Tag: правове регулювання

Становлення та розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Становлення та розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/stanovlennya-ta-rozvitok-ekologichnogo-menedzhmentu-na-pidpriyemstvi-v-ukrayini/

Анотація: У статті з’ясовано сутність поняття «екологічний менеджмент» та проаналізовано правове регулювання екологічного менеджменту на підприємстві на міжнародному та національному рівнях. Особливу увагу автором приділено дослідженню впровадження та розвитку екологічного менеджменту на підприємствах України, в результаті чого зроблено висновок, що зазначена система управління є важливим інструментом ефективного впливу як на стан навколишнього природного середовища, так і на розвиток підприємств, зокрема, на виконання ними своїх економічних завдань.

Правові основи діяльності дельфінаріїв в Україні та країнах Європейського Союзу

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Правові основи діяльності дельфінаріїв в Україні та країнах Європейського Союзу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/pravovi-osnovi-diyalnosti-delfinariyiv-v-ukrayini-ta-krayinah-yevropejskogo-soyuzu/

Анотація: У статті розглядаються основи правової регламентації діяльності дельфінаріїв, направленої на захист та збереження біорізноманіття в Європейському Союзі та Україні. Аналіз правових норм дозволяє розкрити основні поняття, цілі та принципи діяльності дельфінаріїв.

Актуальні питання правового регулювання обігу генетично модифікованих організмів в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Актуальні питання правового регулювання обігу генетично модифікованих організмів в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/aktualni-pitannya-pravovogo-regulyuvannya-obigu-genetichno-modifikovanih-organizmiv-v-ukrayini/

Анотація: В статті досліджено особливості правового регулювання обігу генетично модифікованих організмів в Україні. Проаналізовано думки вчених про безпеку генетично модифікованих організмів. Автор зазначає, що потенційний вплив генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини є однією з найбільш суперечливих проблем у суспільстві на сьогоднішній день. Розглянуто вітчизняне законодавство, наукова література та нормативна база зарубіжних країн з питань регулювання використання генетично модифікованих організмів. Вивчено особливості правового регулювання використання генетично модифікованих організмів у країнах Європейського Союзу. Визначено сучасний стан законодавства з цих питань в Україні та окреслено можливі напрямки його вдосконалення.

Ефективність правового регулювання, її показники та чинники

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Ефективність правового регулювання, її показники та чинники//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/4/efektivnist-pravovogo-regulyuvannya-yiyi-pokazniki-ta-chinniki/

Анотація: В статті розглянуто питання ефективності правового регулювання. Було зазначено її основні показники та чинники.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат