Зміст журналу No8 (серпень) 2019 y.

Інноваційна економіка крізь призму зарубіжного досвіду

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інноваційна економіка крізь призму зарубіжного досвіду//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/8/innovatsijna-ekonomika-kriz-prizmu-zarubizhnogo-dosvidu/

Анотація: У статті досліджуються провідні напрямки формування інноваційної економіки, включаючи поряд з техніко-технологічними інноваціями, також організаційні, інституційні та соціальні нововведення. Уточнюються уявлення про те, наскільки радикальними повинен бути перехід до інноваційного розвитку в сфері економіки на досвіді зарубіжних країн.

Використання системи контролю доступу для захисту інформації в офісних приміщеннях

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання системи контролю доступу для захисту інформації в офісних приміщеннях//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/8/vikoristannya-sistemi-kontrolyu-dostupu-dlya-zahistu-informatsiyi-v-ofisnih-primishhennyah/

Анотація: Проведено аналіз використання електромеханічних замків з системою контролю і управління доступом їх переваги та недоліки. Розглянута можливість використання для фізичного контролю доступу механічних дверних замків які були встановлені з невеликою доробкою.

Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/8/poryadok-provedennya-konkursu-z-viznachennya-privatnogo-partnera/

Анотація: Стаття присвячена аналізу правового регулювання порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера в межах процедури державно-приватного партнерства. Автором виділено стадії конкурсу з визначення приватного партнера, проаналізовано кожну із них. Досліджено сучасний стан законодавства у цій сфері та основні недоліки правового регулювання аналізованого інституту. Автор доходить висновку, що чинне законодавство в частині правового регулювання порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера переобтяжене формальними вимогами, які можуть створювати потенційну загрозу для оскарження результатів конкурсу.

Проблемні питання провадження в суді присяжних в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблемні питання провадження в суді присяжних в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/8/problemni-pitannya-provadzhennya-v-sudi-prisyazhnih-v-ukrayini/

Анотація: В науковій роботі проаналізовано теоретичні та практичні проблеми інституту суду присяжних в Україні. Автором виявлено основні недоліки, які мали місце протягом більш ніж 6-річного функціонування даного інституту. Досліджено статистичні дані щодо розгляду кримінальних проваджень судом присяжних в Україні станом на серпень 2019 року, а також розкрито зарубіжний досвід правового регулювання зазначеного інституту. В науковій роботі розглянуто практику Європейського суду з прав людини в контексті суду присяжних та сформовано пропозиції щодо вдосконалення організації та діяльності суду присяжних в Україні.

Цінності в житті людини та суспільства. Проблема вибору цінностей

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Цінності в житті людини та суспільства. Проблема вибору цінностей//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/filosofiya/2019/8/tsennosti-v-zhizni-cheloveka-i-obshhestva-problema-vybora-tsennostej/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню сутності ціннісних орієнтацій у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Присвячено осмисленню проблеми становлення системи цінностей в сучасному українському суспільстві, яке характеризується наявністю ціннісного нігілізму, невизначеністю пріоритетних цінностей, що є суттєвою перепоною економічних, політичних і духовних зрушень.

Корупція, як фактор системної (гібридної) війни

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Корупція, як фактор системної (гібридної) війни//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/8/koruptsiya-yak-faktor-sistemnoyi-gibridnoyi-vijni/

Анотація: У статті досліджується феномен корупції у контексті ведення системної (гібридної) війни проти України, що становить загрозу міжнародному правопорядку та безпеці, розглядаються механізми застосування індикаторів виявлення корупційних ризиків та надаються пропозиції щодо впровадження нової моделі побудови оперативного забезпечення, що ґрунтується на захисті потенційно уразливих об’єктів.

Проблема оптимізації податків: історія та сучасність

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблема оптимізації податків: історія та сучасність//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/8/problema-optimizatsii-nalogov-istoriya-i-sovremennost/

Анотація: У статті розглядаються історичні погляди на появу податків, як певних економічних відносин між державою та суспільством – від Давніх часів до сучасності. Поставлено актуальне питання розуміння поняття «оптимізація», як відрізняються «оптимізація» та «мінімізація» податків, а також, яким чином відбувається зменшення податкового навантаження суб’єкта господарювання. Проводиться аналіз проблеми, а саме: чи поліпшує зменшення витрат підприємства фінансово-господарський стан платників податків, і чи є це нормальним явищем для ведення бізнесу та економічних процесів; чи зацікавлена держава в оптимізації оподаткування платників податків у довгостроковій перспективі, та чи підвищує зменшення витрат на сплату податків фінансову стійкість підприємства.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат