Tag: blockchain

Місце криптовалюти в фінансово-економічній системі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Місце криптовалюти в фінансово-економічній системі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/2/mesto-kriptovalyuty-v-finansovo-ekonomicheskoj-sisteme/

Анотація: Стаття присвячена актуальному сьогодні питанню функціонування криптовалюти на світовому ринку та її місцю у фінансово-економічній системі. Розглянуто та розкрито суть понять: віртуальна валюта, фіатні гроші, криптовалюта. Досліджено, на прикладі європейських країн, досвід впровадження і використання криптовалют та побудовано моделі їх регулювання. Встановлено, що функціонування криптовалют є новітнім викликом для органів державного регулювання ринків фінансових послуг. Проведено порівняння найпопулярніших сьогодні криптовалют за їх капіталізацією. Визначено сильні та слабкі сторони віртуальних грошей, загрози та перспективи їх використання на фінансово-економічному світовому ринку. Обґрунтовано подальші перспективи використання криптовалюти на рівні країни та запропоновані напрями покращення її позиції у світовій економічній системі.

Поширення блокчейн технології в різних галузях

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поширення блокчейн технології в різних галузях//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/poshirennya-blokchejn-tehnologiyi-v-riznih-galuzyah/

Анотація: У статті визначається та аналізується поширення блокчейн технологій в різних галузях бізнесу. Використовуються загальнонаукові методи: аналіз і синтез; індукція і дедукція; аналогія і моделювання; абстрагування і конкретизація; системний аналіз. В результаті проведеного дослідження визначено вплив блокчейну на ефективність бізнесу і подальший вплив на пересічних громадян. Автор визначив нові критерії для систематизації та удосконалення бізнесу за допомогою блокчейн технологій в сучасних реаліях. Проведені дослідження та аналізи допомагають правильно оцінити та зрозуміти сутність основних принципів та систему введення блокчейн систем в проекти.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат