Tag: імідж

Імідж та його місце в капіталі бренду

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Імідж та його місце в капіталі бренду//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/12/imidzh-i-ego-mesto-v-kapitale-brenda/

Анотація: В роботі розглянуто питання «імідж» та «бренд-капітал». Проведено аналіз різних точок зору щодо розуміння даних понять. Розглянуто особливості іміджу та його місця в капіталі бренду. Зазначено переваги створення позитивного іміджу, значення іміджу в бренд-менеджменті.

Особливості іміджу та його значення у науковій діяльності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості іміджу та його значення у науковій діяльності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/11/sushhnost-imidzha-i-ego-znachenie-v-nauchnoj-deyatelnosti/

Анотація: В статі розглянуто погляди науковців які досліджують імідж. Дослідження сутності іміджу має ряд особливостей на які впливає сфера досліджень. На думку багатьох українських вчених імідж тісно пов'язаний зі стереотипом, тобто це певне спрощення дійсності, її схематичність як невід’ємний атрибут людської психіки. Виходячи з цього науковий імідж та імідж науки умовно можна віднести до громадського іміджу, оскільки наукова діяльність має вплив не тільки на громаду, а і на націю загалом. Саме активність громадянської позиції науковців, на мою думку, і визначає імідж науки. В працях сучасних вчених імідж науки відзначається дублювання визначень іміджу із загальноприйнятих визначень. Сьогодні найчастіше відбувається дослідження іміджу науки з гуманітарної точки зору та трактується як: образ, установка, інтерес до науки, думка, ставлення. Основні трактування поняття «імідж науки» запозичені із загальноприйнятих визначень та адаптовані під наукову діяльність як сферу суспільного виробництва. В процесі дослідження було визначено, що існує певна невизначеність наукового трактування понять «імідж науки» та «науковий імідж», що потребує подальшого дослідження, конкретизації та визначає подальші напрями досліджень.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат