Tag: бюджетна система

Бюджетна політика України: проблеми та перспективи

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Бюджетна політика України: проблеми та перспективи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/6/byudzhetna-politika-ukrayini-problemi-ta-perspektivi/

Анотація: Досліджено основні напрями бюджетної політики України, пріоритети та головні завдання у цій сфері на 2017 рік і 2018-2020 роки. Проаналізовано доходи і видатки Державного бюджету України за 2016 і 2017 рік. Зроблено висновок, що система заходів у сфері державних фінансів визначається напрямами та цілями бюджетної політики та потребує як удосконалення її окремих складових, так і проведення системних заходів щодо зміни бюджетних відносин та бюджетної системи. Процес розвитку бюджетної політики має орієнтуватися на удосконалення її складових у контексті розвитку економіки та соціальної сфери в сучасних умовах та на перспективу. Передумовами та наслідком формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік має стати економічне відновлення, сталий розвиток суспільства, забезпечення пріоритетного спрямування бюджетних коштів на проведення структурних реформ в основних галузях економіки і сферах діяльності, встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат