Tag: міжнародні організації

Міжнародно-правова база участі міжнародних організацій у вирішенні конфліктів: короткий аналіз

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Міжнародно-правова база участі міжнародних організацій у вирішенні конфліктів: короткий аналіз//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/politologiya/2020/8/mizhnarodno-pravova-baza-uchasti-mizhnarodnih-organizatsij-u-virishenni-konfliktiv-korotkij-analiz/

Анотація: Із самого початку існування формату міжнародних організацій одним з їх ключових завдань було медіація та врегулювання конфліктів. На первинних етапах дана функція скоріше виконувалася ad-hoc, але вже в 1990-х роках назріла необхідність формальної інституціалізації даних практик. Результатом такого запиту стало створення “доповіді Брахімі” та “Порядку денного для миру”, які на сьогодні стали ключовими міжнародними документами для інструменталізації участі міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів.

Органи, що здійснюють уніфікацію норм міжнародного приватного права, їх роль у законодавстві України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Органи, що здійснюють уніфікацію норм міжнародного приватного права, їх роль у законодавстві України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/2/organi-shho-zdijsnyuyut-unifikatsiyu-norm-mizhnarodnogo-privatnogo-prava-yih-rol-u-zakonodavstvi-ukrayini/

Анотація: У статті розглядається сутність та проблеми уніфікації норм міжнародного приватного права, складність сприйняття та тлумачення одного і того ж правила, через невідповідність рівня розвитку, культурних та ідеологічних цінностей держав, що беруть участь в процесі. Відзначено той аспект, що створення однакових правових норм на міжнародному рівні не завжди може забезпечувати їх ефективну реалізацію в національній правовій системі. Також у статті йде мова про органи, що здійснюють процес уніфікації норм міжнародного приватного права та, зокрема, Гаазької конференції з міжнародного приватного права, яка має визначальне значення для інтернаціоналізації правового регулювання; показана їх роль у законодавстві України. Розкриті питання, які регулюються у законодавстві України в сферах міжнародного приватного права.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат