Tag: держава

Питання відшкодування шкоди, завданої органами публічного адміністрування

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Питання відшкодування шкоди, завданої органами публічного адміністрування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2021/4/2-3/

Анотація: Питання відшкодування шкоди було завжди актуальним, йому приділялась особлива увага оскільки кожна людина має права та в разі їх порушення має можливість їх захищати та відновлювати справедливість. Особливо важливим є питання відповідальності тих, хто має належно реалізовувати права громадян, зокрема це стосується відповідальності органів публічної адміністрації.

Презумпція невинуватості у сфері антикорупційного національного судочинства та зарубіжний досвід на прикладі Сінгапуру

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Презумпція невинуватості у сфері антикорупційного національного судочинства та зарубіжний досвід на прикладі Сінгапуру//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/1/11-2/

Анотація: В статті досліджуються особливості принципу презумпції невинуватості у сфері антикорупційного судочинства. Аналізуються постулати принципу презумпції невинуватості, положення Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, досліджуються прояви порушення презумпції невинуватості. Також розглянуто досвід Сінгапуру в контексті презумпції невинуватості у сфері антикорупційного судочинства

Держава, як суб’єкт міжнародно-правової відповідальності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Держава, як суб’єкт міжнародно-правової відповідальності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/derzhava-yak-sub-yekt-mizhnarodno-pravovoyi-vidpovidalnosti/

Анотація: В статті досліджено державу, як суб’єкт відповідальності в міжнародному праві, регулювання відповідальності держав на міжнародній арені та особливості відповідальності держав у міжнародному праві.

Сецесія як механізм реалізації права на самовизначення

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сецесія як механізм реалізації права на самовизначення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/12/cetsessiya-kak-mehanizm-realizatsii-prava-na-samoopredelenie/

Анотація: У статті розкрито сутність права на самовизначення народів у контексті міжнародного права. Розглянуто поняття сецесії, класифікацію відокремлення політичних утворень. Проаналізовано положення конституцій, в яких закріплені межі реалізації цього права. Наведено аргументи морального виправдання сецесії А. Б’юкенена.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат