Tag: транспортно-логистические услуги

Транспортне забезпечення логістичних технологій

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Транспортне забезпечення логістичних технологій//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/transportnoe-obespechenie-logisticheskih-tehnologij/

Анотація: Вміння оптимально використовувати транспортне забезпечення на сьогоднішній день є актуальним завданням підприємців. Починаючи свою діяльність, вони повинні ясно представляти потребу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерелах їх отримання, а також вміти чітко розрахувати потребу в транспортному забезпеченні під час процесу розвитку підприємства. Добре продумане транспортне забезпечення - запорука успіху будь-якого підприємства. Водночас розвинуті логістичні технології допомагають залучити потенційних інвесторів, а також послужити цінним інструментом підприємця для контролю за розвитком бізнесу. В статті детально описуються аспекти транспортного забезпечення логістичних технологій. Подано детальну характеристику логістики транспортування, її структури, особливостей розробки та формування. Подана порівняльна характеристика видів транспорту. У статті досліджуються проблеми, які виникають під час використання логістичних технологій, що включають в себе завдання, цілі та аналіз ринку. Поряд з цим розцінюється важливість ресурсів, які потрібні для досягнення поставлених цілей. Істотна необхідність в транспортному забезпеченні з'являється, в основному, в той час, коли з'являється гостра потреба в ефективній доставці вантажу. Крім цього, в статті розглядаються основні цілі та завдання транспортного забезпечення логістичних технологій. Тут ключову роль відіграє транспортна складова, яка використовує низку аспектів, спрямованих на ефективну реалізацію функції транспортування на основі застосування транспортних технологій. Логістичні технології допомагають підприємцю знайти відповіді на самі різні питання, що стосуються продукції, ресурсів, ринкового попиту, витрат і багато іншого. У статті наводиться аналіз труднощів, що виникають при транспортному забезпеченні логістичних технологій, розглядається місце та роль транспорту в забезпеченні логістичних технологій, вирішуються основні питання логістики транспортування. Запропоновано основні заходи по зниженню транспортно-логістичних витрат.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат