Тег: потік

Реализация и использование многоядерных процессоров с использованием языка программирования GO

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Реализация и использование многоядерных процессоров с использованием языка программирования GO//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/12/realizatsiya-i-ispolzovanie-mnogoyadernyh-protsessorov-s-ispolzovaniem-yazyka-programmirovaniya-go/

Аннотация: Исследованы методы и реализация параллельного программирования в GO.

Аналіз сучасного стану лікувально-оздоровчого туризму в Україні

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Аналіз сучасного стану лікувально-оздоровчого туризму в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/analiz-suchasnogo-stanu-likuvalno-ozdorovchogo-turizmu-v-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена аналізу сучасного стану лікувально-оздоровчого туризму в Україні. Аналіз туристичних потоків туристів в країні. Осяг пропозиції стану матеріально-технічної бази в Україні. Поряд з цим, аналізуючи кількість туристів, що прибувають в санаторно-курортні установи, їх розміщення і тенденції розвитку. Стверджується, що лікувально-оздоровчий туризм є одним із перспективних напрямків розвитку туризму в Україні, чому сприяють наявні лікувальні ресурси та природні умови. У висновку сформульовано сучасні проблеми даного виду туризму в Україні та основні перспективні напрямки його розвитку.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала