Tag: state

Презумпція невинуватості у сфері антикорупційного національного судочинства та зарубіжний досвід на прикладі Сінгапуру

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Презумпція невинуватості у сфері антикорупційного національного судочинства та зарубіжний досвід на прикладі Сінгапуру//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/1/11-2/

Анотація: В статті досліджуються особливості принципу презумпції невинуватості у сфері антикорупційного судочинства. Аналізуються постулати принципу презумпції невинуватості, положення Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, досліджуються прояви порушення презумпції невинуватості. Також розглянуто досвід Сінгапуру в контексті презумпції невинуватості у сфері антикорупційного судочинства

Сецесія як механізм реалізації права на самовизначення

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сецесія як механізм реалізації права на самовизначення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/12/cetsessiya-kak-mehanizm-realizatsii-prava-na-samoopredelenie/

Анотація: У статті розкрито сутність права на самовизначення народів у контексті міжнародного права. Розглянуто поняття сецесії, класифікацію відокремлення політичних утворень. Проаналізовано положення конституцій, в яких закріплені межі реалізації цього права. Наведено аргументи морального виправдання сецесії А. Б’юкенена.

Вплив наукових досягнень на репутацію країни

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вплив наукових досягнень на репутацію країни//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/11/vliyanie-nauchnyh-dostizhenij-na-reputatsiyu-strany/

Анотація: На репутацію країни впливає велика кількість факторів на який держава може впливати. Серед факторів на які можна впливати одним із ключових для нашої держави є наукова діяльність. Автори дослідження вважають, що існує кореляція між репутацією країни та її економічними результатами. Крім того, репутація безпосередньо впливає на добробут держави і його здатність успішно конкурувати і розвиватися в світовій економіці. На їхню думку, ефективні практики управління репутацією дозволяють країнам бути актуальними і диференціювати себе в глобалізованому світі, що має першорядне значення в умовах жорсткої конкуренції. Деякі науковці вважають, що сьогодні Україна має досить невизначену репутацію на світовій арені, через що вона втрачає дивіденди не лише в політичному просторі, але й в питаннях національної безпеки, економічного зростання, демократичних перетворень, науковому середовищі тощо. Нагальним питанням є перетворення України на європейську державу з відповідними стандартами внутрішньої та зовнішньої стабільності. Для цього потрібне чітке визначення геополітичних пріоритетів i самовизначення як суверенної держави з власними національними інтересами. Доцільно звернути увагу, що українська наука змогла зберегти свою репутацію в світі, та продовжує відстоювати честь країни на світовій арені.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат