Зміст журналу No3 (березень) 2018 y.

Генезис інформаційних відносин в адміністративному праві в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Генезис інформаційних відносин в адміністративному праві в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/3/genezis-informatsionnyh-otnoshenij-v-administrativnom-prave-v-ukraine/

Анотація: У статті дається опис становлення і розвитку інформаціонних відносин, які регулюються нормами адміністративного права в Україні. Також у статті йдеться про те, що генезис інформаційних правовідносин обумовив виникнення нових тенденцій в державному управлінні: – інформаційну присутність і надання послуг організаціям і населенню з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, в тому числі через веб-сайти; – впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах державного управління, включаючи електронну взаємодію органів влади між собою, з організаціями, громадянами – «електронний уряд» і «Електронна демократія»; – трансформація державного управління, де інформаційно-комунікаційні технології є однією з основних оптимізацій діяльності перетворень державного сектору.

Магнето-тепловые неустойчивости критического состояния в режиме крипа потока в сверхпроводниках второго рода

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Магнето-тепловые неустойчивости критического состояния в режиме крипа потока в сверхпроводниках второго рода//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/fizika/2018/3/magneto-teplovye-neustojchivosti-kriticheskogo-sostoyaniya-v-rezhime-kripa-potoka-v-sverhprovodnikah-vtorogo-roda/

Анотація: (Русский) Проведено теоретическое исследование процесса развития термомагнитной неустойчивости типа скачка магнитного потока в сверхпроводнике II-рода, находящегося в плоском полубесконечном образце в рамках модели критического состояния Вина.

Влияние энхансера copia и инсулятора gypsy на синтез эрнк, модификации хроматина и связывание инсуляторных белков втрансфецированных генетических конструкциях

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Влияние энхансера copia и инсулятора gypsy на синтез эрнк, модификации хроматина и связывание инсуляторных белков втрансфецированных генетических конструкциях//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/biologiya/2018/3/vliyanie-enhansera-copia-i-insulyatora-gypsy-na-sintez-ernk-modifikatsii-hromatina-i-svyazyvanie-insulyatornyh-belkov-vtransfetsirovannyh-geneticheskih-konstruktsiyah/

Анотація: (Русский) Энхансеры и инсуляторы являются одними из ключевых регуляторов экспрессии генов в геноме. Тем не менее, не смотря на многочисленные исследования, механизмы обеспечивающие работу этих регуляторных элементов до конца не изучены. Мы проанализировали отдельные эфеекты, которые оказывает энхансер и инсулятор из мобильных элементов copia и gypsy соответственно с использованием трансфецированных генетических конструкций. Созданная нами система конструкций исключает влияние геномного окружения. Мы обнаружили синтез эРНК, длинной от 350-1050 п.н. а также наличие специфических меток хроматина 3K4me3 H3K418ac в регионе, удаленном от энхансера на 300 п.н. Введение в конструкцию инсулятора между энхансером и промотором подавляет эти эффекты. Также мы обнаружили связывание dCTCF с энхансером и инсулятором gypsy. Мы предполагаем, что один инсулятор может взаимодействовать с энхансером, тогда как два инсулятора преимущественно взаимодействуют друг с другом. Наши данные подтверждают гипотезу о существовании петель хроматина, формируемых данными регуляторными элементами.

Оцінка екологічної грамотності учнів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оцінка екологічної грамотності учнів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2018/3/otsinka-ekologichnoyi-gramotnosti-uchniv/

Анотація: Досліджено рівень екологічної грамотності серед учнів сьомого класу методом соціологічного опитування.

Особливості обліку та оподаткування іноземних капітальних інвестицій

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості обліку та оподаткування іноземних капітальних інвестицій//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/3/osoblivosti-obliku-ta-opodatkuvannya-inozemnih-kapitalnih-investitsij/

Анотація: Розкрито сутність іноземних капітальних інвестицій та іноземного інвестування в Україні. Окреслено проблеми надходження, оподаткування та обліку іноземних капітальних інвестицій і запропоновано шляхи їх вирішення.

Особливості обліку, надходження та оподаткування іноземних фінансових інвестицій

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості обліку, надходження та оподаткування іноземних фінансових інвестицій//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/3/osoblivosti-obliku-nadhodzhennya-ta-opodatkuvannya-inozemnih-finansovih-investitsij/

Анотація: Досліджено нормативно-законодавча база щодо міжнародних інвестицій в національних підприємствах. Розглянуто проблемні аспекти щодо операцій з надходження та оподаткування іноземних фінансових інвестицій.

Ёшлар сиёсатининг асосий йуналишлари ва вазифалари

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Ёшлар сиёсатининг асосий йуналишлари ва вазифалари//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/iskusstvovedenie/2018/3/yoshlar-siyosatining-asosij-junalishlari-va-vazifalari/

Анотація:

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат