Tag: lead generation methods

Лідогенерація в аспекті формування попиту споживачів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Лідогенерація в аспекті формування попиту споживачів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/12/lidogeneratsiya-v-aspekti-formuvannya-popitu-spozhivachiv/

Анотація: В статті розглянуто основні аспекти лідогенерації в процесі формування попиту. Охарактеризовано підходи до визначення категорії “лід” та їх класифікаційні ознаки. Узагальнено методи лідогенерації за трьома основними групами: особисті канали, онлайн комунікації, змішані методи. В дослідженні зазначається, що важливими стимулами, які дозволяють перевести контакт клієнта до процесу споживання є економія, якість та безпека товарів і рекомендації соціального оточення. Стимули переходу контакту до статусу споживача мають пропонувати йому реальну цінність та бути релевантними ситуації. Процеси та стимули конвертації контактів у реальний попит будуть різнитися залежно від специфіки товарів та особливостей прийняття рішення про купівлю. Формування реального попиту, окрім стимулюючих заходів та мотивів якості, обумовлюють гарантії, сервіс, мерчандайзинг, робота персоналу, привабливі програми лояльності. Схематично представлено процес отримання лідів та їх перетворення на реальний попит за допомогою маркетингових інструментів в сфері онлайн маркетингу. Акцентовано увагу на тому, що процес генерації попиту потребує отримання більш якісних контактів потенційних споживачів. Наголошено на тому, що слід підбирати окремі заходи для обробки різних видів контактів. Найбільш ефективною тактикою генерування попиту буде інтеграція різних маркетингових інструментів, яка відбувається в рамках єдиної стратегії. Комунікації через декілька каналів дозволять створювати відповідні імпульси та досягати більшого рівня конвертації контактів у споживачів. Зазначено, що для конвертації бази контактів в реальний попит підприємству потрібні ретельно продумані маркетингові повідомлення, відповідна пропозиція товарів та об'єднання декількох різних каналів впливу на контакти. Запропоновані підходи до оцінки економічного ефекту конвертації лідів в замовлення для сфері онлайн та офлайн маркетингу.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат