Tag: алгоритми пошуку підрядка

Оптимізація алгоритму Чжу-Такаоки для задач біоінформатики

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оптимізація алгоритму Чжу-Такаоки для задач біоінформатики//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/5/optimizatsiya-algoritma-chzhu-takaoki-dlya-zadach-bioinformatiki/

Анотація: В роботі розглянуті алгоритми пошуку підрядка в рядку та їх використання для задач біоінформатики. Виконаний аналіз ефективності алгоритмів для задач точного пошуку фрагментів біологічних послідовностей. Розглянуті алгоритм Бойера-Мура, алгоритм Райта, алгоритм Чжу-Такаокі та його оптимізація.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат