Tag: денежные потоки

Облік і аудит грошових коштів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Облік і аудит грошових коштів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/uchet-i-audit-denezhnyh-sredstv/

Анотація: У статті зроблено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення наукової проблеми, яка полягає у вдосконаленні методики, організації обліку й аудиту грошових коштів підприємств, розроблено практичні рекомендації, спрямовані на ефективне використання грошових коштів.

Управління грошовими потоками підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління грошовими потоками підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/10/upravlinnya-groshovimi-potokami-pidpriyemstva/

Анотація: У статті розглянуто сутність та основи організації процесу управління грошовими потоками підприємства. Надані певні рекомендації щодо управління грошовими потоками підприємства в сучасних умовах господарювання. Запропоновані напрями вдосконалення управління грошовими потоками підприємства.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат