Зміст журналу No9 (вересень) 2019 y.

Кредитний портфель як інструмент забезпечення фінансової стійкості банку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Кредитний портфель як інструмент забезпечення фінансової стійкості банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/9/kreditnyj-portfel-kak-instrument-obespecheniya-finansovoj-ustojchivosti-banka/

Анотація: В роботі висвітлені основні теоретичні та практичні аспекти забезпечення фінансової стійкості банку за допомогою використання кредитного портфелю в якості інструменту її забезпечення.

Індустрія 4.0 та її місце в галузі чорної металургії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Індустрія 4.0 та її місце в галузі чорної металургії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/9/industriya-4-0-ta-yiyi-mistse-v-galuzi-chornoyi-metalurgiyi/

Анотація: Досліджено поняття четвертої індустріальної революції, виокремлено основні її характеристики. Проаналізовано значення Індустрії 4.0 в металургійній галузі світу та України зокрема. Визначено основні проблеми розвитку індустріалізації на українських підприємствах галузі чорної металургії.

Соціально-економічний розвиток Ружинського району

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Соціально-економічний розвиток Ружинського району//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2019/9/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-ruzhinskogo-rajona/

Анотація: В статті розглянуто соціально-економічний розвиток Ружинського району Житомирської області. Сучасний розвиток держави характеризується переходом до більш ефективних і результативних методів управління, серед яких особливе місце займає стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів, що вимагає застосування комплексу економічних, правових, організаційних, інвестиційних, інноваційних, податкових та інших управлінських методів і засобів. Їх сукупність являє собою механізм стимулювання соціально-економічного розвитку регіону. Житомирська область знаходиться на півночі України в межах Поліської низовини, на півдні – в межах Придніпровської височини. Основними підприємствами Ружинського району є: ДП «Агрофірма «Ян», ДП «Ружин-молоко», ТОВ " Голубівське", ТОВ «Ружинська будівельна кераміка» та ТОВ «Білцегла». Аналізуючи динаміку змін основних надходжень до бюджету району за 2015 – 2018 р. від виробництва промислової продукції встановлено, що мінімальні надходження спостерігалися в 2015 р. та становили 251,9 млн. грн.. При цьому за останні 3 роки спостерігається зростання від 305, 1 млн. грн. до 387, 1 млн. грн. За даними статистики за 9 місяців 2018 року обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у рахунку на одну особу становить 2861,8 грн. що за рейтинговими показниками займає 11 місце в області. Ружинський район є сільськогосподарським районом, тому найбільша частка залучених інвестицій припадає на сільськогосподарські підприємства. Отже, економічної стабільності та зростання районного бюджету, потрібно створення сприятливого інвестиційного клімату та посилення конкурентоспроможності економіки району; удосконалення системи управління інвестиційною діяльністю в районі; постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій щодо економічної.

Моделювання процесу очищення мастила в відпарній колоні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Моделювання процесу очищення мастила в відпарній колоні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/9/modelyuvannya-protsesu-ochishhennya-mastila-v-vidparnij-koloni/

Анотація: Зниження енергоємності виробництва є важливим в хімічній, нафтопереробній, харчовій, теплоенергетичній та споріднених галузях промисловості. Завдяки коректному розрахунку габаритних розмірів колони та поверхні контакту фаз на тарілці, можна досягти необхідну продуктивність ректифікаційної колони. Для моделювання необхідного підібрати діаметри отворів зовнішнього та внутрішнього ковпачка тарілки запропоновано фізичну модель в основу якої покладені конструктивні умови, та враховано теплофізичні властивості речовини і втрати теплоти в навколишнє середовище. Зроблено наступні припущення: температура повітря всередині колони стала, і теплообмін в порожній колоні відсутній; температура речовини (мастила) значно більша за температуру стінок колони, тому між речовиною та колоною відбувається теплообмін; температура навколишнього середовища відповідає нормальним умовам, тому по довжині колони відбуваються теплові витрати.

Модернізація барабанної сушарки для сушіння коксу

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Модернізація барабанної сушарки для сушіння коксу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/9/modernizatsiya-barabannoyi-susharki-dlya-sushinnya-koksu/

Анотація: Стаття присвячена модернізація процесу сушіння у виробництві коксу. Проведені експериментальні дослідження до модернізації та після модернізації, що дозволило виявити позитивні наслідки. Завдяки коректному розрахунку габаритних розмірів барабанної сушарки та необхідний вміст сушильного агенту, можна досягти потрібної продуктивності апарата. Для моделювання потрібно вибрати найбільш продуктивне розташування направляючих, що розташовані на лопатях, запропоновано фізичну модель в основу якої покладені конструктивні умови, та враховано теплофізичні властивості речовини. Зроблено наступні припущення: температура навколишнього середовища відповідає нормальним умовам; температура повітря значно більша температури коксу, тому між речовиною та повітрям відбувається теплообмін, що призводить до висушування.

Модернізація барабанної сушарки установки виробництва морської солі

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Модернізація барабанної сушарки установки виробництва морської солі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/9/modernizatsiya-barabannoyi-susharki-ustanovki-virobnitstva-morskoyi-soli/

Анотація: Зменшення енергозатрат апаратів, а в свою чергу виробництва є дуже важливим в хімічній, нафтопереробній, харчовій, теплоенергетичній та споріднених галузях промисловості. Завдяки коректному розрахунку габаритних розмірів барабанної сушарки та необхідний вміст сушильного агенту, можна досягти потрібної продуктивності апарата. Для моделювання потрібно вибрати найбільш продуктивне розташування труби подачі додаткового сушильного агента, запропоновано фізичну модель в основу якої покладені конструктивні умови, та враховано теплофізичні властивості речовини та втрати теплоти в навколишнє середовище. Зроблено наступні припущення: температура сушильного агента всередині сушарки залишається сталою по всій довжині за рахунок подачі додаткового сушильного агента в середину колони , температура повітря значно більша температури солі, тому між речовиною та повітрям відбувається теплообмін, що призводить до висушування; температура навколишнього середовища відповідає нормальним умовам.

Перспективні конструкції контактних тарілок масообмінних колон

Автор: , , та

Бібліографічний опис статті:

, , та . Перспективні конструкції контактних тарілок масообмінних колон//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/9/perspektivnye-konstruktsii-kontaktnyh-tarelok-massoobmennyh-kolonn/

Анотація: Запропоновано перспективні конструкції високоефективних барботажних контактних тарілок масообмінних колонних апаратів. Виконано критичний аналіз нових конструкцій ковпачкових і ситчастих тарілок, запатентованих співробітниками й студентами КПІ ім Ігоря Сікорського.

Сутність недоотриманих доходів та основні засади їх визначення

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сутність недоотриманих доходів та основні засади їх визначення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/9/sushhnost-nedopoluchennyh-dohodov-i-osnovnye-printsipy-ih-opredeleniya/

Анотація: Вступ. Перед підприємствами постає необхідність визначення можливих недоотриманих доходів. Мета дослідження – визначення можливих втрат (упущеної) вигоди. Результати дослідження. Постановка завдання. 1. Законодавчі особливості відшкодування упущеної вигоди. 2. Судова практика особливості відшкодування упущеної вигоди. Методологія. У процесі написання статті було застосовано методи порівняння та узагальнення, метод аналізу статистичних даних. Висновки. Доказова база для визначення сутності недоотриманих доходів та основні засади їх визначення.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат