліджено методи та реалізацію паралельного програмування у Go.

MPI as a way of messaging

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. MPI as a way of messaging//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/12/mpi-as-a-way-of-messaging/

Анотація: (English) The theoretical aspects and characteristics of the message transfer interface MPI were investigated.

Інститут обходу закону в міжнародному приватному праві: огляд проблематики

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інститут обходу закону в міжнародному приватному праві: огляд проблематики//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/12/institut-obhoda-zakona-v-mezhdunarodnom-chastnom-prave-obzor-problematiki/

Анотація: У статті проведено аналіз окремих теоретичних та практичних проблем місця інституту обходу закону в міжнародному приватному праві. Особлива увага звертається на аналіз позицій представників доктрини міжнародного приватного права. Розглядаються різні підходи до визначення поняття обходу закону, його особливостей і значення, яке він має в механізмі регулювання приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом. Незважаючи на достатній науковий доробок щодо вивчення обходу закону, зокрема, як різновиду зловживання правом, в міжнародному приватному праві, наукою, на жаль, не розроблені загальні підходи щодо місця та значення обходу закону в системі підстав для незастосування норм права іноземної держави. В умовах активного розвитку й поширення приватноправових відносин, що становлять предмет галузі міжнародного приватного права, важливо здійснити аналіз правового інституту обходу закону у співвідношенні з категоріями «автономії волі» та «вибору права». Актуальність дослідження проблематики, яку було розкрито у статті, обумовлюється тим, що у поєднанні зі свободою пересування, свободою розсуду, договірної свободою і автономією волі, властивими цивільним відносинам взагалі і регульованим міжнародним приватним правом зокрема, вимога обов'язкового і жорсткого підпорядкування таких відносин якомусь єдиному правопорядку (наприклад, громадянства або місця проживання) в нинішніх умовах виглядає анахронізмом. Таким чином, підкреслюється, що завдання обходу закону полягає у забезпеченні стійкості міжнародного приватного права при взаємодії національних правових систем, виключення «збурюючих» впливів на зазначену підсистему за допомогою угоди та інших дій, що відображають приватні інтереси на шкоду інтересам особистості, суспільства і держави. На підставі аналізу наукових досліджень та міжнародно-правових актів розглядається одне із найважливіших питань щодо співвідношення інститутів міжнародного приватного права, таких як «обхід закону» та «автономія волі сторін». Також надається аналіз вищезазначених інститутів, положення яких закріплюються, перш за все, в Законі України «Про міжнародне приватне право».

Вербалізація концепту «EMOTIONAL INTELLIGENCE» у психологічних текстах (на матеріалі «EMOTIONAL INTELLIGENCE» Д. Ґоулман та «EMOTIONAL INTELLIGENCE» Т. Бредбері)

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вербалізація концепту «EMOTIONAL INTELLIGENCE» у психологічних текстах (на матеріалі «EMOTIONAL INTELLIGENCE» Д. Ґоулман та «EMOTIONAL INTELLIGENCE» Т. Бредбері)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2020/12/verbalizatsiya-kontseptu-emotional-intelligence-u-psihologichnih-tekstah-na-materiali-emotional-intelligence-d-goulman-ta-emotional-intelligence-t-bredberi/

Анотація: У статті визначено жанрову специфіку текстів з психології, описано методологічні засади дослідження емоційного інтелекту з позицій когнітивної лінгвістики, а також викладено результати дослідження структурно-семантичних особливостей концепту «EMOTIONAL INTELLIGENCE» та їх вербалізацію у концептуальному просторі текстів практичної психології (далі тексти ПП).

Вплив медіа на політичну орієнтацію людини

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вплив медіа на політичну орієнтацію людини//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2020/12/vliyanie-media-na-politicheskuyu-orientatsiyu-cheloveka/

Анотація: У статті розглянуті можливості ЗМІ впливати на процес формування політичної культури у суспільстві. Розглянуті моделі преси та функції ЗМІ у політичному житті загалом.

Права суб’єкта даних згідно з General Data Protection (GDPR)

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Права суб’єкта даних згідно з General Data Protection (GDPR)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/12/prava-sub-yekta-danih-zgidno-z-general-data-protection-gdpr/

Анотація: У даній статті було визначено права суб'єкта даних згідно з Регламентом General Data Protection (далі - GDPR), що був прийнятий 26 квітня 2016 р. та вступив в силу 25 травня 2018 р. Авторкою було наголошено про екстериторіальну дію даного документа, що поширює свою дію не тільки на компанії, що знаходяться на території ЄС, а й на ті, що знаходяться поза межами Союзу. Авторкою було проаналізовано наведений документ та виокремлено види прав суб'єкта даних у відповідних секціях. Також авторка проаналізувала положення попереднього нормативно-правового акту, що діяв до GDPR, та виявила суттєві відмінності з чинним документом. Наприкінці авторкою було розглянуто питання застосування норм регламенту, що стосуються прав суб'єкта даних на території України та зроблено аналіз із нормами, що існують у вітчизняному законодавстві.

Economic crises and deviant behavior in society: impact on the development of sharing economy

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Economic crises and deviant behavior in society: impact on the development of sharing economy//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/3896-2/

Анотація: (English) The article shows the author's vision on the problem of development of sharing economy. According to the author, the development of economic crises and, as a result, the increase in the number of individuals with mental illness and lawlessness is one of the barriers to open-mindedness of consumers to new information-communication opportunities, which inhibits the development of collaborative capitalist relations, including sharing economy. The author also emphasizes the delayed effect of crisis situations, which can be expected in the development of Ukraine's economy in 30-40 years.

Природа подвійного оподаткування

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Природа подвійного оподаткування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/12/priroda-podvijnogo-opodatkuvannya/

Анотація: У статті досліджено сутність поняття подвійного оподаткування, погляди вчених щодо визначення цього поняття.

Впровадження системи ДСГ в Україні. Переваги та недоліки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Впровадження системи ДСГ в Україні. Переваги та недоліки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/meditsina/2020/12/vprovadzhennya-sistemi-dsg-v-ukrayini-perevagi-ta-nedoliki/

Анотація: Оскільки кількість та обсяг медичних послуг, які намагаються надати в закладах охорони здоров'я, неможливо виміряти, важко вирахувати їх, як розрахунок вартості компенсації за послуги в інших секторах. З цієї причини медичні послуги повинні оцінюватися, кодуватися та групуватися на основі хвороби, і оплата повинна здійснюватися в рамках цих кодексів та груп. У світлі всіх цих оцінок метою цього дослідження є забезпечити справедливий та якісний розподіл медичних послуг, що надаються громаді, забезпечити справедливу систему відшкодування витрат постачальникам медичних послуг в обмін на надані медичні послуги та забезпечити максимальну якість, найменшу вартість медичних послуг та відшкодування витрат у закладах охорони здоров’я. Одним з найважливіших питань системи ДСГ є процес чіткого, точного, об’єктивного та сучасного визначення витрат. Цей процес повинен визначатися не тільки лікарнями, але й участю всіх зацікавлені сторони у сфері охорони здоров’я.

Концептуальні положення формування механізму забезпечення економічної стабільності підприємства

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Концептуальні положення формування механізму забезпечення економічної стабільності підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/kontseptualni-polozhennya-formuvannya-mehanizmu-zabezpechennya-ekonomichnoyi-stabilnosti-pidpriyemstva/

Анотація: В статті розглядаються концептуальні положення формування механізму забезпечення економічної стабільності підприємства.

Використання концепції інтегрованих маркетингових комунікацій в діяльності підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання концепції інтегрованих маркетингових комунікацій в діяльності підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/vikoristannya-kontseptsiyi-integrovanih-marketingovih-komunikatsij-v-diyalnosti-pidpriyemstva/

Анотація: В статті досліджено концепції маркетингових інтегрованих комунікацій, основні інструменти маркетингових комунікацій промислового підприємства, наведена модель інтегрованих маркетингових комунікацій для підприємства, охарактеризовані напрями каналів інтегрованих маркетингових комунікацій, охарактеризовано ATL рекламу та BTL рекламу. В статті наведено алгоритм для розроблення і впровадження системи інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства з виділеними основними етапами. Сформовано твердження про те, що формування та організування інтегрованих маркетингових комунікацій на підприємстві зміцнить маркетинговий потенціал підприємства, та сприятиме вирішенню таких завдань. Визначено, що ефективність функціонування ІМК для підприємства залежить від різноманітних чинників, зазначено, що визначення економічного ефекту від впровадження ІМК підприємства є завданням підвищеної складності.

Методичні аспекти формування оптимальної бізнес моделі підприємства

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Методичні аспекти формування оптимальної бізнес моделі підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/metodichni-aspekti-formuvannya-optimalnoyi-biznes-modeli-pidpriyemstva/

Анотація: Розглянуто етапи формування бізнес моделі, описано кроки формування оптимальної бізнес-моделі та розглянуто шаблони щодо її формування. Було визначено роль інновацій у процесі формування оптимальної бізнес-моделі та розглянуто її елементи у взаємозв’язку з інноваціями.

Організаційно-правовий статус Одеської обласної колегії адвокатів на початку 70-х років

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Організаційно-правовий статус Одеської обласної колегії адвокатів на початку 70-х років//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/12/organizatsijno-pravovij-status-odeskoyi-oblasnoyi-kolegiyi-advokativ-na-pochatku-70-h-rokiv/

Анотація: У статті розкриваються проблеми з якими стикались адвокати Одеської обласної колегії адвокатів на початку 70-х років. Визначено окремі аспекти комплексних перевірок які проводила Одеська обласна колегія адвокатів щодо підбору, розстановки і виховання кадрів органів адвокатури. Також зазначено, що основну увагу відділ юстиції приділяв контролю за виконанням колегією адвокатів завдань і функцій, передбачених Положенням про адвокатуру Української РСР.

Методичні підходи до проведення діагностики фінансового стану підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методичні підходи до проведення діагностики фінансового стану підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/metodichni-pidhodi-do-provedennya-diagnostiki-finansovogo-stanu-pidpriyemstva/

Анотація: У статті висвітлено поняття «діагностика фінансового стану підприємства». Розглянуто підходи, методи та найважливіші завдання та функції фінансової діагностики. Встановлено основну мету фінансової діагностики.

Основні напрямки теоретичних досліджень в галузі теорії потенціалу підприємств

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Основні напрямки теоретичних досліджень в галузі теорії потенціалу підприємств//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/osnovni-napryamki-teoretichnih-doslidzhen-v-galuzi-teoriyi-potentsialu-pidpriyemstv/

Анотація: У статті розкриваються особливості сучасного етапу досліджень теорії потенціалу підприємства. Основний зміст роботи складають аналіз наукових підходів до оцінки потенціалу та обґрунтування необхідності розробки комплексних рішень в даній області. За підсумками дослідження авторами зроблено висновок про відсутність єдиних методичних основ теорії потенціалу і про доцільність формування методичного апарату його аналізу та оцінки на основі поєднання ресурсного, результатних і збалансованого підходів.

Використання семантичних та формалізованих знань в інтелектуальній обробці даних

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання семантичних та формалізованих знань в інтелектуальній обробці даних//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/12/vikoristannya-semantichnih-ta-formalizovanih-znan-v-intelektualnij-obrobtsi-danih/

Анотація: У статті проаналізовані підходи використання семантичного Data Mining.

Автоматизований інструментарій розгортання хмарних сервісів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Автоматизований інструментарій розгортання хмарних сервісів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/12/avtomatizovanij-instrumentarij-rozgortannya-hmarnih-servisiv/

Анотація: У статті розглянуті існуючі системи для автоматизації розгортання сервісів

Актуальні проблеми визначення нематеріальних активів в бухгалтерському обліку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Актуальні проблеми визначення нематеріальних активів в бухгалтерському обліку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/aktualni-problemi-viznachennya-nematerialnih-aktiviv-v-buhgalterskomu-obliku/

Анотація: На сьогоднішній день, при активному розвитку глобалізації економіки, неможливо залишити без змін господарські зв’язки багатьох підприємств. Насамперед, виникає необхідність перегляду створення та формування активів підприємства. Пріоритету серед існуючих активів набувають нематеріальні активи. Очевидним є той факт, що збільшення обсягів виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції у всьому світі на сьогодні потребують максимального використання науково-технологічних знань, найсучасніших інноваційних технологій та результатів інтелектуальної діяльності людини. В сучасному світі успіх всіх топових компаній більшою мірою залежить від інтелектуальних можливостей системи, чим від фізичних активів. Вітчизняні суб’єкти господарювання мають незначний відсоток нематеріальних активів, порівняно зі світовими.

Паралельне обчислення в задачах криптоаналізу

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Паралельне обчислення в задачах криптоаналізу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/12/paralelne-obchislennya-v-zadachah-kriptoanalizu/

Анотація: У даній роботі розглядаються розглядаються питання застосування розподілених багатопроцесорних обчислень для скорочення часу аналізу сучасних криптографічних систем захисту інформації, а також приклади використання паралельного обчислення у методах криптоаналізу.

Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/shlyahi-vdoskonalennya-obliku-rozrahunkiv-z-postachalnikami-ta-pidryadnikami/

Анотація: Основним процесом забезпечення діяльності підприємства є постачання, невід’ємною частиною якого є розрахунки з постачальниками та підрядниками. Шляхи вдосконалення аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками є важливим об’єктом наукового дослідження. Метою статті є систематизація процесу обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками задля дослідження нових підходів щодо вдосконалення обліку. Систематизовано основні нормативно-правові акти, що є методологічною основою обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками та актуалізовано об’єкти обліку поточних зобов’язань у кожному з них. Запропоновано і обґрунтовано напрями щодо вдосконалення обліку кредиторської заборгованості з постачальниками (підрядниками) шляхом запровадження у документообіг розроблених аналітичних документів. Визначена важливість ведення ефективної системи обліку кредиторської заборгованості. Запропоновано нові підходи щодо вдосконалення обліку, застосування електронного документообігу обліку розрахунків з постачальниками.

Досвід професійної орієнтації молоді у закладах вищої освіти (на прикладі технічного університету)

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Досвід професійної орієнтації молоді у закладах вищої освіти (на прикладі технічного університету)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2020/12/dosvid-profesijnoyi-oriyentatsiyi-molodi-u-zakladah-vishhoyi-osviti-na-prikladi-tehnichnogo-universitetu/

Анотація: У статті розглянуто один з найбільш важливих напрямів діяльності закладів вищої освіти – проведення профорієнтаційної роботи, що спрямована на підготовку учнівської молоді до усвідомленого вибору професії, на надання допомоги учневі у визначенні та виборі конкретної професії. Окреслені суб’єкти профорієнтаційної роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» та розглянута їхня діяльність. Зокрема охарактеризовано загальноуніверситетські профорієнтаційні заходи та заходи Центру кар’єри та кафедри соціології та соціальної роботи ДВНЗ «ПДТУ». Як підсумок зазначено необхідність застосування сучасних методів та форм профорієнтаційної роботи у закладах вищої освіти та у професійній підготовці майбутніх фахівців.

Особливості оцінки ефективності заходів з технічного переоснащення систем фізичного захисту

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості оцінки ефективності заходів з технічного переоснащення систем фізичного захисту//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2020/12/osobennosti-otsenki-effektivnosti-meropriyatij-po-tehnicheskomu-pereosnashheniyu-sistem-fizicheskoj-zashhity/

Анотація: В даній статті опрацьовано питання планування та управління ресурсами систем фізичного захисту. Розглянуто та узагальнено підхід до оцінки галузевих аспектів ефективності капітальних вкладень у системи фізичного захисту. Отримані результати узагальнено у запропонованому алгоритмі оцінки ефективності інвестицій у технології безпеки.

Построение динамической модели урожайности льна

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Построение динамической модели урожайности льна//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/postroenie-dinamicheskoj-modeli-urozhajnosti-lna/

Анотація: (Русский) В статье рассматривается проблема построения динамической эконометрической модели валового сбора льна с возможностью использования для определения параметров метод наименьших квадратов. Одним из необходимых условий его использования есть отсутствие автокореляции остатков в эконометрической модели динамики. В статье проверяется наличие автокореляции остатков на основе метода Дарбина-Уотсона.

Теоретичні підходи до поняття «маркетинговий потенціал підприємства»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Теоретичні підходи до поняття «маркетинговий потенціал підприємства»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/teoretichni-pidhodi-do-ponyattya-marketingovij-potentsial-pidpriyemstva/

Анотація: В статті досліджено поняття маркетингової діяльності підприємства та маркетингового потенціалу підприємства. Наведено види потенціалів підприємства. Розглянуто підходи щодо трактування поняття «маркетинговий потенціал підприємства». Охарактеризовано ціль маркетингового потенціалу підприємства.

Вплив угоди про асоціацію з ЄС на скорочення робочої сили та населення України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вплив угоди про асоціацію з ЄС на скорочення робочої сили та населення України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsiologiya/2020/12/vpliv-ugodi-pro-asotsiatsiyu-z-yes-na-skorochennya-robochoyi-sili-ta-naselennya-ukrayini/

Анотація: Проведено авторське дослідження зміни кількості сучасного населення в умовах активізації міграційних процесів після підписання договору про асоціацію України з Європейським Союзом.

Фінансовий контролінг в діяльності банку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Фінансовий контролінг в діяльності банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/finansovij-kontroling-v-diyalnosti-banku/

Анотація: В статті досліджено фінансовий контролінг в банківських установах, зокрема, наведено зміст поняття «контролінг», наведені завдання системи контролінгу. Розглянуто елементи та підсистеми системи контролінгу, основні концепції контролінгу. Охарактеризовано стратегічний, оперативний та тактичний контролінг. В статті наведена модель фінансового контролінгу для банку, а також вимоги до організації системи фінансового контролінгу.

Методичні підходи до удосконалення процесу адаптації персоналу на підприємстві

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методичні підходи до удосконалення процесу адаптації персоналу на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/metodichni-pidhodi-do-udoskonalennya-protsesu-adaptatsiyi-personalu-na-pidpriyemstvi/

Анотація: У статті наведено визначення поняття «адаптація персоналу» як складової системи кадрового забезпечення підприємства. Проаналізовано методичні підходи до оцінювання ефективності управління адаптацією персоналу на підприємстві.

Аналіз методів зниження споживання енергії та моделювання енергетичного профілю мікроконтролерних пристроїв

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Аналіз методів зниження споживання енергії та моделювання енергетичного профілю мікроконтролерних пристроїв//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/12/analiz-metodiv-znizhennya-spozhivannya-energiyi-ta-modelyuvannya-energetichnogo-profilyu-mikrokontrolernih-pristroyiv/

Анотація: Досліджені методи зниження споживання енергії та підвищення енергоефективності електронних пристроїв у вбудованих системах.

Методика планування розробки ІТ-продуктів для зовнішніх ринків

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методика планування розробки ІТ-продуктів для зовнішніх ринків//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/metodika-planirovaniya-razrabotki-it-produktov-dlya-vneshnih-rynkov/

Анотація: Дана стаття присвячена дослідженню методики планування розробки ІТ-продуктів для зовнішніх ринків. В дослідженні визначено сутність процесу планування розробки ІТ продуктів, охарактеризовано теоретичні підходи до планування та реалізації ІТ-проектів. Дана стаття розкриває методики планування розробки ІТ продуктів для зовнішніх ринків. Також в роботі розглянуті особливості впровадження нової методики планування розробки ІТ продуктів для зовнішніх ринків. Визначено, що IT-ринок, або ринок інформаційних продуктів і послуг, з моменту свого виникнення і по теперішній день є сферою діяльності, що представляє чималий інтерес для компаній будь-якого розміру і рівня рентабельності. Інтерес цей обумовлений декількома причинами. По-перше, ди¬намічними темпами інтенсивного, а нерідко і революційного розвитку інформаційних техноло¬гій. По-друге, широкими можливостями по інформатизації будь-якого бізнес-процесу. По-третє, постійним збільшенням числа споживачів інформаційних технологій і зростанням рівня їх знань. По-четверте, наявністю потужного інструменту маркетингу - всесвітньої мережі Інтернет, яка є по¬родженням сфери інформаційних технологій. Запропоновано класифікацію сучасного ринку ІТ-послуг; розглянуто та проаналізовано різновиди взаємодії суб’єктів в процесі виробництва ІТ-послуги та ІТ-продукту; охарактеризовано існуючу термінологію в сфері надання ІТ-послуг та за¬пропоновано її уточнення, зокрема, запропоновано термін «закінчений ІТ-продукт», який є резуль¬татом надання ІТ-послуги, що пройшов процес перетворення від формування технічного завдання до впровадження замовником та подальшого супроводу виконавцем; формалізо¬вано та охарактеризовано бізнес-процес створення «закінченого» ІТ-продукту; визначено та про¬аналізовано особливості ІТ – послуг, які впливають на їх просування на ринку; визначено, якими маркетинговими комунікаціями доцільно супроводжувати процес надання ІТ-послуг. Досліджено стан сучасної ІТ–індустрії, визначено що вона суттєво зросла за останні десять років, а її ґрунтовна наукова база надає значний потенціал для подальшого збільшення доходів від експорту.

Стандарти точності, що використовуються на електронних навігаційних картах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Стандарти точності, що використовуються на електронних навігаційних картах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/12/standarty-tochnosti-kotorye-ispolzuyutsya-na-elektronnyh-navigatsionnyh-kartah/

Анотація: Сформульовано об'єктивні причини використання сучасних стандартів точності що використовуються на навігаційних картах. Зроблено висновок про необхідність використання таких стандартів на судах та їх подальший розвиток для безпеки мореплавства.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат