Tag: логістика

Логістичні компанії як суб’єкти агробізнесу

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Логістичні компанії як суб’єкти агробізнесу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/logistichni-kompaniyi-yak-sub-yekti-agrobiznesu/

Анотація: У даній статті комплексно досліджено та проаналізовано питання щодо визначення місця логістичних компаній у сфері сучасного агробізнесу України. Визначено на підставі робіт видатних зарубіжних та вітчизняних вчених науковий підхід щодо розуміння поняття логістики, її головну ідею, мету та принципи. Наведено приклади деяких практичних кейсів, які дозволяють безпосередньо побачити істинне значення та місце логістичних компаній для розвитку відносин за участю суб’єктів агробізнесу.

Необхідність впровадження та процес формування логістичної системи підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Необхідність впровадження та процес формування логістичної системи підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/2/neobhodimost-vnedreniya-i-protsess-formirovaniya-logisticheskoj-sistemy-predpriyatiya/

Анотація: На сучасному етапі економіки України управління виробництвом і процесами обігу матеріальних, грошових та інформаційних ресурсів на підприємствах у достатньо ускладнене. В основному це пов’язано зі значним збільшенням обсягу необхідної інформації, яким повинно володіти підприємство для успішного функціонування в зовнішньому середовищі. Для систематизації наявних потоків на підприємстві доцільним стає використання логістичного підходу в управлінні. В роботі проаналізовано визначення «логістична система» та надано визначення логістичної системи. Розкрито характерні риси логістичної системи підприємств промислової галузі. В статті розглянуті та доповнені властивості та принципи побудови логістичної системи сільськогосподарського підприємства «Агрокомплекс», а також визначені методи її удосконалення. Наведена класифікація логістичних систем за просторовим обмеженням і видами логістичних ланцюгів. В даній статті досліджено теоретичні підходи до формування процесів логістизації управління промисловими підприємствами, проаналізовано роль базових теоретичних понять логістики при їх формуванні. Обґрунтована необхідність впровадження логістичного підходу в діяльність підприємств для підвищення ефективності функціонування процесів логістизації управління промисловими підприємствами. Логістичний підхід сприятиме забезпеченню раціоналізації потокових процесів у рамках керованої системи підприємства, досягненню мінімізації витрат часу і ресурсів шляхом оптимізації управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками.

Механізм логістичної̈ системи вітчизняних підприємств

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Механізм логістичної̈ системи вітчизняних підприємств//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/12/mehanizm-logisticheskoj-sistemy-otechestvennyh-predpriyatij/

Анотація: В статті розглянуто основні засади формування організаційно-економічного механізму логістичної системи для вітчизняного підприємства.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками на виробничому підприємстві

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Логістичний підхід до управління матеріальними потоками на виробничому підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/logistichnij-pidhid-do-upravlinnya-materialnimi-potokami-na-virobnichomu-pidpriyemstvi/

Анотація: У статті описано особливості логістичного підходу в управлінні виробничим підприємством, надається характеристика основних напрямків впливу матеріального потоку на підприємстві. Розглядається відмінність логістичного підходу до управління матеріальними потоками від традиційного.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат