Tag: покарання

Порівняльно-правовий аналіз покарання у вигляді позбавлення волі в Україні та в країнах Європи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Порівняльно-правовий аналіз покарання у вигляді позбавлення волі в Україні та в країнах Європи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/sravnitelno-pravovoj-analiz-nakazaniya-v-vide-lisheniya-svobody-v-ukraine-i-v-stranah-evropy/

Анотація: У науковій статті розглянуті та проаналізовані системи покарань, які існують у країнах Європи та проведено порівняльно-правову характеристику покарання у вигляді позбавлення волі в Україні та зарубіжних найбільш успішних країнах. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи покарань України та окремих видів покарань, передбачених Кримінальним-кодексом України на основі аналізу систем покарання за кримінальними кодексами деяких країн Європейського Союзу. Так, на прикладі Кримінального Кодексу Швейцарії, можна прослідкувати схожість із карним кодексом України, так як в них усі покарання поділені на основні і додаткові, а також покарання, що можуть застосовуватись - як основні або додаткові. За чинним кримінальним кодексом Франції злочини караються залежно від тяжкості такого діяння. В цілому їх можна поділити на дві групи: проступки та «порушення» за які передбачені окремі види покарань. Відповідно до кримінального кодексу Італії покарання поділяються на основні та додаткові. Смертна кара в Італії була скасована на заміну якій прийшло довічне позбавлення волі, так само як і в Україні. Ми дійшли висновку, що система покарань в Україні потребує спрощення відповідно до законодавства європейських країн та окрім зазначеного потребує дослідження криміналістів, щодо заходів та видів покарань які найбільш впливові у виправленні засудженої особи та забезпеченні утримання від скоєння злочину у майбутньому.

Генеза інституту тримання під вартою та напрями вдосконалення його застосування

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Генеза інституту тримання під вартою та напрями вдосконалення його застосування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/geneza-institutu-trimannya-pid-vartoyu-ta-napryami-vdoskonalennya-jogo-zastosuvannya/

Анотація: Розглянуто тримання під вартою як один з видів запобіжного заходу. Розкрито його значення у кримінальному провадженні та визначено винятковість його застосування. Встановлено проблематику призначення даного запобіжного заходу, були зазначені конкретні приклади, що підтверджують актуальність проблеми застосування даного запобіжного заходу.

Що є ефективнішим: смертна кара чи довічне позбавлення волі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Що є ефективнішим: смертна кара чи довічне позбавлення волі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/5/shho-ye-efektivnishim-smertna-kara-chi-dovichne-pozbavlennya-voli/

Анотація: У статті проаналізовано погляди на ефективність застосування смертної кари та довічного позбавлення волі. Розглянуто низку актів щодо застосування останнього. Досліджено гуманістичні тенденції при застосуванні покарань.

Гуманістичні тенденції та проблеми звільнення від довічного позбавлення волі та скасування довічного позбавлення волі для жінок

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Гуманістичні тенденції та проблеми звільнення від довічного позбавлення волі та скасування довічного позбавлення волі для жінок//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/4/gumanistichni-tendentsiyi-ta-problemi-zvilnennya-vid-dovichnogo-pozbavlennya-voli-ta-skasuvannya-dovichnogo-pozbavlennya-voli-dlya-zhinok/

Анотація: У статті проаналізовано чинне законодавство України з питання звільнення від довічного позбавлення волі. Досліджено гуманістичні тенденції та проблеми звільнення від довічного позбавлення волі в Україні. Розглядається пропозиція скасувати довічне позбавлення волі для жінок.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат