Застосування SWOT-аналізу для характеристики криптовалют

Автор:

Анотація: У статті розглядаються слабкі та сильні сторони криптовалют з використанням SWOT-аналізу. Також описано основні загрози та можливості, які виникають в процесі їх використання.

Бібліографічний опис статті:

. Застосування SWOT-аналізу для характеристики криптовалют//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/12/zastosuvannya-swot-analizu-dlya-harakteristiki-kriptovalyut/

Стаття опублікована у: : Наука Онлайн No12 декабрь 2018

Економічні науки

УДК 336.74

Гущіна Анна Іванівна

студентка факультету Фінансів, підприємництва та обліку

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИПТОВАЛЮТ

Анотація. У статті розглядаються слабкі та сильні сторони криптовалют з використанням SWOT-аналізу. Також описано основні загрози та можливості, які виникають в процесі їх використання.

Ключові слова: криптовалюти, блокчейн, SWOT-аналіз.

Постановка проблеми. Останнім часом криптовалюти набули високої популярності. Проте на фоні їхньої популярності, користувачі часто нехтують проблемами, пов’язаними з їх використанням. Такі проблеми потребують обґрунтування у наукових дослідженнях та подальшого їх вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так як криптовалюти та технологія блокчейн – поняття відносно нові, відбувається активне обговорення і спроби їх наукового обґрунтування. Проте досі недостатньо досліджень з боку вітчизняних науковців, відсутній єдиний підхід до дослідження даних явищ з економічної точки зору. Саме тому основним джерелом інформації є інтернет-ресурси. Недоліком такого джерела є неможливість встановити достовірність поданої інформації, існує ймовірність використання інформації, що надана некомпетентними в цій сфері дослідниками.

Виклад основного матеріалу. Криптовалюта – цифрова валюта, її основна відмінність від традиційних грошей заключається в тому, що вона не створюється і не контролюється жодною державою [1].

Блокчейн – це система, яка може працювати як за допомогою інтернет-мережі, так і без неї. Все що необхідно – це мобільний телефон. Не потрібен рахунок в банку, паспорт, реєстрація за місцем проживання тощо. Будь-хто може бути учасником ринку. І це одна з найбільших переваг, так як більшість фінансових інструментів доступна лише обраній кількості людей.

Проте така доступність і відсутність верифікації особистості у майбутньому може призвести до тінізації економіки у ще більших масштабах. «Сіра» економіка завжди прагне до готівкових розрахунків, які хоч і є громіздкими, незручними та застарілими, проте є практично недоступними для контролю. А тепер з’явилась система, що дає змогу перейти до безготівкових розрахунків і при цьому залишитись анонімом.

Варто зазначити, що у січні-вересні 2017 року рівень тіньової економіки склав 33% від офіційного ВВП [2]. При цьому за деякими дослідженнями 90-95% ринку криптовалют знаходиться в тіні [4]. Для України, яка вже не один рік веде боротьбу із тіньовим сектором, неможливість відстежити операції на ринку криптовалют стане кроком назад у даній боротьбі. Саме тому необхідне законодавче регулювання цієї сфери.

У жовтні 2017 року було створено проект Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні». Проте станом на кінець 2018 року досі не надано законодавчого визначення криптовалютам, не передбачено контролю за їх обігом та системи щодо оподаткування операцій, пов’язаних з їх використанням.

Для оцінки факторів, що впливають на розвиток криптовалют у табл. 1 було проведено SWOT-аналіз.

Таблиця 1

SWOT-аналіз криптовалют 

Загрози: Можливості:
затрати електроенергії на “майнінг” криптовалют загрожують екологічній безпеці світу;
на думку експертів криптовалюти здатні дестабілізувати; економіку
через зникнення засновника найпопулярнішої криптовалюти більшість користувачів вважають дану технологію лише фінансовою пірамідою.
криптовалюти можна використовувати в якості оплати за товари та послуги;
розвиток сервісів, що приймають крипто валюти;
створення банківських систем, що функціонуватимуть на основі крипто валют.
Сильні сторони: Слабкі сторони:
криптовалютні рахунки неможливо “заморозити”, оподаткувати та відстежити;
низька вартість транзакцій;
висока надійність збереження даних про здійснені транзакції та неможливість підробки інформації;
кожний має доступ до купівлі крипто валюти.
відсутність захисту власників криптовалюти з боку держави, так як її використання майже не регулюється на законодавчому рівні;
мінімальні можливості повернути криптовалюту, вкрадену хакерами;
нестабільність криптовалюти та високий рівень залежності її ціни від новин та заяв різних експертів і представників влади;
в майбутньому “майнити” нові монети зможуть лише власники високопродуктивних комп’ютерів.

Як бачимо з табл. 1, у криптовалют, які багато хто вважає чи не найдосконалішим винаходом інтернету та засобом, який може знищити усіх фінансових та не фінансових посередників є досить багато загроз і слабких сторін. Їх нестабільність та незахищеність користувачів під час їх використання, унеможливлює повний перехід економіки на технологію блокчейн. Крім того, існують досить високі затрати на обслуговування криптовалют. Зокрема, деякі експерти у 2017 році заявили, що для проведення однієї транзакції необхідно 200 кВт енергії, стільки ж енергії використовує середньостатистичне домогосподарство в Україні [5]. Все це означає, що на даний момент перед світом стоїть вибір: вдосконалити цю технологію та використати повністю її можливості, або очікувати на її занепад.

Висновок. Отже, важливо постійно аналізувати стан ринку криптовалют та слідкувати за інноваціями у сфері блокчейн-технології, враховувати усі ризики та можливості, які виникають. Результати дослідження вказують на те, що блокчейн це не лише можливості, але й загрози, які необхідно враховувати при використанні цієї інновації, особливо в нашій країні, для того, щоб не допустити погіршення економічної ситуації. Проте необхідні подальші дослідження усіх переваг, які надає використання цієї технології та нівелювання загроз.

Література

  1. Революция блокчейн. Как технология, стоящая за биткоин, меняет деньги, бизнес и Мир [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://medium.com/@avshev4enko
  2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
  3. Секрети криптовалют: ринок в Україні вже поділився на “легальний” і “нелегальний” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/sekrety-kriptovalyut-rynok-uzhe-podelilsya-na-legalnyy-i-nelegalnyy-1137515.html
  4. Прожорливый Bitcoin: для проведения транзакции нужно столько же энергии, сколько для стирки тонны грязного белья [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://ubr.ua

Перегляди: 271

Коментарі закрито.

To comment on the article - you need to download the candidate degree and / or doctor of Science

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат