Tag: расследование

До питання особливостей розслідування терористичних актів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. До питання особливостей розслідування терористичних актів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/k-voprosu-osobennostej-rassledovaniya-terroristicheskih-aktov/

Анотація: Дана стаття присвячена висвітленню особливостей розслідування одного з найбільш тяжких злочинів – терористичного акту. У роботі викладено: дефініції поняття «терористичний акт», що закріплені у законодавствах деяких держав, особливості проведення базового комплексу слідчих дій тощо.

Проведення одночасного допиту в кримінальному провадженні: особливості та проблемні аспекти

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Проведення одночасного допиту в кримінальному провадженні: особливості та проблемні аспекти//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/provedenie-odnovremennogo-doprosa-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-osobennosti-i-problemnye-aspekty/

Анотація: У статті автори досліджують одну із найбільш розповсюджених слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі – допит. Увага зосереджується не на загальних положеннях, а на одному із видів допиту, а саме, на одночасному допиті. Метою проведення такого допиту під час розслідування є з’ясування причин розбіжності показань раніше допитаних осіб. Авторами були проаналізовані не лише положення кримінально-процесуального законодавства, але і доктринальні праці вчених та практиків-процесуалістів для дослідження особливостей проведення цієї слідчої (розшукової) дії в рамках кримінального провадження. Не менш цікавими для дослідження виявилися питання, пов’язані з психологічними особливостями, які грамотно, професійно використовують слідчі, прокурори при проведенні одночасного допиту. За допомогою даної слідчої (розшукової) дії можна отримати додаткову інформацію, з’ясувати невідомі раніше обставини кримінального правопорушення, а також, посилити психологічний вплив на учасника кримінального провадження з метою отримання правдивих показань. Автори проводять порівняння між допитом та одночасним допитом, звертають увагу на предмет кожного із видів. У роботі постає питання про доцільність та необхідність проведення одночасного допиту, з’ясовуються випадки, коли така слідча (розшукова) дія є необхідною, а коли може негативно вплинути на процес розслідування, учасників кримінального провадження, тощо. Серед вчених ведуться дискусії щодо можливості проведення слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні, аналізуються можливі порушення Кримінального процесуального Кодексу України, які можуть бути спричинені одночасним допитом. Зокрема, звертається увага на принцип доступу до правосуддя, який отримав своє закріплення у п. 14 ст. 7 КПК України. Крім цього, автори акцентують увагу і на інших принципах, таких як безпосередність дослідження доказів, змагальність сторін у кримінальному процесі. Наприкінці роботи автори зосереджують увагу на проблемних аспектах, які досить часто мають місце при проведенні одночасних допитів, що негативно впливає на ефективність проведення розслідування загалом та даної слідчої (розшукової) дії зокрема. Автори також надають рекомендації, які допоможуть не лише уникнути порушень кримінального процесуального законодавства при проведенні одночасного допиту, але й зробити дію максимально дієвою.

Цілі та методика журналістських розслідувань

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Цілі та методика журналістських розслідувань//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2017/12/tseli-i-metodika-zhurnalistskih-rassledovanij/

Анотація: У статті досліджуються особливості журналістських розслідувань, цей особливий вид творчої діяльності, який відрізняється спрямованістю на отримання ексклюзивної інформації, а також використання великої кількості джерел. Проаналізовано цілі та методи журналістських розслідувань, етапи створення матеріалу з розслідування, де особлива увага приділяється процесу пошуку даних, висуненню ключових гіпотез та їх верифікації.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат