Tag: стартап

Оцінка інвестиційної привабливості стартап проекту в умовах невизначеності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оцінка інвестиційної привабливості стартап проекту в умовах невизначеності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/4/8-4/

Анотація: У статті розглядаються основні проблеми при оцінці інвестиційної привабливості стартап проекту. В умовах невизначеності, моделювання інвестиційної привабливості для інвестора є основним при ефективному інвестуванні капіталу. В зовнішніх нестабільних умовах та ще більших внутрішніх економічних криз стартапів гостро постає питання правильної оцінки проекту та прийняття правильних інвестиційних рішень з метою примноження капіталу та створення фінансової стабільності. При моделюванні було обрано стратегію побудови фінансових показників. При оцінці привабливості проекту були використані наступні показники: чистий дисконтований дохід, внутрішня норма прибутку інвестиційного проекту, індекс прибутковості інвестицій, дисконтований період окупності проекту. Метою роботи є розробка моделі за якою можна буде оцінити інвестиційну привабливість проекту для зниження рівня фінансового ризику та ефективного вкладення коштів інвестора. Новизною роботи є створення поетапного плану оцінки проекту. Головним результатом статі є ефективна модель за якою можна оцінити будь який стартап на перспективність отримання прибутку або збитковість проекту. Розрахунки моделі проводилися для умовного проекту який в майбутньому можна замініти на будь який реальний проект. Розроблена модель дає можливість реально оцінювати проект, ефективно інвестувати кошти таоптимізувати процес вибору привабливого проекту.

Методика оценки стартапа на основе бизнес-модели CANVAS

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методика оценки стартапа на основе бизнес-модели CANVAS//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/7/metodika-otsenki-startapa-na-osnove-biznes-modeli-canvas/

Анотація: (Русский) В статье исследована возможность использования методики бизнес-модели CANVAS при оценке инвестиционной привлекательности стартапа. Определены ключевые особенности использования бизнес-модели CANVAS при оценке стартапа на этапе преддоходности и обоснована эффективность ее применения. Предложен алгоритм получения результата об инвестиционной привлекательности стартапа по показателям выполнимости категорий (сегментов) бизнес-модели CANVAS в процентном соотношении.

Роль інвестицій у розвитку стартапу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Роль інвестицій у розвитку стартапу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/11/rol-investitsij-v-razvitii-startapa/

Анотація: У даній роботі проведено дослідження проблеми інвестування у стартапи на теоретичній та практичній основах. Викладений матеріал проаналізовано з точки зору члена команди стартапу. Дослідженно поняття «інвестиції» та «стартап», а саме, як трактують ці поняття різні вчені. Визначена роль інвестицій для стартапу, та навпаки, роль стартапу для інвестицій;визначений взаємозв’язок цих двох понять. Було визначено ключові способи інвестування, які здійснюють на ринку стартапів у світі, та в Україні. Визначено ключові проблеми та ризики, пов’язані із різними видами інвестування. Показано на прикладах, як вплинуло обрання того чи іншого виду інвестування на майбутнє окремого інвестиційного проекту та показані наслідки обрання різних видів інвестування. Надані практичні рекомендації стосовно варіанту, коли команда хоче побудувати успішний бізнес із простого проекту не залучуючи коштів зі сторони.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат