Інформаційна система з підбору потенційного сімейного лікаря

Автор:

Анотація: Медичні інформаційні системи для пошуку створюються для підвищення ефективності надання медичних послуг. Створена система для підбору сімейного лікаря, на основі критеріїв.

Бібліографічний опис статті:

. Інформаційна система з підбору потенційного сімейного лікаря//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/12/informatsionnaya-sistema-podbora-potentsialnogo-semejnogo-vracha/

Стаття опублікована у: : Наука Онлайн No12 декабрь 2018

Технічні науки

УДК 004.418

Цвігун Данііл Олександрович

студент

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Цвигун Даниил Александрович

студент

Национального технического университета Украины

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

Tsvihun Daniil

Student of the

National Technical University of Ukraine

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА З ПІДБОРУ ПОТЕНЦІЙНОГО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СЕМЕЙНОГО ВРАЧА

INFORMATION SYSTEM FOR THE POTENTIAL FAMILY DOCTOR SELECTION

Анотація. Медичні інформаційні системи для пошуку створюються для підвищення ефективності надання медичних послуг. Створена система для підбору сімейного лікаря, на основі критеріїв.

Ключові слова: медична інформаційна система, методи прийняття рішень, медичні послуги, інформатизація, інформаційні технології.

Аннотация. Медицинские информационные системы для поиска создаются для повышения эффективности оказания медицинских услуг. Создана система для подбора семейного врача, на основе критериев.

Ключевые слова: медицинская информационная система, методы принятия решений, медицинские услуги, информатизация, информационные технологии.

Summary. Medical information systems for search are created to increase the efficiency of the provision of medical services. A system for selecting a family doctor based on criteria has been created.

Key words: medical information system, decision-making methods, medical services, informatization, information technologies.

Використання медичної інформаційної системи має на меті спрощення ведення бізнес процесів у медичних установах, спрощення документообігу, створення клієнт-орієнтовних ресурсів. Інтеграція інформаційних систем веде за собою підвищення ефективності надання медичних послуг, нормалізації документообігу, спрощення отримання даних для подальшого аналізу.

Сучасні соціально-економічні умови вимагають застосування нових технологій для забезпечення громадян доступною медичною допомогою. Лікарні переходять на все більш передові технології лікування, закуповуються нові апарати і медикаменти. Перехід на електронний документообіг також сприяє раціоналізації роботи медичних установ і виходу їх на новий рівень розвитку [1].

В умовах реформування медичних систем постає питання у принципах вибору лікарів, в нашому випадку сімейного лікаря.

Вибір лікаря зачасту є важливим процесом, який впливає на подальше лікування.

Основний принцип вибору лікаря – “вільне рішення людини. Пацієнт сам повинен визначити, наскільки він задоволений послугами обраного лікаря – якістю, знаннями, уважністю, ввічливістю і т.д., а також наскільки зручно користуватися саме цією медичною практикою (розташування, доступність, комфорт).

На перших етапах реформи вибір лікарів будуть робити, виходячи з власного досвіду, особистих вражень та рекомендації знайомих. Найближчим часом в електронній системі E-Health обіцяють зібрати чимало даних про лікарів (освіта, досвід) і їх діяльність. На основі цих об’єктивних параметрів згодом з’являться рейтинги лікарів і медичних практик, на які зможуть орієнтуватися пацієнти в своєму виборі.

Відповідно до вимог створено систему з підбору потенційного сімейного лікаря.

Наразі існують популярні системи пошуку лікарів. У всіх є спільний недолік недолік. Для вибору лікаря нема достовірних показників, які би вказали який лікар кращий. Наявність одного якісного показнику, рейтингу, який формується лише на основі суб’єктивної оцінки користувачів не є обьєктивним критерієм. Користувацький рейтнг можливо накручувати та спотворювати оцінку.

Відповідно до проведеного аналізу систем сформовано наступні вимоги:

  • Оцінка має бути максимально об’єктивною

Для визначення рейтнгу мають братися об’єктивні критерії, які будуть стійкі до спотворення

  • Оцінка має брати до уваги пріоритети вибору користувача

Користувач має мати можливість зміни пріоритети конкретних критеріїв, відповідно до своїх переваг. Наприклад, при розрахунку рейтингу у користувача має бути можливість віддавати перевагу досвіду а не категорії лікаря.

  • Рішення приймається користувачем, система може показати лише варіант який є найбільш оптимальним при комбінації конкретних критеріїв

Безумовно остаточне рішення має приймати користувач. Система має показувати всі можливі варіанти.

Для створення такої системи використовуюється метод аналізу ієрархій. Це математичних інструмент системного підходу для рішення проблеми прийняття рішень.

Перевагою методу є його універсальність. Недоліком методу (але в даній системі його можна віднести також і до переваг) є необхідність отримання експертних оцінок особи яка приймає рішення, відносно того яким критеріям віддається перевага.

Для побудови багатокритеріального рейтингу використано наступні критерії: досвід (у роках), категорія лікаря, рейтинг користувачів, популярність на сайті.

Використання пріоритетів критеріїв дозволяє користувачу переглядати рейтинг відповідно до своїх пріоритетів у виборі лікаря.

Висновок. Система з підбору сімейного лікаря надає інформацію про об’єктивний рейтинг, який будується на основі декількох критеріїв з використанням пріоритетів користувача.

Для побудови системи використано наступні принципи:

  • Використання об’єктивних джерел даних.
  • Відслідковування інтерактивності користувачів.
  • Побудова моделі на основі «сирих» даних, яка буде давати відповідь на питання.
  • Система має бути гнучкою, і відкритою для масштабування

Література

  1. Корпоративний документообіг [Електронний ресурс]. – Документообіг на 1С для охорони здоров’я. – Режим доступу: http://dokumentooborot.net/novosti_i_pressrelizi/stati_o_dokumentooborote/dokumentooborot_v_zdravoohranenii.htm
  2. Документація Laravel 5 [Електроний ресурс] / TAYLOR OTWELL. – Режим доступу: https://laravel.com/docs/5.7
  3. Как выбрать тот самый PHP-фреймворк. Сравнительное тестирование [Електроний ресурс] / NIX_Solutions. – Режим доступа: https://habrahabr.ru/company/nixsolutions/blog/329718/

Перегляди: 394

Коментарі закрито.

To comment on the article - you need to download the candidate degree and / or doctor of Science

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат