Tag: логістизація процесів управління промисловими підприємствами

Необхідність впровадження та процес формування логістичної системи підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Необхідність впровадження та процес формування логістичної системи підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/2/neobhodimost-vnedreniya-i-protsess-formirovaniya-logisticheskoj-sistemy-predpriyatiya/

Анотація: На сучасному етапі економіки України управління виробництвом і процесами обігу матеріальних, грошових та інформаційних ресурсів на підприємствах у достатньо ускладнене. В основному це пов’язано зі значним збільшенням обсягу необхідної інформації, яким повинно володіти підприємство для успішного функціонування в зовнішньому середовищі. Для систематизації наявних потоків на підприємстві доцільним стає використання логістичного підходу в управлінні. В роботі проаналізовано визначення «логістична система» та надано визначення логістичної системи. Розкрито характерні риси логістичної системи підприємств промислової галузі. В статті розглянуті та доповнені властивості та принципи побудови логістичної системи сільськогосподарського підприємства «Агрокомплекс», а також визначені методи її удосконалення. Наведена класифікація логістичних систем за просторовим обмеженням і видами логістичних ланцюгів. В даній статті досліджено теоретичні підходи до формування процесів логістизації управління промисловими підприємствами, проаналізовано роль базових теоретичних понять логістики при їх формуванні. Обґрунтована необхідність впровадження логістичного підходу в діяльність підприємств для підвищення ефективності функціонування процесів логістизації управління промисловими підприємствами. Логістичний підхід сприятиме забезпеченню раціоналізації потокових процесів у рамках керованої системи підприємства, досягненню мінімізації витрат часу і ресурсів шляхом оптимізації управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат