Tag: расходы

Оптимізація операційних витрат виробничих підприємств України на основі методів таргет-костингу та кайдзен філософії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оптимізація операційних витрат виробничих підприємств України на основі методів таргет-костингу та кайдзен філософії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/1/optimizatsiya-operatsionnyh-rashodov-proizvodstvennyh-predpriyatij-ukrainy-na-osnove-metodov-target-kostinga-ta-kajdzen-filosofii/

Анотація: У статті розглянуто основні сучасні моделі управління витратими підприємства, у розрізі стратегічного та поточного планування. Встановлено взаємозв’язок стратегічного планування управління витратами з обліково-аналітичними процедурами підприємства. Розглянуто основні принципи застосування таких методів як Таргет-костинг та Кайдзен-костинг. Визначено перспективи застосування даних методів у сукупності, задля максимально ефективної реалізації поставлених цілей підприємств.

Політика управління заборгованістю на підприємстві

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Політика управління заборгованістю на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/politika-upravlinnya-zaborgovanistyu-na-pidpriyemstvi/

Анотація: У статті визначена теоретична сутність поняття політики управління заборгованістю на підприємстві. Надана стисла характеристика окремих стадій процесу управління заборгованістю на підприємстві. Досліджені особливості процесу управління заборгованістю підприємства з урахуванням ринкових умов господарювання в Україні.

Бюджетна децентралізація як фактор економічного розвитку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Бюджетна децентралізація як фактор економічного розвитку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/6/byudzhetnaya-detsentralizatsiya-kak-faktor-ekonomicheskogo-razvitiya/

Анотація: У статті розглянуті основні переваги та недоліки місцевої децентралізації. Досліджено зарубіжний досвід побудови бюджетної децентралізації. Запропоновано можливі заходи щодо покращення децентралізації України. Децентралізація – це передача повноважень бюджету від державних органів влади органам місцевого самоврядування. Досліджено термін «об'єднанні територіальні громади», в свою чергу це територіальні громади, які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захист.

Організаційні засади обліку виробничих витрат підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Організаційні засади обліку виробничих витрат підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/2/organizatsionnye-osnovy-ucheta-proizvodstvennyh-zatrat-predpriyatiya/

Анотація: Досліджено методологічну базу організації обліку виробничих витрат вітчизняних підприємств; означено зміст виробничих витрат та умови їх визначення у системі бухгалтерського обліку; представлено структуру виробничих витрат; представлено розподіл загальновиробничих витрат у системі бухгалтерського обліку; окреслено методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, їх переваги та недоліки, зокрема їх формування згідно Податкового кодексу. Наведено моделі обліку виробничих витрат , що відповідають сучасним умовах ведення управлінського обліку.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат